Ar y gweill

29th November 2011
Fy mwriad yw mai hwn fydd fy mhrif wefan o ddiwedd y flwyddyn hon, ac fe fydd yn cymryd drosodd o'r blogiau tatws.blogspot.com a traedmawr.blogspot.com

Felly "ar y gweill" mae'r wefan hon ar hyn o bryd. Galwch heibio o dro i dro i weld sut mae'n siapio.

This website is currently "work in progress", but hopefully will take over from tatws.blogspot.com and traedmawr.blogspot.com towards the end of the year. I'll see how it goes.

Call back from time to time to see how I'm getting on.

Hwyl

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.