Newyddion . News

Ebrill - April 16
05th May 2016 - 0 comments

Rali hen foduron yn ardal Aberystwyth - Vintage motoring rally.

Ers i 'Ceredigion: wrth fy nhraed' gael ei gyhoeddi ym mis Mawrth, rwyf wedi bod wrthi'n hyrwyddo'r gyfrol, ond yn bennaf yn ymchwilio ar gyfer cyfrol newydd, hollol wahanol.

Un 'loddest' ffotograffig yn unig a gafwyd yn ystod y mis, sef croniclo'r gynhadledd 'Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau' a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Sjón - awdur o Wlad yr Iâ : Icelandic author.


Owen Sheers - yn cadeirio sesiwn ar orthrwm yn erbyn rhyddid mynegiant : Owen Sheers who chaired a session on the suppression of free speech.


Patrick McGuinness - darlith gyhoeddus : keynote public lecture


Profiad rhyfedd oedd disgyblu fy hun i beidio mynd allan i chwilio am luniau ar gyfer 'Ceredigion' ond i ganolbwyntio ar chwilio am luniau gan bobl eraill! Serch hynny, roeddwn i'n methu maddau cwpwl o fachludoedd.

Fel rhan o'r chwilio am luniau fe fues i mewn cyfarfod mawr yn Llundain i gwrdd â llyfrgelloedd lluniau. Roedd yn gyfarfod ardderchog, ac fe wnes i sawl cysylltiadau newydd yn y maes, a fydd, gobeithio, yn fuddiol ar gyfer y dyfodol. Fe fues i hefyd am ddiwrnod yn cyflwyno ffynonellau lluniau i olygyddion rhai cylchgronau Cymraeg.


Y Smithfield yn Llundain : London's Smithfield Market

Fe fues i ar ymweliad teuluol - pen-blwydd, i Sir Ddinbych, via Nant Gwrtheyrn a godre'r Wyddfa.Roedd hi'n amhosib osgoi'r etholiad...


Elin Jones (Plaid Cymru) yr unig ymgeisydd a welson ni ar ein stad o dai : the only candidate we saw canvassing on our housing estate.

Pan aeth y gwaith o flaen y cyfrifiadur yn drech, fa aeth Marian a finnau i Fwlch Nantyrarian am awyr iach a phaned.


Edrych i lawr ar hyd Cwm Melindwr : looking down at Cwm Melindwr


Llinellau : Lines


A dyna'r mis. Nid yw'n swnio'n fawr o ddim, ond dw i'n teimlo fel taswn i erioed wedi bod mor brysur.

I gloi - y machlud o Glarach (pwy fuasai'n meddwl!


_____

April was incredibly hectic, with research work for a new book and the remnants of the promotion schedule, such as talks and signings for 'Ceredigion: at my feet' squeezing out almost any hope of relaxation.

It is still a culture shock that I don't need to venture out constantly in seach of 'Ceredigion' pictures. I had only one photo binge, and that was covering the 'Literature Across Frontiers' conference at Aberystwyth University. All other photos, which are few and far between, were taken in the line of 'other duties'.

The picture research entailed a visit to London to a kind of speed dating conference for researchers and picture libraries. It was held at King's Place, not far from King's Cross, along one of the old waterways, around the bend from the Canal Museum. It was a very interesting and fruitful day, and it was a genuine pleasure to meet so many like-minded people.

Diolch am ddarllen
Thanks for reading

Iestyn
Mawrth 16 March
04th April 2016 - 0 comments
Mis Mawrth. Wn i ddim ble i ddechrau!

[English follows, below]


Yr Hen Goleg a'r Prom, Aberystwyth.
The Old College and Promenade at dusk, Aberystwyth.

Lansio'r llyfr! Cyflwyno copi i Elin Jones, Aelod y Cynulliad dros Geredigion.
Launching 'the' book: presenting Elin Jones, the Ceredigion AM with a copy. (Llun/photo Simon Evans)


Ymddangosodd fy llyr 'Ceredigion: wrth fy nhraed / at my feet' yn ystod wythnosau olaf Chwefror, gan gyrraedd rhif 4 yn y 'siartiau gwerthiant' am y mis hwnnw.

Llyfr dwyieithog ydyw sy'n cynnwys bron i 300 o luniau o Geredigion, rhai yn dod o gasgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol neu gan unigolion, ond y mwyafrif yn ffotograffau wedi'u tynnu gennyf i dros y 3 - 4 blynedd diwethaf, fel rhan o'r "prosiect mawr" i geisio dod i adnabod y sir a dal ei rhin gyda 'nghamera.

Lansiwwyd y llyfr yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar ddechrau' mis Mawrth, gyda'r lle'n orlawn - diolch o galon i bawb ddaeth i gefnogi, rwyf mor ddiolchgar i chi am wneud y noson yn un gwerth chweil.

Cafwyd sylw anhygoel i'r gyfrol yn y wasg Gymraeg ac ar y teledu a'r radio, gydag ymateb gwych i'r gyfrol gan adolygwyr a phrynwyr. Does gen i ddim syniad beth yw'r ffigurau gwerthiant, ond rwy'n mawr obeithio y bydd y gyfrol yn gwerthu'n dda, er lles y wasg - sef Gwasg Gomer o Landysul.

Mae fy nyled yn fawr i Gomer am gynhyrchu cyfrol mor hardd, gydag ansawdd atgynhyrchu'r lluniau yn ddi-fai. Diolch i'r criw i gyd, i Elinor Wyn Reynolds am gomisiynu'r llyfr, i Luned Whelan am ei olygu a'i lywio drwy'r wasg, ac i'r criw dylunio ac argraffu am eu gwaith penigamp.

Heblaw am y Cyngor Llyfrau, fe dybiaf na fyddai fawr ddim cyhoeddi yn y Gymraeg - yn sicr ddim i safon sy'n cyrraedd disgwyliadau'r oes fodern, felly diolch arbennig iddynt hwy am eu cefnogaeth a'u nawdd..

A dyna ble'r aeth y mis i gyd bron - ymateb i alwadau i hyrwyddo'r gyfrol! Heblaw am ail-ddechrau o ddifrif ar ymchwil ar gyfer y gyfrol nesaf, a fydd yn ymddangos, os byw ac iach, erbyn y Nadolig.

____

March began with the launch of my book 'Ceredigion - at my feet'. The bilingual volume comprises nearly 300 illustrations, quite a few from the collections of the National Library of Wales, a couple from an old colleague, and the bulk from my own camera.

Thanks to the almost full house at the Drwm, I really appreciated the wonderful turnout, I hope that my talk and the special nibbles provided by Heather at NLW made the evening worthwhile.

There wouldn't be a book but for Elinor Wyn Reynolds taking the bold leap of faith in commissioning it, and Luned Whelan for editing and leading it along the path to completion, for all the staff at Gwasg Gomer for taking such care in the production, and for the Welsh Books Council for their role in providing technical and grant assistance. So a big thank you to all. There are many others too, who helped along the way, my old colleagues at NLW, lots and lots of people for allowing me to photograph them or their property, other photographers who provided words of encouragement when others were not so kind. Thanks everyone, you know who you are.

A dyma'r gweddill...
And here's the rest of the month...

iCON - Soar y Mynydd. Arddangosfa 'Mwy nag Adeilad', yn y Morlan.
iCON - Soar y mynydd. 'More than a building' exhibition, at the Morlan Centre.Parêd Gŵyl Dewi, Aberystwyth
Lleuad - moonCychod - Aberaeron - boatsAngel yr Arfordir - Angel of the CoastGwylan mewn storm - Gull in a storm


Rhwyfwyr - rowersWallogGlawio wynebau bach - raining little facesEira! Snow!Lansio Geiriadur Gomer - Geraint Lewis.
Launching a new Welsh dictionary, with the author, Geraint Lewis.Ac i gloi yn y dull arferol - machlud Clarach.
And to close, as usual, another run-of-the-mill Clarach sunset!

Parêd Aberystwyth
09th March 2016 - 0 comments


Rhwng sesiynau arwyddo fy llyfr newyd 'Ceredigion: wrth fy nhraed' fe dynnais ychydig o luniau o Parêd Gŵyl Dewi, Aberystwyth.

Fe allwch chi eu gweld yma.

Diolch i bawb a ddaeth i Siop y Pethe a Siop Inc i brynu cyfrol.

Fe aeth y lansiad yn y Drwm (LlGC) yn dda iawn, gyda'r lle bron yn llawn i'r ymylon. Dw i'n meddwl bod pawb wedi mwynhau. Diolch o galon i bawb oedd wedi cefnogi'r noson.

In between book signing sessions for 'Ceredigion: at my feet' I managed to get a few pictures of the Aberystwyth St David's Day Parade.

If you want to have a peek, you'll find them here.

Thanks to everyone who came to Siop y Pethe and Siop Inc to purchase the volume.

The launch in the Drwm at NLW seemed to go very well, with a pretty full house, and everyone laughing where I'd hoped they would! Many thanks to everyone who supported the evening - much appreciated.
Mwy nag Adeilad - More than a Building
18th February 2016 - 0 comments


I weld y darlun cyfan, galwch heibio y Morlan Aberystwyth​ - gweithiau gan nifer o artistiaid a beirdd, wedi'u paratoi ar gyfer 10 mlwyddiant y ganolfan, yn arbennig i ysgogi myfyrdod ar y cysyniad 'Mwy nag Adeilad'.

To see the whole picture, call at the Morlan Centre, Aberystwyth. An exhibition of works by several artists and poets, celebrating the 10th birthday of the centre, prepared to encourage thought and meditation around the theme of 'More than a Building'
Llyfr Ceredigion Book
18th February 2016 - 0 comments


Rwy'n falch o allu dweud bod y llyfr 'Ceredigion: wrth fy nhraed / at my feet' wedi'i argraffu ac ar y ffordd i'r siopau!

Fe fyddaf yn lansio'r gyfrol yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, am 7 o'r gloch ar y 3 Mawrth. Cysylltwch efo Gwasg Gomer os hoffech fynychu - ebostiwch elen (at) gomer.co.uk, neu ffonio nhw ar 01559 363090.

Yn ystod y noson fe fyddaf yn sôn ychydig am yr ysgogiad oedd tu cefn i'r prosiect, ac yn datgelu ychydig o hanes tynnu rai o'r delweddau sydd yn y llyfr.

Yna ar ddydd Sadwrn y 5ed, fe fyddaf yn arwyddo copiau yn Siop Inc a Siop y Pethe, Aberystwyth. Croeso cynnes i bawb.

I'm pleased to say that 'Ceredigion: wrth fy nhraed / at my feet' has been printed, and is on its way to the bookstores.

I'll be launching it at the Drwm, National Library of Wales, at 7p.m. on 3 March. If you'd like to attend, please contact Gwasg Gomer - email elen (at) gomer.co.uk to reserve a seat, or telephone 01559 363090. At the event, I'll reveal a little about the background to the project and introduce some of my favourite images.

On Daturday 5th, I'll be briefly signing copies at Siop Inc and Siop y Pethe, Aberystwyth.
At my feet
03rd February 2016 - 0 comments


In a few weeks, Gwasg Gomer will publish a new book Ceredigion: Wrth fy Nhraed - At my Feet. The book brings together a number of pictures from the National Library of Wales and photographs I've taken while exploring Ceredigion over the last few years.

Creating a book is very much a labour of love. Travelling around, I found the county, with its contradictions, variety of landscapes, and forthright, passionate people quite endearing. Getting to know "Shir Aberteifi" a little better – creating a feeling of belonging – has been a very worthwhile experience, easily making up for all the effort involved. The book isn't a pictorial catalogue of every village and town, but a journey to places which I've found visually interesting. I hope that you'll get as much enjoyment from seeing the images, whether old paintings from the Library or my own photographs, as I had in discovering or making them.

The book should be available from the first week in March, so if you're interested, keep an eye open for the pre-launch publicity.
Wrth fy nhraed
03rd February 2016 - 0 comments


Rhaid cychwyn pob siwrnai, wrth reswm, wrth ein traed, a dyna fyddaf yn ei wneud yn y gyfrol newydd Ceredigion: wrth fy nhraed - at my feet, a gyhoeddir ddechrau mis Mawrth eleni. Cychwynnodd y daith, gyda chamau bach digyfeiriad, pan adewais fy swydd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Yna fe roddwyd hwb aruthrol i'r siwrnai gan staff hynaws Gwasg Gomer, a sodrodd fy nhraed ar lwybr cadarn wrth ofyn i mi baratoi cyfrol iddynt.

Y llyfr hwn sy'n bennaf gyfrifol am y llu o luniau o Geredigion yr wyf wedi'u tynnu dros y tair blynedd diwethaf. Roedd pwrpas i'r holl drampio a gwlychu ac oeri a phoen cefn wedi'r cyfan!

Heb os, llafur cariad yw paratoi cyfrol, ac roeddwn yn falch iawn o'r cyfle i dynnu sylw at ychydig o'r pethau yr wyf yn teimlo'n angerddol amdanynt - y cilcyn o dir lle rwyf yn byw, a'r dreftadaeth ddarluniadol a geir yn y Llyfrgell Genedlaethol. Cyfuniad yw'r gyfrol o deithiau o gwmpas y sir, yn tynnu ffotograffau o lefydd a phethau oedd yn creu argraff arnaf, a hen luniau o gasgliadau'r Llyfrgell. Argraffiadau ydyw'r gyfrol felly, wrth deithio yn ôl ac ymlaen mewn amser, a 'nôl ac ymlaen ar hyd ein ffyrdd cefn gwlad.

Fe soniaf ragor, rwy'n siŵr, wrth i ddyddiad y lansiad agosáu.

Iestyn
Ta ta 2015
01st January 2016 - 0 comments
Blwyddyn Newydd Dda i bawb ohonoch sy'n dilyn y blog hwn.
Happy New Year to all of you who follow this little blog.

Machlud ac enfys, Blaenplwyf

Sunset and rainbow, Blaenplwyf

Mae 2015 wedi bod yn flwyddyn brysur iawn yn bersonol ac o ran gwaith. Mae'r crwydro efo'r camera wedi mynd â fi reit o gwmpas Cymru a thu hwnt, i lefydd difyr iawn, megis at gynhyrchwyr bwydydd o'r radd flaenaf, at artistiaid, awduron, y tu ôl i'r llen yn y byd teledu, i ddigwyddiadau ac eisteddfodau, i gartrefi unigolion, ar set ffilm hyd yn oed.
__
2015 was a very busy year for both personal and professional reasons. Working with the camera took me to many places, to amazing food producers, artists, authors, behind the scenes on TV productions, to sporting and cultural events, into people's homes, and even onto a film set.

Along the way I've met some fantastic people including some wonderful and supportive photographers, designers and editors. I've learnt a lot during the last few years and it's not only rewarding to receive creative commissions, but also as a picture researcher to point editors in the direction of photographers who have a great eye, an interesting archive, or are specialists.

These next few weeks mark the end of one whopper of a personal project which has been the backbone of my activity for about the last three years. Then it's straight on to another project, mainly as a researcher / editor!

So the nature of this blog will probably change shortly, as I buckle down to the new challenge.
___
Mewn ychydig wythnosau fe fyddaf wedi gorffen prosiect personol mawr iawn, sydd wedi bod yn sail i'r rhan fwyaf o'm gweithgaredd efo'r camera ers tua tair blynedd. Yna fe fyddaf, os byw ac iach, yn symud ymlaen yn syth at brosiect sylweddol arall, ond y tro hwn yn bennaf fel ymchwilydd / golygydd!

Rwy'n rhagweld y bydd natur y blog yn newid wrth i mi ymgymryd o ddifrif â'r sialens nesaf.
___
Daliwch i ddilyn i weld sut y bydd pethau'n newid a datblygu!
Keep following to see how things change and develop!

Iestyn
Nadolig Llawen - Merry Christmas
22nd December 2015 - 0 comments
Nadolig Llawen, a diolch am alw heibio.
Merry Christmas, and thanks for calling by.

Tachwedd 15 November
08th December 2015 - 0 comments

Musée d'Orsay, Paris.

My month in pictures - mainly of a trip to Paris, on Friday 13th November. Not the best choice of weekend to visit this beautiful city, as it turned out. The pictures tell the story of my month, in all its random juxtapositions. Thanks to the many who showed concern for our wellbeing - our family and friends were there to celebrate my birthday - and your humanity touched us.

Ers sbel nawr rwyf wedi bod yn canolbwyntio yn bennaf ar orffen llyfr. Dyna bwrpas llawer iawn, iawn o'r lluniau rwyf wedi bod yn eu tynnu ers rhyw dair blynedd - rhan o broses ymchwilio, meddwl am y pwnc, dysgu crefft, a gwireddu'r syniad (gobeithio!) mewn print maes o law.

Mae ambell i "job" yn dod i'm rhan, sy'n hynod ddefnyddiol ar sawl ystyr, nid yn unig o ran yr ochr fusnes, ond hefyd oherwydd eu bod fel petai wastad wedi plethu yn naturiol i'r patrwm mwy sydd gen i ar y gweill.
Diolch i'r rhai sy'n dod ataf am luniau.

Roedd Tachwedd tipyn yn wahanol i'r arfer.

Fe aethom fel teulu a ffrindiau o sawl cyfeiriad i Baris i 'ddathlu' carreg filltir 'y bus pass' yn fy mywyd. Roeddwn yn llawn teimladau cymysg - yn flin fy mod yn 'hen', ond yn falch fy mod yn cael y fraint o heneiddio; yn flin iawn efo agweddau 'ageist' a glywais amdanynt, ond yn falch fy mod i, yn erbyn ffactore, y gallu gweithio; yn flin bod "henaint" heb ddod ei hunan, ond yn falch bod fy iechyd cystal; yn difaru nad oeddwn wedi cwblhau mwy o'r llyfr cyn gadael, ond yn falch bod gen i deulu a ffrindiau mor dalentog a hwyliog a chlên i rannu profiad Paris gyda hwy.

O fewn oriau i gyrraedd, tra roedd dau o'r criw yn y gêm bêl-droed yn y Stade de France, fe ddaeth ton o ofn dros y ddinas, ac fe ysgubwyd ninnau ganddo hefyd.

Dioch i'r drefn fe ddaethom adref ar y dydd Llun yn ddi-anaf, ond yn syber iawn ein hwyliau. O fewn dim roeddwn yn ôl yn gweu'r patrwm gwaith unwaith yn rhagor. Roedd pethau yn ôl i normal, ond eto doeddan nhw ddim.
Diolch i bawb - llu ohonoch, a gysylltodd yn uniongyrchol, neu drwy'r rhwydweithiau cymdeithasol yn holi amdanom. Roeddem oll yn gwerthfawrogi eich consyrn yn fawr iawn.

Mor rhyfedd, ac abswrd yw bywyd ar brydiau. Fe adawaf i'r lluniau adrodd eu stori.

Dechreuodd y mis gydag angladd merch ifanc a'n gadawodd degawdau yn rhy fuan. The month began on an exceedingly sad note.


Machlud o liwiau trist tywyll ar y ffordd adref. Darkness descends as we return home.


Tân gwyllt yn y glaw mân. Bang bang, fireworks over the Dyfi.


Cyrraedd Paris, a'r olygfa ger ein gwesty. We arrive in Paris to this view from near our apartment.


Noson braf a'r awyrgylch yn ein hannog i ymlacio o'r diwedd, a mwynhau'r profiad o fod mewn man hudolus. Tynnwyd y llun hwn bron yr union amser y bu i'r hunanfomwyr danio eu ffrwydron y tu allan i'r stadiwm. A beautiful evening and we begin to feel the vibes and allow ourselves to relax after a very stressful time. Almost to the minute that these pictures were taken, the bombers struck outside the stadium.


Bore dydd Sadwrn, a heddlu arfog ar y strydoedd ger y gwesty. Saturday, and armed police are everywhere.
Diffodd y goleuadau ar y tŵr fel arwydd o barch. Lights out as a sign of respect.


Prynhawn dydd Sul - taith ar hyd y Champs-Élysées. A Sunday stroll along the Champs-Élysées.


Y farchnad Nadolig anferth ar gau. The Christmas market remains closed.


Charles de Gaulle


Arddangosfeydd Paris Photo ar gau. The reason I chose Paris - but the exhibitions are now closed.

Ddim yn ddoniol, nagydi.

Ein criw ni yn oedi ar lan yr afon. We are but passing shadows here.


Cofeb i'r Ffrancwyr a frwydrodd dros Rwsia. The French who fought to help Russia.


Cofio'r hil-laddiad Armenaidd. Remembering the Armenian genocide.


Dino ar y don.


Tonnau o heddlu yn gwibio'n ddibaid ar draws y ddinas. Endless streams of police vehicles.


Diod llachar i gloi (ond nid i fi).

Yn ôl yng Nghymru, a Gruff a'i ffrind yn syrffio mewn storm ger Cricieth. Back home and the surf is up at Cricieth.


Noson i gofio y Diweddar David England, yn Ysgoldy Bethlehem, Llandre. An evening to honour the memory of the late David England.


Greg, a chôr Ger y Lli


Joban fach, ond oriau maith yn cadw i fyny efo Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn y Neuadd Fawr Gweler y set i Gymru Fyw) A behind-the-scenes look at the Young Farmers Eisteddfod for the BBC.


Noson deyrnged i'r diweddar Athro John Rowlands yng Nghapel y Garn. An evening to honour the memory of the late Professor John Rowlands at Capel y Garn.
Anrheg Nadolig - Christmas present
09th November 2015 - 0 comments
Mae'r cynnig nawr wedi gorffen.
The offer has now closed.

Y ddwy fydd yn derbyn yr anrheg Nadolig yw...
The two who'll receive the Christmas present are...

Siân Thomas & Delyth Evans.

Diolch i bawb ymatebodd / Thanks to all who responded.

Nadolig Llawen i chwi oll!

Iestyn


[scroll down for English text]

Ar awel


Cysgodi


I ddathlu cyrraedd dros 3,000,000 o 'hits' rwyf am ddangos fy ngwerthfawrogiad drwy gyflwyno print i ddau o fy 'nilynwyr' (Twitter neu FB).

Er mwyn cael siawns i dderbyn print maint A3 (fydd heb y logo hawlfraint hyll!), gadewch sylw ar waelod y postiad hwn yn datgan pa lun fyddai orau gennych, "Ar awel" neu "Cysgodi", gyda manylion cyswllt o rhyw fath (e.e. @enw trydar, cyswllt FB, neu enw/ebost). Fe fydd y cyfeiriadau yn cael eu gosod mewn 'het', ac fe fydd y 2 enw cyntaf a ddaw allan yn derbyn print A3 heb ei fowntio, fel anrheg Nadolig. Un cynnig yn unig, os gwelwch yn dda!

Mae gennych tan Rhagfyr 1af i adael neges.

Pob hwyl arni!

Iestyn


I promised to give away a print if I ever reached the 3,000,000 'hits' mark on my photos. That figure is now a dot in the rear view mirror, and it's time to deliver. I've got two A3 unmounted prints to give away (minus the ugly copyright notice!) to a couple of my Twitter and FB 'followers'.

For a chance of receiving one, leave a message at the end of this stating your preferred picture "Ar awel" [On a breeze] or "Cysgodi" [Sheltering], and some form of contact address (e.g. twitter name, FB name or name/email address). All the names will go into a 'hat' and the first 2 drawn will receive a print. Only one 'go' each, please!

To ensure that your name goes into the hat, make sure that you're following me on FB or Twitter (twitter = @traedmawr).

You've got until 1st December to leave a message.

Regards

Iestyn
Hydref 15 October
02nd November 2015 - 0 comments


[Scroll down for English]

Hydref - mis y drudwy, neu'r adar eira, yn enwedig yma yn Aberystwyth, gan fod yr creaduriaid mudol hyn yn atyniad mawr i'r dre o ddechrau'r gaeaf nes daw'r gwanwyn.

Wrth godi sgwrs ambell waith ar y Prom, fe fydd yno yn aml iawn, bobl â deithiodd o bell, yn y gobaith o weld dawns a chlywed 'murmur' yr adar wrth iddyn nhw glwydo dan y pier. O bell, rwy'n golygu nid yn unig pellafoedd Lloegr, ond hefyd llefydd fel yr Almaen a'r Iseldiroedd - a hynny bron yn unswydd i weld yr adar bach!

Fe fydd y bobl hynny wedi cael eu hudo yma oherwydd iddynt ddarllen ar y we am yr adar, ac yn bennaf, rwy'n tybio, oherwydd eu bod wedi gweld lluniau a fideos o'r 'murmuration', wrth bori gwefannau megis Youtube, Flickr ac Instagram...

Felly mae gan Awdurdodau Ymwelwyr, y Siambr Fasnach, gwestai a chaffis y dre le i ddiolch i'r llu sy'n tynnu lluniau a fideos deniadol o'r digwyddiad, a'u rhoi ar gael ar y platfformau rhyngwladol, i'r cyhoedd eu mwynhau am ddim. Paned o goffi a chacen am ddim i bawb sydd ar y Prom sy'n cario camera o hyn ymlaen, os gwelwch yn dda! ;-)

Mae'r diwydiant ymwelwyr yn bwysig eithriadol i Gymru, ac i'r sir, a does dim dwywaith bod creu darlun o le gyda lluniau deniadol - yn wir o'r safon uchaf posib, yn hanfodol i ddenu ymwelwyr. Mae'r cyhoedd (o bedwar ban) yn cael eu tynnu at le nid yn unig gan gyhoeddiadau 'swyddogol' (sy'n hanfodol bwysig), ond hefyd o lefydd 'cyhoeddus' answyddogol, megis y gwefannau rhannu lluniau a fideos, neu gwefannau megis Tripadvisor.

Arwydd o'r diwylliant ffotograffig egniol sy'n bodoli yn ardal Aberystwyth yw'r 'Ffotomarathon' blynyddol, sy'n cael ei gynnal ar drothwy'r gaeaf. Fel y drudwy, mae'r Ffotomarathon yn denu ymwelwyr o bell ac agos. Mae cynnyrch y 'marathon' ar waliau canolfan Y Morlan am sbel.

Dyma fersiwn ffotograffig o 'dalwrn y beirdd' lle mae testun yn cael ei osod, a'r cystadleuwyr yn rhuthro ati i ddehongli'r testun trwy gyfrwng llun. Yna, wedi cwblhau'r "dasg", fe roddir un arall gerbron, ac fe fydd rhuthr arall... Ar ddiwedd yr ymryson, fe fydd dyfarniad, a gwobrau, ac yn ysbryd gorau Gŵyl FfotoAber - fe fydd yr holl luniau a dynnwyd (nid yn unig y rhai arobryn) yn cael eu harddangos. Mae digwyddiadau eraill hefyd ynghlwm â'r ŵyl, ac fe welir peth o gynnyrch yr ysgolion lleol mewn mannau eraill yn y dref. Da chi, dewch draw i weld yr holl luniau da!Yn anffodus, ni gyrhaeddais y Ffotomarathon! Roedd yn rhaid i mi fentro at gyrion gŵyl arall, a sefyll ar graig wlyb, llithrig, i geisio cael lluniau geufadau yn plymio i lawr raeadr wyllt ger Henllan. Adar go frith oedd yn heidio yno, i gyd yn lliwgar iawn, ac yn mentro'n arw i gyrraedd pen eu taith ar Draeth Poppit.Mae rhagor i'w gweld yn y fan yma

Braf oedd gweld peth o'm llafur "rhwng dau glawr" yn ddiweddar. Fe soniais o'r blaen am "Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr" sydd nawr ar gael yn y siopau neu gan Gwales (Gruffudd Aled Williams, Y Lolfa). Yn bur wahanol i natur y lluniau yn y llyfr hwnnw, fe gefais y fraint o ddarlunio tipyn o 'dderyn, sef Bryan "Organ" Jones - ar gyfer ei gofiant "O Ffyrgi i Ffaro", a sgwennwyd ganddo ar y cyd â Terwyn Davies, ac a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Dylunwyd y clawr byrlymys gan yr amryddawn Olwen Fowler.Job fach ddiddorol arall, reit annisgwyl, oedd tynnu lluniau ar gyfer clawr a chynnwys erthygl, gan Iolo Cheung, yn Golwg, a hynny am y ffilm "Y Llyfrgell" o nofel Fflur Dafydd, gydag Euros Lyn yn cyfarwyddo. Os yw'r criw neu'r cast yn darllen hwn - "DIOLCH" am fod mor hynaws ac amyneddgar.


Rhwng hyn, job reit fawr na fydd yn gweld golau dydd am o leiaf blwyddyn arall, ac amryw o 'bethau bychain', trip annisgwyl ac ar frys i Lundain, yna ymweliad oedd yr un mor annisgwyl gan hen ffrind, a llawer iawn, iawn o waith o flaen y cyfrifiadur ar gyfer cyfrol a ddaw allan mis Mawrth nesaf, roedd mis Hydref yn fwrlwm byw. Ydi wir, y mae amser, fel y drudwy, yn hedfan.

Ymlaen at Fis Tachwedd...


____October - the starling month, who grace the Aberystwyth sky from autumn to spring.

Walking along the Promenade from time to time, and striking up a conversation, often reveals that the visitors there have travelled from all parts. Not just from the far reaches of England, but also from Germany and the Netherlands, and I'm sure other european countries - all the way to Aber, to see the birds!

Many of those visiting will have been drawn here because they saw nice pictures of the birds on web platforms such as Flickr, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter and Tripadvisor. The Chamber of Trade and the tourist bodies, hotels and cafes certainly owe all those photographers and videographers who take great shots of the murmuration, and freely post them on web platforms a debt of gratitude! Free coffee and cake for all persons walking the prom with camera in hand from now on, please! ;-)

A sign of the energetic photo culture in Aberystwyth is the annual Ffotomarathon, which has an ever increasing number of entries. Like the starlings, the Ffotomarathon draws people into town from far and wide. The result of their endeavours can be seen on the walls of the Morlan for a while.

A series of tasks are set, and competitors wander around town, stretching their imagination in search of pictures which fit the theme. Once they've finished one task, they're set another...
Do pop in and see all (yes ALL) the pictures taken during the event. You'll be pleasantly surprised. Ffotomarathon is part of the FfotoAber festival, and work accomplished with schools can be seen at other venues.Unfortunately I couldn't be at two places at once, and so I spent the day, not in Aber, but perched on a slippery rock at Henllan bridge, photographing kayaks careering down the falls at Henllan. The kayakers were birds of a colourful feather, and absolutely keen on taking on the challenges of the Teifi, from Llandysul down to Poppit Sands.More, if you're interested. click for flickr album

It's been great to see some fruits of my endeavours come to life in books and magazines recently.
I mentioned in a previous post "Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr" which is now available in the shops, or via Gwales (Gruffudd Aled Williams, Y Lolfa). Very different in nature to the pictures in that volume are the cover shots and others I made for the Welsh autobiography of another colourful character, Bryan "Organ" Jones - "O Ffyrgi i Ffaro", written by Bryan, together with Terwyn Davies, and published by Gomer. The cover was designed by the wonderfully talented Olwen Fowler.Another little job, which was quite unexpected, involved taking a series of behind the scenes shots of the making of the film "Y Llyfrgell" for the magazine Golwg. The shots produced a cover and illustrated an article by Iolo Cheung. The film is set in the National Library, and is an adaptation of Fflur Dafydd's award winning novel, with Euros Lyn as Director. If they or any of the cast or crew are reading this - THANKS for being so helpful and patient with me.Between this, another big job that won't see the light of day for at least another year, lots of 'little things', a totally unexpected trip to London, and the even more unexpected arrival of a dear friend, as well as much work in front of the computer, on a volume due for publication in March, I've had a rather busy month.

Indeed, time, like the starlings, flies.

Forward November!...
Marwnad yr Ehedydd - Death of a Prince
17th September 2015 - 0 comments


[Scroll down for English]
Awgrymais mewn sawl postiad yn y gorffennol fy mod wedi bod ar wibdeithiau o gwmpas y Gororau ar drywydd lluniau i gyfrol arbennig. Wel, mae'r llyfr arbennig hwnnw, 'Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr' gan yr Athro Gruffydd Aled Williams, nawr ar gael yn y siopau (Y Lolfa).Ar ein crwydriadau, cafwyd llawer o hwyl wrth geisio dilyn ffyrdd bach cefn gwlad anghyfarwydd Cymru a Swydd Henffordd, draw i bentrefi bach tlws, i ffermydd anghysbell, ac i eglwysi a chestyll oedd yn pefrio o hanes a dirgelwch. Diolch fyth am app bach mapiau OS sydd gennyf ar fy ffôn symudol!

Mae'r cof sydd gennyf am rai o'r llwybrau hyn oedd yn crisgroesi'r wlad eisoes yn dechrau pylu, ond amhosib fyddai anghofio'r croeso a gawsom ym mhobman gan berchnogion neu geidwaid adeiladau, ffermwyr a haneswyr lleol, wrth i'r Athro Williams ymweld â hwy. Yna i drafod y dystiolaeth am eu 'cilcyn o ddaear' hwy ydoedd, gan fwrw golwg hanesydd craff dros y dirwedd a cheisio deall yn well sut yr oedd y llefydd hyn wedi dod yn rhan o hynt a rhamant helynt dyddiau olaf Owain Glyndŵr.

Mae'r Athro wedi ymweld eto hefyd â'r ffynonellau llawysgrif sy'n hollbwysig i ddirgelwch dyddiau olaf yr arwr cenedlaethol, ac wrth wneud hynny, wedi darganfod darnau newydd o dystiolaeth. Yn ei ddadansoddiad y mae'n mynd ymhell i blethu'r gwead cymhleth o adroddiadau at ei gilydd i greu darlun hynod o hygyrch a rhwydd ei ddarllen a'i ddeall.

Rhaid pwysleisio bod y gyfrol yn rhwydd a llyfn i'w darllen, ac yn cyflwyno hanes mewn ffordd ddifyr dros ben i'r darllenydd cyffredin, yn ogystal (e.e. trwy'r rhestr ffynonellau ar y diwedd) â'r ysgolhaig neu'r hanesydd lleol.

Tra oedd hi'n bleser cael tynnu'r lluniau ar gyfer y gyfrol, mae'n fwy pleserus fyth cael eu gweld mewn print. Mae'r lluniau yno i helpu'r darllenydd i weld a gwerthfawrogi'r cyd-destun, ac yn aml yn rhoi sylw i ryw agwedd arbennig sy'n cael ei drafod yn y testun. Dim ond hyn-a-hyn o luniau yr oedd modd eu cynnwys mewn print, wrth reswm, ac yn dilyn lansiad y gyfrol, meddyliais y byddai rhai darllenwyr yn hoffi gweld rhagor! Felly, wele fi wedi gosod (am gyfnod) rai o'r lluniau ychwanegol a dynnais ar y wefan hon i chi allu eu gweld, gan obeithio'u bod yn cyfleu mwy o naws y lleoliadau (CLICIWCH YMA).

Ond wrth gwrs, i ddeall eu harwyddocâd, fe fydd raid i chi ddarllen y gyfrol, yn bydd!

____


Previous posts have mentioned that I'd been on a few journeys to Herefordshire, taking pictures for a book. Well all can now be revealed! I was hanging onto the coat-tails of Professor Gruffydd Aled Williams, who was researching a new book on the last days of Owain Glyndŵr, the C15th rebel prince.

In the book 'Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr', Professor Williamsrevisits printed and manuscript sources, discovers new leads, and casts a sharp eye on the landscape. Unpicking the complicated weave of myth and fact he sheds new light and order on where and how Owain spent his final years, dodging the English crown and its servants.

My role was to guide the car around myriad country lanes of Gwynedd, Powys, Herefordshire and Monmouthsire, and of course to take pictures of relevant places and attributes of the landscape.

Only so many pictures could be included in the volume, and following a conversation during the book launch, I've placed a few more pictures here on this website (for a while, at least) so that readers can gain a slghtly extended feel for some of the locations. (CLICK HERE).

The book is only available in Welsh at the moment, but if you're interested, it can be found and purchased from here Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr (Y Lolfa)
Canada
30th August 2015 - 0 comments
Fe fuon ni ar daith llawer iawn pellach nag arfer yn ddiweddar, sef i Ganada.

Wedi cychwyn o Gatwick, fe gyrhaeddodd Marian a finnau Vancouver i ganol y haf hiraf heb law ers achau (degawd yn ôl rhai). Syndod felly oedd iddi lawio trwy'r dydd canlynol! Ond tywydd sych a gawsom ar y cyfan trwy gydol ein cyfnod yn y wlad.

Aethom ymlaen o Vancouver i Ynys Vancouver, i Victoria ac Ucluelet am rai dyddiau, cyn hedfan nôl i Vancouver (mewn awyren fechan iawn) er mwyn dal ehediad arall i Kelowna. O fanno fe aethom i Peachland am sbel, cyn gyrru i fyny i Vernon ar gyfer priodas. Wedi'r briodas, ymlaen â ni mewn awyren arall draw i Calgary a thaith i fyny ac i lawr y ffordd drwy'r Rockies at Jasper ac yn ôl.

Os hoffech weld lluniau o'r daith - y rhan fwyaf o lawer wedi'u tynnu ar gamera poced bach (Sony RX100), wele hwy. Oherwydd cyfyngderau'r safle hon, fedra i ddim gosod gwell trefn arnynt, mae gen i ofn, felly taith igam-ogam yw hi!


We recently spent a month in Canada, visiting Vancouver, Vancouver Island, the Okanagan Valley and the Rockies. If you'd like to see the pictures - mostly taken on a pocket camera (RX100), visit this gallery.
Palu am fwyd
25th August 2015 - 0 comments


[Scroll down for English]

Siom o'r ochr orau a gefais ar ôl cyrraedd adref wedi mis o deithio, wrth ddarganfod bocs cardfwrdd yn llawn cylchgronau Fforch i Fforc: teithiau bwyd lleol, wedi'i gadw'n ofalus i mi gan ein cymdogion.

Dyma un o'r prosiectau yr wyf wedi ei fwynhau fwyaf. Fe fum ar deithiau dwys a hectig i dynnu lluniau ar gyfer y gyfrol, ac felly, waeth i mi gyfaddef ddim, roeddwn yn llawn cyffro wrth agor y pecyn, oherwydd doeddwn i ddim wedi gweld proflen na pdf ymlaen llaw, a wyddwn i ddim beth i ddisgwyl.

A chwarae teg, mae'r dyluniad gan FBA yn wych, ffres a modern, a'r cynnwys yn ddifyr dros ben! Calon y cyhoeddiad yw nifer o deithiau gan awduron i ddysgu am fwydydd lleol Cymreig o ansawdd ardderchog.

Dyna i chi daith Jackie Bates, o'r Fenni i'r Gelli Gandryll, i Lanilltyd Fawr ac i Aberteifi i ddysgu am gynnyrch Cymreig o'r popty - bara a danteithion. Fe aeth Manon Steffan ar garlam o gwmpas Ceredigion a Sir Benfro i ddarganfod cynnyrch llaeth; caws Hafod a Teifi, a hufen iâ hynod Cowpots o Hendy-gwyn. Aeth Simon Wright i ddysgu am bysgota sewin o gwrwglau, ac yna i flasu cwrw a seidr, ac fe aeth Charles Williams i flasu cigoedd tra gwahanol i'r hyn a geir yn eich archfarchnad.

Yma hefyd fe gewch chi Dylan Iorwerth yn blasu gwledd o lysiau a ffrwythau lleol, a mêl hyfryta Cymru.

Mae'r awduron oll wedi llwyddo i grisialu bwrlwm ac egni'r maes yn eu cyfraniadau difyr a dadlennol, a'r ffotograffwyr oll wedi dal naws y gwaith a'r brwdfrydedd sy'n mynd i mewn i gynhyrchu bwydydd o'r fath - bwydydd llafur cariad.

Fe welwch y cylchgrawn (sydd ar gael am ddim) mewn marchnadoedd bwydydd lleol ac mewn siopau bach o gwmpas y lle. Bachwch un, mwynhewch, ac yna ewch ati i brofi drostoch eich hun rywbeth o gynnyrch gorau'n gwlad. Mae digonedd o ddewis at bob dant!Keep an eye out for 'From fork to fork: journeys in local food' which will be available at farmer's marts, local delis and so forth.

I was really glad on my return from an extended trip to Canada to find a box of them waiting for me in the hall. The publication is based on several road trips made by authors setting out to learn about Welsh food made by small 'local' producers.

Jakie Bates takes an epic journey from Abergavenny to Hay-on-wye, to Llantwit Major and Cardigan, all in the cause of great bread and bakery products. Manon Steffan visits Ceredigion and Pembrokeshire to see how cheese is produced in the old-fashioned way, finishing off with a big dollop of ice cream at Whitland. Simon Wright learns about the dark art of sewin fishing, and the complex craft of brewing, while Charles Williams tries meats you're hardly likely to find in the big supermarkets. Dylan Iorwerth samples fresh fruit and veg, and the very best Welsh honey and mead.

The design, by FBA is brilliant, fresh and modern.

So when you see one, grab a copy, enjoy reading, prove the passion and love poured into the products by the producers, and hopefully you'll try some of the wonderful food yourself - Welsh passion food!
Take a break
19th July 2015 - 2 comments
Preparing my monthly photographic waffle about things that 'have been' can be quite tiresome, and the whole process of trying to remember what I've done, finding and formatting pictures, uploading them, writing the links, then preparing an 'other language' version seems to take ages. I'd really like to make the thing a little more interesting, more of a story, as I feel it's much too boring and lacking in spark. But when I've tried to provide a more interesting narrative, it takes far longer to prepare, and feels contrived. So all you usually get from me is a partial chronology, a 'have done' list, which I suppose reflects the randomness of real life, but also leaves out all of life's non-photogenic parts.

I get a few nice messages from a couple of 'regulars' (thank you, you know who you are) who say that they enjoy reading my monologue, and each 'instalment' gets about 600 views during the first couple of weeks. Presumably people only read the post once, a very few might read both language versions. I'm extremely surprised that so many people actually read the thing at all, and the numbers for each version during the 'fresh' period are about 350 Welsh and 250 English. Gradually, over several months, the number reading the English version climbs, overtaking the Welsh. A thousand readers over an extended period may not sound like a great many, but the number of 'hits', especially to the Welsh version, surprises me, and always makes me want to 'do better next time'. But when the next time comes, it's the same old story - rush rush rush.

I've been updating this website regularly, in one form or another, for three years, so I've now decided to take a little break. I'm posting this 'half month' diary for July, then hopefully I'll return with a 'summer compendium' in September or October. So until then, I hope you enjoy the pictures, and thanks for reading, and happy holidays to you all.

The first half of July was quite a 'fun' time, especially as I enjoy doing book covers. One emerged in print recently and I was lucky enough to be asked to take a couple of others which will hopefully emerge in a few months or so.

I wonder if you recognise this chap? He'll bolt out of the Gomer stable towards the end of the year!


I spent a few days taking pictures for old friends and good causes (I presently have a blindingly bright halo).

We had a lovely walk in the sunshine and shade of Llandre's Poetry Path, taking pictures for a promotional leaflet. If you fancy a nice (steep in places) woodland walk, with more than a hint of local literature to brighten your day, follow the path which starts opposite the Llandre / Llanfihangel-genau'r-glyn church entrance.There's plenty of room to park below the church, and a nearby heritage trail if you fancy that too. The church itself has beautiful windows, which are well worth seeing.
Upstairs, as you enter, there's a little gallery displaying work by local artists. Please do take a peek.

Llandre Poetry Path


The following day I had a great time at Tynrhyd, Devil's Bridge, which was opened by our local Plaid AM, Elin Jones. The event coincided with the arrival of the 'Lap of Wales Challenge' participants in four helicopters.The very second we were about to take a group picture, the sun burst forth and created an instant, massive backlight problem, with not a second to spare to overcome the problem!Siân, Tynrhyd, with Rhys Meirion.


Small local businesses took part, displaying their wares and services.

Crefftau'r Bwthyn.


Elin Jones, with a speech fit for an official opening.


Later, a 'noson lawen' (under cover, in the summer rain) included Leonardo and Alexandro from Patagonia singing in Spanish and Welsh.


Gregory Roberts and Côr Ger y Lli


Rhys Meirion and Sioned Terry


The talented young folk of Tynrhyd


My favourite picture of the day, Jon Bythaway carving an owl with his chainsaw


It was a poignant drama by Cwmni Na Nog which brought many a tear as it highlighted the Lap of Wales mission, which is to ignite discussion about the issue of organ donation.I suppose the highlight of the month was a visit to the centre court at Wimbledon quarter finals. We had seats up in the 'gods', which provided a reasonable view of the court and the arena.

Rain in Wimbledon too. Who'd have thought


A good crowd


Djokovic v Cilic


Too far away to see who was in the Royal Box.


Henman Hill, or Murray Mount


The callenge we later faced had nothing to do with sport, but all to do with the tube strike, which was heralded by gloomy headlines such as 'the worst disruption in London for 20 years'. True words.

Earls Court tube station, shut. It took over three hours in the baking heat to get from there to Euston on our way back home.


Following on the next day from the dust and heat of London to a brief kayking trip in Cardigan Bay. The picture does not do justice to the horrible swell, which abated just long enough for me to grab this one picture. I'll be much more wary of this stretch of water at the turn of the tide from now on!

Aber too far today!


There's been a big increase recently in activity at the agency I supply, with more licensing and more views than ever. One of the 'sales' was for a double page spread in a Russian magazine. If you happen to be in Russia, and stumble upon a magazine with this picture, please keep a copy for me!

King's College, Cambridge. When the agency and distributor have gobbled their part of the cake (70%), I should have enough left for a small latte. That will probably be in six to twelve months, if the payment ever actually materializes.We attended a lovely wedding (Lois and Shôn), and I sneaked a few shots without treading on the toes of the official photographer and videographers.

Beautiful! - and the bride looks very nice too ;-)

Lois gliding by the immaculate 'Carlton Lotus' belonging to 'Taclau Taid' a motor and farming museum on Anglesey.I suppose I am required to finish with another Clarach sunset!Thanks for reading

Iestyn
Seibiant
19th July 2015 - 0 comments
Mae'n dipyn go lew o waith i gadw'r 'dyddiadur' blogiol hwn i fynd (rwy'n sgwennu rhyw fath o rwtsh yn rheolaidd ers tair blynedd bellach). Mae'r nifer sy'n ei ddarllen, yn enwedig y fersiwn Cymraeg, yn galonogol. Daw rhyw 350 heibio i ddarllen y Gymraeg, a rhyw 250 y Saesneg yn ystod y pythefnos cyntaf ar ôl cyhoeddi'r pytiau. Yna dros amser hirach, fe fydd y Saesneg yn tueddu i oddiweddyd y Gymraeg, a chyfanswn y ddau fydd rhyw fil o 'hits' mewn blwyddyn. Mae ambell i bostiad wedi cyrraedd y miloedd, ond eithriadau yw'r rheini.

Hoffwn allu creu pytiau efo naratif mwy celfydd, ond mae hynny'n cymryd hyd yn oed mwy o amser na chyflwyno 'catalog' darluniadol o ddigwyddiadau yn nhrefn amser. Felly y cyfan a gewch chi gen i rwy'n ofni yw'r rhestri di-gelfydd hyn o'r darnau bach 'ffotogenig' o'm mywyd bob dydd.

Diolch i'r rhai ohonoch sy'n cysylltu'n ddi-ffael bob mis i ganmol fy ymdrech! Rwy'n falch iawn eich bod yn mwynhau'r cyfraniadau, ac rwy'n hynod o falch o dderbyn eich geiriau caredig.

Rwyf am gymryd seibiant o baratoi'r 'blogiadau' hir hyn am weddill yr haf, er mwyn canolbwyntio ar bethau eraill. Gobeithiaf ail-ddechrau, efallai mewn arddull mymryn yn wahanol, yn fuan yn yr hydref.

Dyddiadur hanner cyntaf y mis a gewch chi felly y tro hwn, mae gen i ofn.

Gorffennaf - mis y cloriau. Fues i'n tynnu lluniau ar gyfer dau glawr llyfr, a fydd yn cael eu cyhoeddi yn yr hydref, ac fe ymddangosodd un a dynnais rhyw fis neu ddau yn ôl ar y silffoedd llyfrau y mis hwn.

Ac ys gwn i a wyddoch pwy yw gwrthrych y llun hwn? Amser, a chyfrol ddifyr o stabl gwasg Gomer a ddengys!


Heblaw am y rhain, fe fues i'n gwneud cwpwl o ffafrau â hen ffrindiau ac achosion da.

Cefais daith hyfryd heulog ar hyd Llwybr Llên Llandre gyda'r camera er mwyn tynnu llun neu ddau ar gyfer taflen hysbysebu,

Llwybr Llên Llandre


Mae'r llwybr (sydd yn serth mewn mannau) yn werth ei weld drosodd a throsodd yn ystod y flwyddyn, gan fod yr olygfa yn newid yn unol â'r tymhorau, ond mae'r cerddi sydd wedi'u hargraffu ar hyd y lle, yn fythol wyrdd.


Mae'r llwybr yn cychwyn gyferbyn â phorth yr eglwys, fwy na heb. Ac os nad ydych wedi gor-flino, mae llwybr arall - llwybr 'etifeddiaeth' ar gael yn agos hefyd. Mae digonedd o le parcio i'w gael fel arfer yn y maes bach sydd ochr isaf i'r eglwys, a chofiwch gymryd sbec ar du mewn yr eglwys hefyd. Mae ffenestri hyfryd yno, a 'lan llofft' y mae oriel fach o luniau gan artistiaid lleol i chi fwynhau.
Y diwrnod canlynol cefais hwyl yn mynychu agoriad swyddogol gwesty Tynrhyd ger Pontarfynach (gyda criw Her Cylchdaith Cymru yn cyrraedd mewn 4 hofrennydd!).


A'r eiliad y daeth cyfle i dynnu llun y criw cyfan, fe ymddangosodd yr haul y tu cefn iddynt yn llachar ryfeddol, i ddifethau'r siawns!


Siân, Tynrhyd, gyda Rhys Meirion.


Roedd cyfle i fusnesau bach lleol arddangos eu cynnyrch yn ystod y dydd. Dyma Grefftau'r Bwthyn.


Elin Jones, yr Aelod Cynulliad lleol oedd yn agor y fenter, a hynny gydag araith fer bwrpasol iawn.


Ac i ddilyn (dan gysgod, ond yng nghanol glaw erbyn hyn!) darparwyd noson lawen hwyliog gyda Leonardo & Alexandro o'r Wladfa yn canu yn Sbaeneg a'r Gymraeg.


Greg Roberts a Chôr Ger y Lli


Rhys Meirion a Sioned Terry


A Theulu Bach dawnus Tynrhyd


A llun gorau'r diwrnod oedd Jon Bythaway yn cerfio gyda llif gadwyn


Ond criw drama Na Nog oedd yn dal ysbryd a phwrpas y diwrnod gyda'u perfformiad grymus, oedd yn tynnu sylw am yr angen i bawb ohonom drafod rhoi ein organau i helpu eraill ar ddiwedd ein hoes.


Uchafbwynt y mis oedd mynd i Lundain (am y tro cyntaf ers blynyddoedd) i gadw cwmni i ffanatig tennis ein tŷ, yn Wimbledon. Eisteddasom yn 'y duwiau' yn gwylio gêmau'r wyth olaf ar y cwrt canol. Profiad diddorol a dymunol iawn.

Do, fe fwrodd y glaw yn Wimbledon hefyd.


Torf go lew yn gwylio


Djokovic yn erbyn Cilic


Ys gwn i pwy sydd yn y blwch brenhinol?


Bryn Brechdanau, neu Henman Hill, neu Murray Mount.


Yr her fwyaf oedd dychwelyd i'r gwesty, ac yna ffendio ein ffordd adref y diwrnod canlynol, oherwydd trafferthion 'streic y tiwb' a oedd yn achosi'r 'anrhefn mwyaf yn Llundain ers 20 mlynedd' yn ôl darogan y papurau newyddion. Gwir eu geiriau.

Gorsaf Earls Court wedi cau am y dydd.


Yn ôl adref, ac fe lwyddais i lansio'r ceufad ar ddiwrnod gweddol dawel, er roedd y môr braidd yn frochus y rhan fwyaf o'r amser. Yr hyn nad yw'n amlwg o'r llun ydi ymchwydd ('swell') y môr ar y pryd. Dyma funud neu ddau lled lonydd rôl brwydro braidd yn erbyn y llif - dyna ddysgu i mi i beidio mynd y ffordd yma eto ar droad y llanw.

Aber yn rhy bell i ffwrdd heddiw!


Mae gweithgaredd a gwerthiant drwy'r asiantaeth wedi cynyddu yn ddiweddar, ac ymhlith y lluniau sydd wedi'u trwyddedu y mae hwn, ar gyfer 'double page spread' mewn cylchgrawn yn Rwsia. Os fyddwch yn digwydd mynd yno, ac yn digwydd gweld y cylchgrawn, bachwch gopi i mi os gwelwch yn dda!

Coleg y Brenin, Caergrawnt. Erbyn i'r asiantaeth a'r dosbarthwr gythru am eu talpiau hwy (70%), fe fydd digon ar ôl i mi gael - paned o goffi, siwr o fod. A hynny ymhen chwe mis i flwyddyn, os wela i liw'r arian o gwbl.


Yna fues i mewn priodas (Lois a Shôn), ac anodd oedd peidio tynnu'r camera o'r bag i gymryd ambell i snap, ond fe lwyddais i gael cwpwl go lew, a hynny heb fynd dan draed y ffotograffydd a'r ddau 'fideograffydd' swyddogol.

Hardd iawn - a'r briodferch yn edrych yn reit ddel hefyd ;-)

Lois gyda'r car hynod 'Carlton Lotus' o stabl 'Taclau Taid' o Sir Fôn.Yn unol â thraddodiad, dyma orffen efo machlud a dynnwyd o Glarach.Diolch am ddarllen. Welwn ni chi eto ymhen rhyw fis neu ddau, gobeithio. Mwynhewch eich gwyliau!

Iestyn
June 2015
29th June 2015 - 0 comments
So it's the start of June in Aberystwyth. What do you expect - a storm? If you peek long enough at the picture, you'll notice a police car that's ventured a wee bit too close to the action.

Any (police)car in a storm


You don't expect heavy weather to persist very long in June, and thankfully things brightened up quite considerably, allowing me to get this fairly nice shot of the river Leri for the local community paper - Y Tincer, in which I've had a monthly slot for quite a while now.

The power boat that's just heading out, appeared to speed up and down and around the Dyfi Estuary a little later, towing a rubber hoop of some sort. Forgive me if I am wrong. It was a sight I'd imagined taking place somewhere on the Costas, rather than tranquil Aberdyfi, home to wading and nesting birds.

Leri Boatyard


Thankfully there were no raucous distractions as the sun set over the coast path near Clarach, just the gentle rustling of the thrift and the swoosh of waves as they tickled the rocks below.

Clarach


If you take the mountain road (only for those who are ace at reversing) towards Cwm Maethlon (I can't bear to use the silly English translation, sorry!), you'll see this ruin. Someone once suggested to me that it had been burnt down by 'Meibion Glyndŵr'. Can this be true? If you know of it's history, please leave a message at the end of this post.

Cwm Maethlon


By the time I reached Tywyn it was boiling hot, and I took refuge from the heat in the delightful church. Here you'll find one of the earliest surviving examples of Welsh, a memorial hewn into a pillar of rock.

'Tengru, dear and legal wife of Adgan. Pain endures [following the loss].

Cin [Cun] wife of Celen between Budd and Marciau'

Tywyn church


As by now I had failed to find wherever it was that I'd half intended to visit, I continued towards Craig yr Aderyn (Bird's Rock). An even narrower road!

Bird's Rock (Craig yr Aderyn)


The rock is popular with climbers, but access to the western side is denied between 1 April and 31 July, to protect the habitat of the chough, which nest there.

They're a bit too far to make out, but I suspect that these are some of the choughs returning to their nests. They were almost as noisy as a speedboat.

Chough (Brain Coesgoch)


I shouldn't have lingered so long, as dark clouds began to overtake me as I neared Bere Castle (Castell y Bere)It would have been silly not to go the extra mile and investigate Llanfihangel y Pennant church.

Llanfihangel y Pennant


Mari Jones exhibition in the vestry - a little TLC needed I think.


Onwards and upwards towards Talyllyn, via Abergynolwyn, where I met a very nice local character - mental note to visit again and take the train around the lake).

Talyllyn / Tynycornel


I think my body was aching for chips as I reached Machynlleth, however I gathered all my resolve and just stopped at the Plas to snap the Owain Glyndŵr memorial. There were parents and children outside the community centre, all munching away, so it was quite hard to ignore the 'food vibes' and climb straight back into the car and head for home.

I feel strangely close to old Owain by now, after travelling around his final haunts with Prof. Gruffydd Aled Williams (book out shortly, and a radio programme. Watch this space for news!)

Owain Glyndŵr


For some reason (a chair and a dress), Marian and I have found ourselves in Llanidloes several times lately. While wandering around the back streets (there aren't many!) I noticed this beautiful street, whose name takes one back to the time that Llanidloes was a thriving industrial town, and everything probably didn't shut down at four on a Saturday afternoon.

Foundry Terrace


Davies family of Llandinam. Bethel Hall.


On the journey back, I noticed this planning notice at Dylife Gorge.
I do hope that the proposed wind turbine won't be too prominent, as this is a particularly beautiful, and geologically important place.

Dylife Gorge


There's a long tradition of bad graffiti on the Wynford Vaughan Thomas lookout/memorial (on the road between Dylife and Machynlleth). Despite a total restoration, the scratchers have been busy yet again. Many of the old 'marks' used to be "political", but nowadays it's just rather pathetic and totally lacking in purpose and humour.

Graffito


Anyway, I had imagined an 'unusual' sunset picture, and on a glorious evening I set off to make the picture. My imagination had worked well, and if I was a 30 foot giant, I may, just may, have got the best sunset picture ever. In the meantime, while I wait for the world to shrink, or me to grow, this 'fairy sunset through the spooky wood' will have to do.

Forest sunset


I got a very, very full day of work which involved a lot of driving. I decided to set out the evening before the shoot, and took this picture of a place I've passed hundreds of times, but haven't really tried to capture.

Trawsfynydd Nuclear Power Station (being de-commissioned)


I only vaguely remember taking this picture of Cnicht - which has a beautiful silhouette - as I passed by Croesor on the 'scenic' route towards my destination, Llanberis.

Cnicht


Pen y Pass is magical at dusk, during fine weather. I don't fancy it mid-winter though. The picture is taken from the Snowdon 'PyG' path. Please note that PyG has nothing at all to do with pigs or pig herders or whatever (pigs up Snowdon, give us a break). Think more in terms of Pen y Gwryd (PyG), which is just down the road, maybe?

Pen y Pass


I'd promised a friend a better picture of Padarn Lake, and I was very happy to be able to make these. I've been there so many times, and this particular evening, everything was, at last, just perfect.

Llyn Padarn


Llyn Padarn - my A3 print of this went down very well!


Pete's Eats is well regarded as the place for hungry climbers and walkers, right in the middle of Llanberis. I'll have to visit some time, at least after I've found my sunglasses ;-)

Pete's Eats


Here's a typical scene which unfortunately won't be replicated in future. The RAF rescue service has been privatised.
I was brought up under the path of the helicopters as they flew from RAF Valley towards the mountains. Sometimes they'd dip down over our house as I played outside, and the winch-man would wave a greeting and shout out a big 'hello'. It made me feel special, and made the service real and human and personal.

This crew is on it's way back after a recce at the foot of Snowdon, as far as I could tell.

RAF


From Llanberis to Wrexham, with a minor detour, where I saw this herd of milk cows wending their way to the parlour.

Milking time ladies


At Wrexham I made a pile of pictures, which I can't show just yet, but are to do with excitig things like these...

Onions


Strawberries


A trip, this time to Cardiff, to see the football - Wales (1) v Belgium (0) :-)

Football - "CYMRU" & anthems.


Football - excuse me old chap, would you kindly sit still (or words to that effect)


Then a little portrait - this time for the magazine Cristion.

Lyn Lewis Dafis


At the last moment one evenig, Marian and I headed for the seaside to watch the waves kiss the shore, but a sudden urge made us gallop up Pendinas (an ancient hill fort at Aberystwyth) so as to catch the impressive view.

This lady was here before us, with her small children, on an outing to give them their first ever sight of a Cardigan Bay sunset.

Sunbeam selfie at Pendinas


And later, a blood red sun sinks into the sea beyond the Llŷn Peninsula...Just a few yards from our home is Matt's Deli, a tiny gem of a place in Bow Street. They do breakfasts, lunches, and have oodles of high class products to take home, such as Welsh cheeses and preserves, honey and cooked meats. Matt also bakes his own bread, and wanted my opinion. Well, I don't know, I took some home - what do you think (see picture below)? Any good?
Absolutely gorgeous! Simple, filling, tasty and wholesome.

Toast


One fine afternoon, after long days and evenings working hard, we escaped to Tresaith, so that I could make a picture of the waterfall there, which descends from on high onto the beach. Think Hawaii, but on a lesser scale, and without the rainforest (or the heat, or people in flash shirts and interesting skirts and bronzed sinuous bodies).

Tresaith


Marian had never been to Penbryn, so a stop-off at the quaint, ancient church was required.

Penbryn


Allen Raine, the novelist, is buried here - real name Anne Adaliza Puddicombe. These places do make me sad though, as they bear evidence of a cultural and linguistic shift. The old grave stones are in Welsh, then suddenly the newer stones are all or mostly in English, and the nature of the names upon them change also, the two elements defining a fundamental break in cultural continuity.

Allen Raine


Between Penbryn and Tresaith there's a memorial stone which has no Welsh or English. It bears the Latin inscription

'CORBALENGI IACIT ORDOVS' [here lies Corbalengi the Ordovician].

Roman grave


Llangrannog (birth and resting place of a formidable Welsh lady, Cranogwen) was full to the brim, and so we carried on towards Aberaeron, as hunger pangs began to bite.

Llangrannog


Aberaeron provided. The Harbourmaster was fairly quiet, and served us mouthwatering seafodd suppers, and contentedly, we leaned on the harbour walls to watch the sun set over the bay. Food-fate must have been on our side, as this was a magical moment to savour.

Aberaeron - unbeatable sky


I'm not much of a mingler, to say the least. I'm a bit of a loner to be honest. But it was worth the effort to atted the opening of the Philip Jones Griffiths exhibition at the National Library of Wales. I met old colleagues and old photographic frends such as Bernard Mitchell (who once gave me a lovely portrait of Philip Jones Griffiths, which I still treasure), and many others. Please, please make an effort to visit the exhibition, not just because it's been a huge undertaking for my old colleagues, but because it's superb, though-provoking, and a bit of an emotional rollercoaster. Be warned that some of the images in the show are very disturbing (well, PJG was known as a war photographer who helped change minds in America against the Vietnam war through his raw images and uncompromising narrative).

Philip Jones Griffiths. His daughters at the opening.


Finally (here we go again) I finish with a Clarach sunset, taken especially to conclude this monthly ramble in the usual manner.

Clarach sunset


Thanks for getting this far.

Iestyn
Mehefin 2015
29th June 2015 - 0 comments
Roedd hi'n ddechrau Mehefin yn Aberystwyth, felly doedd dim syndod bod y mis wedi agor efo storm. Yn cuddio dan y don, os craffwch, fe welwch chi gar heddlu, oedd wedi mentro braidd yn rhy agos at y ddrycin!

Car heddlu yn y storm


Tydi tywydd garw ym Mis Mehefin, siawns, ddim yn mynd i barhau'n hir, a diolch fyth fe gododd hi'n braf mewn pryd i mi dynnu hwn, o Iard Gychod Leri (Ynyslas), ar gyfer 'llun y mis' i'r papur bro lleol - Y Tincer.

Roedd y cwch modur a welir yn cychwyn i lawr at yr aber, ymhen dim, yn rhuo i fyny ac i lawr aber afon Dyfi, yn tynnu rhywun (neu o leiaf roedd yn edrych felly o bell - maddeuwch os ydwyf yn anghywir), ar rhyw fath o deiar/tiwb teiar mawr, llawn gwynt. Rhai i mi gyfaddef mai fy ymateb i bryd hynny, ac wrth feddwl yn ôl yw - 'plis ewch i rywle arall i wneud pethau di-fudd, gwirion, sgrechlyd fel hyn - neu well fyth, peidiwch a'u gwneud o gwbl'. Roedd yr holl beth mor anghydnaws i ardal mor dawel, gyda'i system eco sydd mor frau, a chymaint o adar yn chwilio am fwyd ac yn nythu...

Iard Gychod Leri


Dipyn tawelach oedd yr olygfa ryw fin nos ar lwybr yr arfordir rhwng Clarach a Wallog. Dim ond sŵn y gwylanod a'r tonnau'n curo gwaelod y clogwyn oedd i'w glywed.

Cryndod pinc a Chlarach


Os ewch chi ar y ffordd fynyddig, cul a throellog (peidiwch â mentro os nad ydych yn gallu bacio car yn handi) i gyfeiriad 'Cwm Maethlon' fe welwch chi'r adfail hwn ar fin y ffordd. Dywedodd rhywun mai tŷ wedi'i losgi gan Feibion Glyndŵr ydyw - ond ydi hyn yn gywir? Gadwech nodyn ar waelod y llith hwn os ydych yn gwybod am ei hanes, os gwelwch yn dda.

Cwm Maethlon


Roedd hi'n chwilboeth erbyn i mi gyrraedd Tywyn, felly roedd y naws y tu mewn i'r eglwys yn fendithiol i'r corff a'r enaid, ac yn cynnig seibiant oer braf cyn parhau â'r siwrne.

Yn yr eglwys y mae un o'r 'arysgrifau' hynaf yn y Gymraeg, ar garreg fedd hir cul, tebyg i gilbost giat.

'Tengru, gwraig annwyl gyfreithlon Adgan. Erys poen [y golled].

Cin [Cun] gwraig Celen rhwng Budd a Marciau'

Eglwys Tywyn


Gan i mi fethu ffendio fy ffordd i ble bynnag oeddwn wedi lled-fwriadu cyrraedd, ymlaen â fi i gyfeiriad Craig yr Aderyn. Dyna ffordd gul arall!

Craig yr Aderyn


Mae'r graig yn boblogaidd gyda dringwyr, ond o 1 Ebrill tan 31 Gorffennaf, gwaherddir dringo ar y wyneb orllewinol, er mwyn rhoi chwarae teg i'r brain coesgoch sy'n nythu yno.

Rwy'n cymryd mai rhai o'r brain (swnllyd iawn) hynny, sydd yn y llun hwn.

Brain Coesgoch


Rhaid fy mod i wedi oedi gormod wrth waelod y graig, oherwydd wrth i mi nesau at Gastell y Bere, roedd cymylau duon iawn yn symud i mewn o gyfeiriad y môr.

Castell y Bere


Wedi teithio mor bell, fe fyddai'n wirion i beidio mynd cam bach ymhellach i ymweld ag eglwys Llanfihangel y Pennant.

Llanfihangel y Pennant


Arddangosfa Mari Jones - angen mymryn o TLC dwi'n meddwl.


Ymlaen yn y glaw mân wedyn heibio Abergynolwyn (bydd raid ymweld eto), a stopio i dynnu llun Tynycornel a Thalyllyn llonydd.

Talyllyn / Tynycornel


Yna gorfodi fy hun i oedi ger y Plas ym Machynlleth er mwyn tynnu llun cofeb Owain Glyndŵr. Rwy'n teimlo'n reit agos at yr hen Owain, rôl bod yn olrhain ei lwybrau olaf gyda'r Athro Gruffydd Aled Williams.

Owain Glyndŵr


Am ryw reswm mae Marian a finnau wedi ffeindio'n hunain yn Llanidloes o dro i dro yn ddiweddar. Wrth grwydro'r strydedd cefn (does dim llawer ohonynt!), sylwais ar y teras del iawn yma, efo'r enw sy'n disgrifio peth o hanes diwydiannol y dre.

Foundry Terrace


Haelioni teulu'r Defisiaid, Llandinam eto. Neuadd Bethel.


Ar y ffordd yn ôl, heibio Dylife, sylwais ar hwn, sef rhybudd o gais cynllunio am felin wynt ym Maesmedrisiol, Pennant. Gobeithio o waelod calon na fydd y felin yn amharu ar yr olygfa hon, sy'n arbennig iawn, iawn. Mae eisoes un melin mymryn i'r dde i'r llun. Fel arfer, rwy'n derbyn yn weddol ddi-amod yr angen i godi melinau gwynt (neu o leiaf yr angen i fuddsoddi lawer iawn mwy o arian yn y maes ynni adnewyddol), ond mae meddwl y gallai'r olygfa ddirywio (mae'n hynod iawn o ran daearyddiaeth) yn fy nhristhau.

Dylife - melin


Yn yr un modd, y mae crafu pethau hurt ar gofeb Wynford Vaughan Thomas (sy'n enwi'r bryniau a'r mynyddoedd y tu hwnt - enwau Cymraeg wrth gwrs) yn fy ngwylltio. Mae'r gofeb wastad wedi tynnu ati y math o bobl sy'n hoffi rhannu eu 'gweledigaeth' mewn geiriau a symbolau, crafiedig a phaentiedig. Am sbel hir roedd y geiriau 'Cwdyn taeog" wedi'i grafu yn ddwfn i dalcen yr hen Wynford, a hefyd sloganau mawr gwrth-Saeson wedi'i paentio gerllaw. Ond nawr pethau trist o dwp sydd i'w gweld. Er weithiau mae'r rhain yn dweud mwy am ein sefyllfa bresennol nag ydi graffiti gwleidyddol. Er enghraifft pobl yn cam-sillafu enw eu tref (Rhonnda, os dw i'n cofio), a hwn, sydd am wn i yn chwerthin am ben enwau Cymraeg ein mynyddoedd.

Graffito


Ta waeth am hynny, rhyw noson fe chwiliais am lun machlud 'gwahanol'. Ni chefais y llun oedd gen i yn fy meddwl (byddai'n rhaid i mi fod yn gawr 30 troedfedd o daldra i'w gael!), ond roedd hwn, y goedwig tylwyth-tegaidd yn gwneud y tro.

Machlud yn y goedwig


Cefais ddiwrnod o waith diddorol, eithriadol o hir, ac ar y daith i fyny i'r gogledd, dyma gipio'r olygfa sydd wedi fy nghyfareddu a'm dychryn ers i mi ddechrau teithio'r ffordd rhwng Môn ac Aber, nôl ar ddechrau'r 70au.

Trawsfynydd


Does gen i ddim cof o gwbl o dynnu'r llun hwn o'r Cnicht, ond mae'n rhaid fy mod wedi oedi ger Croesor wrth gymryd y ffordd "hamddenol" tuag at Lanberis

Cnicht


Lle braf yw Pen y Pass ar noson olau, ond leciwn i ddim bod yno yng nghanol stormydd y gaeaf.

Pen y Pass


Roeddwn wedi addo i ffrind y byddwn yn ceisio cael llun gwell o Lyn Padarn iddo, a diolch i'r drefn, cyn i'r haul fachlud yn llwyr, fe gefais y "shot" yr oeddwn wedi dychmygu ei gael.

Llyn Padarn


Llyn Padarn - fe aeth y print A3 o'r hwn i lawr yn dda iawn!


Mae enw da iawn i'r bwyty / caffi hwn ar y stryd fawr yn Llanberis. Y tro nesaf, efallai, y bydd gen i amser i brofi'r danteithion sydd ar gael (well i mi wisgo sbectol haul ;-).

Pete's Eats


A bydd yr olygfa gyfarwydd yma ddim i'w gweld rhagor, gan bod y gwasanaeth achub bywydau (RAF) wedi'i breifateiddio. Ffarwel hen hofrenyddion melyn. Fe dyfais i fyny ar eu llwybr i'r mynyddoedd, a droeon wrth hedfan heibio ein cartref yn Sir Fôn, fe fyddan nhw'n hedfan yn isel heibio'r tŷ acw, a'r dyn yn hongian-eistedd wrth y drws ochr yn bloeddio 'helo' ac yn codi'i law i'n cyfarch. Dyddiau da. Ar eu ffordd adref o fod yn chwilio am rhywbeth neu rywun ger droed yr Wyddfa oedd y criw yma, yn ôl eu golwg.

RAF


Wrth fynd o Lanberis tuag at Wrecsam (gyda 'detour' bach i dynnu lluniau 'cefn gwlad'), fe welais yr olygfa yma o wartheg yn cerdded yn hamddenol i'w godro.

Gwartheg godro


A wedi cyrraedd Wrecsam, dyma dynnu lluniau lu nad wyf yn gallu eu rhannu eto, ond mae nhw'n ymwneud â phethau fel y rhain.

Nionod


Mefus


Trip arall wedyn i lawr i Gaerdydd i 1) weld y pêl droed, a 2) prynu dillad newydd ac gyfer ein gwyliau.

Roedd y pêl-droed llawer mwy difyr na phrynu trowsus.

Pêl-droed - "CYMRU" a'r anthemau.


Pêl-droed2 Rhywun yn methu eistedd yn llonydd! Roedd fel gafr ar dranau.


Yna portread bach (rwyf wrth fy modd yn tynnu portreadau o unigolion) - ar gyfer y cylchgrawn 'Cristion' y tro hwn.

Lyn Lewis Dafis


Ar yr eiliad olaf aeth Marian a finnau am dro i weld y môr gyda'r nôs, a phenderfynu bod jest digon o amser i garlamu i fyny Pendinas i weld y machlud. Whew!

Roedd y fenyw yma eisoes ar y top efo'i phlant - wedi mynd a nhw er mwyn iddyn nhw weld eu 'machlud cyntaf' go iawn, dros y môr.

Selffi Machlud Pendinas


Ac un arall, o Eryri yn goch.
Machlud Pen Llŷn


Mae Deli Matt, sydd drws nesaf i siop y cigydd yn Bow Street, yn handi iawn ar gyfer prynu danteithio neu byrbryd amser cinio. Bwyd eithriadol o flasus a iachus (ond ddim yn rhad). Os byddwch ar daith rhwng de a gogledd rywbryd, galwch yno am damaid (lle bach iawn ydi o) - cewch chi ddim eich siomi. Yn dilyn sgwrs am wahanol fara, mynodd Matt fy mod i'n rhoi fy marn ar ei fara cartref. Wele y bara cynnes ffresh. O! am wledd syml ond blasus.

Tost


Roedd hi'n braf rhyw brynhawn, a dyma ddianc rhag yr holl waith oedd yn ein nychu, a mynd am dro i Dresaith, lle roeddwn wir angen tynnu llun newydd o'r rhaeadr sy'n disgyn i'r môr, ar ochr ogleddol y traeth.

Tresaith


Doedd Marian erioed wedi bod yn eglwys hynafol Penbryn, felly dyma oedi yno.

Eglwys Penbryn


Yno y mae'r awdures Allen Raine - Anne Adaliza Puddicombe - wedi'i chladdu. Agwedd drist wrth fynwenta yw gweld yr holl gerrig beddau - yr hynaf yn y Gymraeg, ac yn sydyn ar rhyw bwynt, y cerrig mwy diweddar i gyd yn troi i'r Saesneg.

Allen Raine


Rhwng Penbryn a Thresaith y mae hen garreg fedd arall, heb air o Gymraeg na Saesneg arni, ond yn hytrach arysgrif Lladin.

'CORBALENGI IACIT ORDOVS' [Yma y gorwedd Corbalengi yr Ordoficiad].

Bedd Rhufeinig


Gan feddwl cael tamaid i'w fwyta yn Llangrannog, dyma fentro tuag ar y pentref hardd, man geni a chladdu yr enwog 'Cranogwen'. Ond gwae ni, roedd y lle yn orlawn, a dim lle hwylus i adael y car.

Llangrannog


Felly ymlaen i Aberaeron wrth iddi nosi, a chael pryd braf yn yr Harbwrfeistr. Yna oedi i'r haul fachlud, a wir i chi, rwy'n meddwl ein bod ni wedi cael y fargen orau wrth yrru 'mlaen i'r dre fach brydferth honno.

Aberaeron - machlud


Tydw i'n fawr o un am ymgynnull gydag eraill - waeth i mi gyfaddef fy mod yn dipyn o 'loner' (dyna fues i rioed am wn i). Ond rhaid oedd mentro i agoriad arddangosfa arbennig iawn, iawn, gwaith oes Philip Jones Griffiths, yn y Llyfrgell Genedlaethol. A wedi cyrraedd, dyna braf oedd cwrdd â hen gyd-weithwyr a rhai ffotograffwyr yr oeddwn wedi ymwneud â nhw ers stalwm, megis Bernard Mitchell o Abertawe. Roedd fy ngyrfa ffotograffig fel petai wedi troi mewn cylch cyfan, oherwydd darllen llyfr "Vietnam Inc" (gan PJG) a'm denodd i gymryd diddordeb angerddol personol, ac yn ddiweddarach, proffesiynol, yn y maes. A phan oeddwn yn edrych ar ôl y casgliad ffotograffau yn y Gen yn y 90au, roedd yn uchelgais gen i i gael cynrychiolaeth o waith Philip Jones Griffiths i'r casgliad Fe fethais, ond mae'r rhai gwell a ddaeth ar fy ôl wedi cael y maen hwnnw i'r wal, diolch i'r drefn, ac i raddau mwy na fyddwn wedi gallu rhagweld bryd hynny.

Philip Jones Griffiths. Merched y ffotograffydd adeg lansio'r arddangosfa.


Ac ie wir, yn ôl fy arfer, fues i allan i dynnu llun machlud i gloi'r llith misol. Lle gwell na llwybr yr arfordir uwchben Clarach!

Machlud Clarach


Diolch am ddarllen.

Iestyn
Coron Maldwyn
19th June 2015 - 0 comments
Rwyf wedi sôn droeon yn y fan hyn fy mod i'n methu dangos lluniau am ryw reswn neu'i gilydd.

Un o'r achlysuron hynny yr oeddwn eisiau bloeddio amdano, ond yn bendant doedd wiw yngan gair, oedd pan y gwahoddwyd fi i roi cynnig ar dynnu llun Coron Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau.

Fe ddaeth y gwneuthurwr rhadlon, Mr John Price draw efo'r goron un noson (wedi'i chuddio mewn blwch sylweddol) Trwy gydol y diwrnod canlynol, fe fues i'n potsian 'ar ben y bwrdd' yn ceisio tynnu llun a fyddai'n gwneud cyfiawnder â gwaith cain y gof arian o Fachynlleth.

Mae'r Goron yn gylch o arian, gydag enw'r Eisteddfod ar y blaen, a hollt bob ochr sy'n cynrychioli yr Afon Camwy. Mae nod yr Orsedd, fel pont ar y blaen, wedi'i osod ar garreg fach glan môr a ddaeth o'r traeth lle glaniodd y Mimosa, ac yna bob ochr, mae darnau llyfn o arian sy'n cynrychioli cofebau'r glanio, ac yna mae blodau sy'n nodweddiadol o'r paith, wedi'u ffurfio o arian, a chyda phetalau o ledr coch. Yn olaf, mae'r Goron wedi'i leinio efo cap glas o ddefnydd gwisg Gorsedd y Wladfa.

I'r rhai ohonoch sydd ddim wedi ceisio tynnu llun rhywbeth sgleiniog o'r fath - mae'n anhygoel o anodd! Fel arfer mae rhywun yn goleuo'r gwrthrych ei hun, ond yng nghyd destun gwrthrych sy'n fandiau o arian 'adlewyrchol', rhaid meddwl mwy am oleuo'r cefndir 360 gradd, na'r gwrthrych ei hun - oherwydd yr adlewyrchiadau fyddwch chi'n gweld yn y metel mewn gwirionedd, nid y metel ei hun. Meddyliwch eich bod yn gorfod tynnu llun drych sydd ar ffurf cylch, a bod wiw dangos eich adlewyrchiad chi, na'r ystafell yn y llun! Hyn yn ogystal â goleuo'r gwrthrych yn uniongyrchol er mwyn gallu gweld y cap glas yn ogystal a'r darnau arian.

Fel sy'n gallu digwydd, yr ymgais gyntaf i gael llun oedd un o'r gorau, o ran defnyddio cefndir glas (glas o ddefnydd Gorsedd y Wladfa). Wedyn aethpwyd trwy sawl cynnig ar onglau gwahanol, a chefndiroedd gwahanol. Ceisiwyd smwddio mwy ar y defnydd cefndir, ac fe weithiodd hynny'n dda. Dro ar ôl tro, roedd llun yn edrych yn reit ddau 'yn y camera', ond wrth ei chwyddo'n fawr ar y cyfrifiadur, fe fyddai adlewyrchiad oedd ddim i fod yno, yn ymddangos!Yn y diwedd (roeddwn wedi llawn fwriadu gwneud hyn), tynnwyd y cefndir glas i ffwrdd, a gosodwyd un gwyn, pur yn ei le (hynny yw, wedi hyd yn oed mwy o waith smwddio...). Os rywbeth, roedd hi'n anoddach cael llun efo'r cefndir gwyn. Roedd raid creu 'pabell' o ddefnydd, a gosod dau olau LED bach iawn y tu mewn i'r 'babell', a rheini wedi'i gorchuddio mewn defnydd gwyn tryloyw, ac yna 3 golau (i gael yn agos i 360 gradd) yn sgleinio i mewn o ochr y babell, trwy ddefnydd gwyn tryloyw, ac yna un fflach isel yn tanio i lawr i oleuo'r cap glas.

Rwy'n hoffi rhai o'r lluniau glas, ond y rhai gwyn sy'n gweithio orau i mi. Wn i ddim a ydych chi'n cytuno?

Roeddwn i'n teimlo fel curadur yn y Llyfrgell Genedlaethol eto, yn gwisgo menyg gwynion wrth leoli a symud y goron - mymryn y ffordd hyn, mymryn y ffordd arall...

Rwy'n hollol hapus efo'r canlyniad, ac nawr bod y Goron wedi'i throsglwyddo gan Cymdeithas Cymru-Ariannin i Bwyllgor Lleol yr Eisteddfod, mae'n saff i mi ddangos cwpwl o'r lluniau i chi.

Os daw byth gyfle arall i dynnu llun coron, rwy'n meddwl mod i wedi dysgu dipyn go lew am reoli adlewyrchiadau cymleth, ac fe ddylwn allu cyflawni'r dasg mewn tipyn llai o amser! Ond efallai na chai'r fath gyfle euraid eto. Pwy â ŵyr.

Roedd hi'n fraint cael gwneud hyn, ac roedd yn brofiad byth-gofiadwy, ac yn ymarfer ardderchog mewn hunan ddisgyblaeth o ran symud goleuadau fesul milimetr, a dysgu peidio agor fy ngheg fawr!

Diolch am ddarllen

Iestyn