Newyddion . News

Llew Du - Black Lion
12th December 2011 - 1 comment
Rwyf wedi bod nôl a mlaen sawl gwaith yn ddiweddar i'r Llew Du yn Nhal-y-bont. Nid i slotian nac i besgi, ond i ddarlunio'n hen dafarn ar ei newydd wedd. Mae Siôn a Catrin wedi gweddnewid yr adeilad rhestredig yn fwyty modern a chysurus.

Cymerwch gip fan hyn
http://www.atgof.co/llew-du-black-lion

I've been back and forth to the old Black Lion pub, Tal-y-bont rather a lot lately. Not to imbibe, but rather to document it's rebirth. Siôn and Catrin, the new owners, have restored and updated the listed building and transformed it into a classy yet homely restaurant.

See it here
http://www.atgof.co/llew-du-black-lion
Tannau Tynion
02nd December 2011 - 0 comments
Cafwyd noson arbennig yng nghwmni Elinor Bennett Wigley, Beti George, Catrin Finch a Medêd yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol, i lansio hunangofiant Elinor, "Tannau Tynion", cyh. Gwasg Gwynedd.

http://atgof.photium.com/tannau-tynion

A wonderful evening of memories and fine music in the Drwm, National Library of Wales, to launch Elinor Bennet Wigley's autobiography, "Tannau Tynion"
Streic! Strike!
01st December 2011 - 0 comments
Fy lluniau diweddaraf o'r streic am bensiwn teg yma

My latest photos of the pensions strike here

http://atgof.photium.com/strike
Ar y gweill
29th November 2011 - 0 comments
Fy mwriad yw mai hwn fydd fy mhrif wefan o ddiwedd y flwyddyn hon, ac fe fydd yn cymryd drosodd o'r blogiau tatws.blogspot.com a traedmawr.blogspot.com

Felly "ar y gweill" mae'r wefan hon ar hyn o bryd. Galwch heibio o dro i dro i weld sut mae'n siapio.

This website is currently "work in progress", but hopefully will take over from tatws.blogspot.com and traedmawr.blogspot.com towards the end of the year. I'll see how it goes.

Call back from time to time to see how I'm getting on.

Hwyl

Iestyn