4 Miliwn

25th May 2017

Y perthi ger fy nghartref yng Ngheredigion.
The lane near my home in Ceredigion

Yn rhyfeddol, mae'r lluniau ar y ddwy brif wefan sydd gen i wedi'u gweld dros 4 miliwn o weithiau erbyn hyn.

Diolch felly i bawb sydd wedi mynd i'r draffeth i ymweld â'r safle hon a'r llif flickr. Gobeithio eich bod wedi mwynhau!

Rwyf o bryd i'w gilydd yn ystyried rhoi'r gorau i ychwanegu deunydd atynt, ond mae'r ymateb hyfryd rwy'n ei dderbyn o dro i dro yn help i mi gadw fy nhrwyn ar y maen!

Os bydd amser yn caniatau, fe drefnaf ffordd o nodi'r garreg filltir - rhywbeth gyda'r llun poblogaidd hwn, fwy na thebyg.Ond o nawr tan ddiwedd Gorffennaf, fe fydd fy sylw yn bennaf ar waith ymchwil ac ysgrifennu, yn hytrach na thynnu lluniau newydd.

____

Thanks to all who have visited this site and my flickr photostream, for, amazingly, my pictures have now received over 4 million individual views.

I often tire of updating the sites, but the positive responses I receive encourage me to keep my shoulder to the digital wheel.

If time allows, I'll arrange a little celebration, possibly/probably around the rather popular image of the Old College pictured above.

But from now to the end of July, I'll be concentrating on research and writing, rather than making pictures.

Mai . May

Yolanda Castaño, Bardd o Galisia, yn cymryd rhan yng Ngŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru
Yolanda Castaño a Galician poet, taking part in the Wales International Poetry Festival


Machlud dros Fynydd Gorddu, yn edrych draw dros Fae Ceredigion
Sunset over Mynydd Gorddu, with Cardigan Bay in the distance


Corhedydd y Graig (diolch Richard Huws) ar y traeth wrth iddi nosi
A wary Rock Pippit (thanks Richard Huws) hops between the pebbles at dusk


Garmon Gruffudd o Wasg y Lolfa yn cyflwyno gwobr Cyfraniad Arbennig yn y Fedwen Lyfrau i'r golygydd creadigol Alun Jones.
Garmon Gruffudd of y Lolfa presents the creative editor, Alun Jones, with a Special Award at the 2017 Bedwen Lyfrau
Siop Inc - yn 13 oed!
Siop Inc of Aberystwyth enters its teenage years!


Adlewyrchiadau ar Afon Rheidol
Reflections on the Rheidol


Ac i gloi yn y dull arferol - machlud Clarach
And to close in the usual manner - a nice Clarach sunset!


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.