Am ddim! - Freebies!

Fe allwch lawrlwytho ffeiliau manylder llawn o'r lluniau sydd yn yr oriel hon. Os ydych yn lawrlwytho ffeil, rydych yn cytuno gyda'r amodau hyn
* defnydd personol yn unig
* dim ail-werthu na dosbarthu am ddim nac am dâl
* os yw'r lun yn cael ei roi ar wefan neu flog personol neu ar unrhyw system arall, byddwch yn cydnabod hawlfraint "Iestyn Hughes"
* byddwch os gwelwch yn dda yn gadael eich enw a'ch lleoliad yn y blwch "sylwadau" sydd o dan y lluniau

Ewch a fi at y lluniau!

By downloading a picture, you are agreeing to the following conditions.
* personal use only
* no selling of the image or distribution (free or otherwise)
* if the picture is placed on a personal website or blog or any system, you will credit the copyright "Iestyn Hughes"
* you'll please leave your name and location in the "comment box" beneath the picture.

Take me to the freebies!