Ac wedi elwch

18th January 2013
Wedi elwch y Nadolig, mae pethau wedi bod yn dawel iawn yn ogof atgof. Mae sefydliadau cyhoeddus ar gau am hydoedd, a does dim llawer o gynnydd gydag archebion am ddeunydd, ateb ymholiadau ac yn y blaen. Mae'r tywydd yn wael, yn llwyd ac yn oer, sy'n ei gwneud hi'n anodd troi allan. Ond eleni, fe gefais anwydau. Un ar ôl y llall, pob un yn wahanol ac yn waeth na'r un cynt! Felly mae digon o esgusodion gen i am fis di-fudd iawn.

Ond wedi dweud hynny, erbyn meddwl, fe fues i'n reit brysur ers y blogiad diwethaf!

Fe ddaeth y glaw i guro'r to jest cyn y Nadolig,

Llifogydd

wedyn fe aeth pethau o ddrwg i waeth, gyda llifogydd go iawn, a fe gaewyd yr A487 ger Derwenlas am tua 6 diwrnod i gyd.

Beemer up Scotty.

Yna, fe groesawyd y flwyddyn newydd gyda niwl a rhagor o law

Blwyddyn Newydd Dda o Aberheulog

ond Haleliwia! fe gafwyd hanner diwrnod o heulwen

Eglwys Ystrad Fflur

cyn yr Hen Galan, a'r Fari Lwyd

Y Fari Lwyd - Llandre

a'r cyffro bod cyfres deledu'n cael ei ffilmio yn y pentre

Filming Hinterland in mid Wales

yng nghanol yr oerfen rhewllyd

rhew - prydferth - sgrin car

a ddaeth cyn eira cynta'r gaeaf

eira

a arweiniodd at yr eira mawr heddiw, a gaeodd y ffyrdd unwaith yn rhagor.
Cwmbrwyno


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.