Anrheg Nadolig - Christmas present

09th November 2015
Mae'r cynnig nawr wedi gorffen.
The offer has now closed.

Y ddwy fydd yn derbyn yr anrheg Nadolig yw...
The two who'll receive the Christmas present are...

Siân Thomas & Delyth Evans.

Diolch i bawb ymatebodd / Thanks to all who responded.

Nadolig Llawen i chwi oll!

Iestyn


[scroll down for English text]

Ar awel


Cysgodi


I ddathlu cyrraedd dros 3,000,000 o 'hits' rwyf am ddangos fy ngwerthfawrogiad drwy gyflwyno print i ddau o fy 'nilynwyr' (Twitter neu FB).

Er mwyn cael siawns i dderbyn print maint A3 (fydd heb y logo hawlfraint hyll!), gadewch sylw ar waelod y postiad hwn yn datgan pa lun fyddai orau gennych, "Ar awel" neu "Cysgodi", gyda manylion cyswllt o rhyw fath (e.e. @enw trydar, cyswllt FB, neu enw/ebost). Fe fydd y cyfeiriadau yn cael eu gosod mewn 'het', ac fe fydd y 2 enw cyntaf a ddaw allan yn derbyn print A3 heb ei fowntio, fel anrheg Nadolig. Un cynnig yn unig, os gwelwch yn dda!

Mae gennych tan Rhagfyr 1af i adael neges.

Pob hwyl arni!

Iestyn


I promised to give away a print if I ever reached the 3,000,000 'hits' mark on my photos. That figure is now a dot in the rear view mirror, and it's time to deliver. I've got two A3 unmounted prints to give away (minus the ugly copyright notice!) to a couple of my Twitter and FB 'followers'.

For a chance of receiving one, leave a message at the end of this stating your preferred picture "Ar awel" [On a breeze] or "Cysgodi" [Sheltering], and some form of contact address (e.g. twitter name, FB name or name/email address). All the names will go into a 'hat' and the first 2 drawn will receive a print. Only one 'go' each, please!

To ensure that your name goes into the hat, make sure that you're following me on FB or Twitter (twitter = @traedmawr).

You've got until 1st December to leave a message.

Regards

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.