16 Mehefin - June

01st July 2016


Mae'n Orffennaf y cyntaf, ac yn amser priodol i gofio am frwydr y Somme, a ddechreuodd union gan mlynedd yn ôl. Dyma fy 'Yncl Edward' (ar y dde i'r llun) gyda dau o'i gymrodyr. Mae'r darlun mor ddwys heddiw, a'n gwlad yn cael ei arwain yn ddall ac yn styfnig di-droi-yn-ôl tuag ar hunanladdiad cyfansoddiadol, economaidd, a hiliaeth. Tybed be fyddai Yncl Edward, a'i gyfaill o filwr o'r India yn meddwl am hyn oll? Ys gwn i a fyddai ef am ein rhybuddio mai dewrion dan arweiniad asynod oedd y milwyr, ac mai agwedd styfnig arweinwyr y gwledydd o gadw at hen gytundebau, dim ots am y canlyniadau hunan-ddinistriol, a'n harweiniodd at gyflafan fyd-eang?

At bethau bach bywyd...
Does gen i ddim i'w adrodd am fis Mehefin, heblaw fy mod i wedi methu gwneud y nesa peth i ddim oherwydd ddannodd arteithiol ac abscess. Sut yr oedd peth mor fach yn gallu achosi'r fath boen, a'r boen yn ei sgil yn golygu methu meddwl na chanolbwyntio nac ysgrifennu, wn i ddim. Ond dyma'r mis mwya di-fudd ers i mi droi'n hunangyflogedig! Tynnwyd y rhan fwyaf o'r dant ar ddiwnod ola'r mis.

Serch hynny, fe wnes i ychydig o waith, a llwyddo i fynd i weld gêm bel-droed yn Bordeaux! Mae cyffro pêl-droedaidd yn anesthetig penigamp - am ychydig oriau o leiaf!

Stadiwm newydd Bordeaux


Adfer eu nerth cyn y gêm


C'mon Cymru!


Ffarwel stadiwm annwyl


Pwll adlewyrchol enwog Bordeaux


Chwarae cuddio rhwng y bric a'r brac


Goya


Pibydd hud yng Nghastell Aberystwyth


Enfys a ymddangosodd wedi'r storm, y diwrnod ar ôl llofruddiaeth Jo Cox.
Llun newyddion yr wythnos yn Golwg.


Ac i brofi bod y Ddaear yn dal i droi o gwmpas yr haul, nid pen Gove na Boris, wele - machlud Clarach!


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.