Newyddion . News

Printiau cyfyngedig - Limited edition prints
20th March 2012 - 0 comments
Os ydych eisiau prynu copi print neu ddigidol o un o'r lluniau o'r orielau, cysylltwch â mi drwy'r linc "Cysylltu" ar dop yr hafan i drafod eich anghenion.

Mae gen i un llun arbennig, sef "Angel" rwyf yn cynnig fel print A3 wedi'i gyfyngu i 50 copi, wedi'i argraffu ar bapur safonol, archifol, am gost o £50, neu £60 wedi'i fowntio yn draddodiadol i safon archifol, cost cludiant yn ychwanegol. Cysylltwch drwy'r linc ar y dudalen hafan.If you'd like a digital or print copy of any photo from my galleries, please contact me via the "Contact" button at the top of the home page, to discuss your requirements.

I am now able to offer "Angel" as an A3 print, limited to 50 copies. Prints are of high quality, on archival quality paper and are priced at £50 unmounted, or £60 traditionally mounted on archival quality board, plus postage. If you'd like to order a print, please drop me a line via the "Contact" link on the home page.
Ble dwi arni dwedwch? . Where am I?
06th March 2012 - 0 comments
Mae'r wythnosau diwethaf wedi hedfan heibio wrth i mi gwblhau prosiectau bach a mawr, megis cynorthwyo cyhoeddwr i ddarganfod a chlirio hawliau lluniau, darparu lluniau gwreiddiol i asiantaeth, heb sôn am mymryn o waith cyfieithu rhywle yn y canol. Siawns y bydd amser yr wythnos hon i ddiweddaru ychydig ar y wefan hon.

I've been quite busy of late completeing a few projects, large and small, such as helping a publisher find and clear pictures for a book, supplying an agent with numerous original photographs, and even a touch of translation. Hopefully this week or next, I'll be able to upload a few more pics onto this site.

Keep visiting!
Oerfel - It's cold!
02nd February 2012 - 0 comments
Ddoe fe fues am dro i Ynyslas a Borth, a thynny ychydig o luniau i'w hychwanegu at fy mhortffolio. Roedd hi'n weddol glir, yn braf, yn wyntog, ac yn ofnadwy o oer!

Gwelwch y lluniau wrth ddilyn y linc isod.

http://www.atgof.co/ynyslas-a-borth

Yesterday was a glorious sunny day, with a biting wind from the east, I ventured over to the nature reserve at Ynyslas to grap a few pictures. Before my hands froze. See them from the above link.
haciaith
28th January 2012 - 0 comments
Heddiw fe fum yn nigwyddiad haciaith ym Mhrifysgol Aberystwyth. Diwrnod gwych. Trafodaeth Cymraeg ar bod math o faterion a syniadau yn ymwneud â'r byd technolegol/rhirhiol.

Wele rhai lluniau o'r diwrnod hynod ddifyr yn y fan hyn:

http://www.atgof.co/haciaith

I spent most of today at the haciaith event at Aberystwyth University. A kind of Welsh language "barcamp". Brilliant day! Click on the above link to see some pics.
Uwchraddio - upgrading
27th January 2012 - 0 comments
Fe fyddaf yn uwchraddio'r Orielau yn sylweddol dros yr wythnos nesaf, ac fe fydd rhai pethau'n edrych braidd yn rhyfedd ac allan o drefn tra mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen. Ymddiheuriadau! Fe ddylwn i orffen erbyn y 3ydd Chwefror, gobeithio.

I'm in the middle of upgrading the content of the Galleries, and while I get on with the job, things might get a little messy! Apologies. Hopefully I will have finished by 3 February.
Noson ym Methlehem - An evening in Bethlehem
26th January 2012 - 0 comments
Heno roeddwn yn arddangos lluniau (gyda nifer fechan o artistiaid a dylunwyr lleol) yn Ysgoldy Bethlehem, Llandre, ger Aberystwyth. Cynhaliwyd y noson gan Wyn Melville Jones, a oedd yn cyflwyno llun arbennig i'w arddangos yn yr Ysgoldy.

Fe ddangosais 3 print A3, dau o rai lleol iawn, ac un arall mwy celfyddydol ei naws yr rwyf hoffi ar y funud (yr angel sydd ar y dudalen hafan).

Noson hyfryd, hamddenol, ond biti bod rhaid hel ein traed am saith ar gyfer twmpath y pentre! Lluniau o'r noson yma!

This evening I attended an exhibition by local artists at Ysgoldy Bethlehem (Bethlehem [Sunday] Schoolroom). The evening was arranged by Wyn Melville Jones, who presented a painting to the Ysgoldy to the chapel authorities.

Some pictures of the evening, you might spot a few of my prints somewhere in the background.
The Story of Saunders Lewis
17th January 2012 - 0 comments
Mae'r llyfr y bum i'n gwneud mymryn o ymchwil lluniau arno, sef "Stori Saunders Lewis/The Story of Saunders Lewis" ar gael yn y siopau, neu trwy wefan Gwales.

A book for which I did a little picture research is available via book shops, or on the web via Gwales. It's a bilingual publication, and is an excellent introduction to one of the most influential figures in Welsh life, language, politics and literature during the latter half of the twentieth century.
Comms cured
16th January 2012 - 0 comments
Newyddion da, a diolch i BT. Trwsiwyd y llinell ffôn heddiw.

Good news (I think). Thanks to BT for fixing our phone line today.
Trafferthion cysylltu - Comms headache!
12th January 2012 - 0 comments
Mae problem technegol wedi codi ar y llinell ffôn. Os ydych yn dymuno cysylltu, ffoniwch y rhif symudol, neu defnyddio'r ffurflen gyswllt (linc o'r hafan).

There's a technical problem with my landline, so if you need to contact me, please call my mobile, or use the "contact" form (linked from the home page).
2012 ymlaen â ni
08th January 2012 - 0 comments
Wel, mae'n edrych na fydd gennyf luniau del o eira ar gyfer farchnad Nadolig y flwyddyn nesaf. Mae'r tywydd wedi bod yn arbennig o fwyn, os yn wyntog ac yn niwlog ac yn wlyb. Ond mae fy nheithiau teuluol i ogledd Cymru wedi rhoi'r cyfle i mi dynnu llond dwrn o luniau rwy'n eithaf balch ohonynt. Rwyf wedi roi fy ffefryn ar dudalen hafan y wefan hon. Ys gwn i a fedrwch ddyfalu pa un?

Gan ddymuno blwyddyn newydd dda i bod un ohonoch.

Iestyn

No pictures of snow this year, it appears. The weirdly changeable weather has yet to produce any snow here in our corner of mid Wales, but as a neighbour gloomily mentioned, the awful snow of 1947 and 1963 didn't appear until mid-January!

My family trips to north Wales have produced some quite nice pictures, however. I've added my favourite to the home page slide show. I wonder if you can spot which one it is?

Wishing you all a happy and healthy 1012.

Iestyn
AGSSC - NSSAW
14th December 2011 - 0 comments
Roedd hi'n ddiwrnod agored difyr yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru heddiw. Wele'r lluniau o'r offer ffilm hen a newydd o'r "tu ôl i'r llen"
http://atgof.co/agssc-nssaw

I visited the National Screen and Sound Archive of Wales's open day today, and here are some pictures of old and new film archive equipment.
http://atgof.co/agssc-nssaw
Llew Du - Black Lion
12th December 2011 - 1 comment
Rwyf wedi bod nôl a mlaen sawl gwaith yn ddiweddar i'r Llew Du yn Nhal-y-bont. Nid i slotian nac i besgi, ond i ddarlunio'n hen dafarn ar ei newydd wedd. Mae Siôn a Catrin wedi gweddnewid yr adeilad rhestredig yn fwyty modern a chysurus.

Cymerwch gip fan hyn
http://www.atgof.co/llew-du-black-lion

I've been back and forth to the old Black Lion pub, Tal-y-bont rather a lot lately. Not to imbibe, but rather to document it's rebirth. Siôn and Catrin, the new owners, have restored and updated the listed building and transformed it into a classy yet homely restaurant.

See it here
http://www.atgof.co/llew-du-black-lion
Tannau Tynion
02nd December 2011 - 0 comments
Cafwyd noson arbennig yng nghwmni Elinor Bennett Wigley, Beti George, Catrin Finch a Medêd yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol, i lansio hunangofiant Elinor, "Tannau Tynion", cyh. Gwasg Gwynedd.

http://atgof.photium.com/tannau-tynion

A wonderful evening of memories and fine music in the Drwm, National Library of Wales, to launch Elinor Bennet Wigley's autobiography, "Tannau Tynion"
Streic! Strike!
01st December 2011 - 0 comments
Fy lluniau diweddaraf o'r streic am bensiwn teg yma

My latest photos of the pensions strike here

http://atgof.photium.com/strike
Ar y gweill
29th November 2011 - 0 comments
Fy mwriad yw mai hwn fydd fy mhrif wefan o ddiwedd y flwyddyn hon, ac fe fydd yn cymryd drosodd o'r blogiau tatws.blogspot.com a traedmawr.blogspot.com

Felly "ar y gweill" mae'r wefan hon ar hyn o bryd. Galwch heibio o dro i dro i weld sut mae'n siapio.

This website is currently "work in progress", but hopefully will take over from tatws.blogspot.com and traedmawr.blogspot.com towards the end of the year. I'll see how it goes.

Call back from time to time to see how I'm getting on.

Hwyl

Iestyn