A'r enw o'r het yw - and the winner is

14th August 2014
Yn dilyn y blogiad diwethaf, tynnwyd enw o'r het rhithiol, a @geraintmogs o Gaerdydd fydd yn derbyn print i ddathlu croesi'r trothwy o ddwy filiwn drawiadau i'm lluniau.

Llongyfarchiadau mawr iddo fo. Fe fydd print panoramig o goedwig hynafol y Borth ar y ffordd iddo'n fuan.

___


Congratulations to @geraintmogs from Cardiff, winner of a panoramic print of the ancient forest at Borth.

What shall I give away when I reach 4 million views!? ;-)

Diolch am ddilyn

Pob hwyl.

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.