Awst 14

28th August 2014


Yr un peth sy'n amlwg i mi wrth geisio cofio yr hyn a aeth heibio yn ystod mis Awst, yw'r gwyliau bach yn ardal San Clêr gydag ymweliadau â'r Eisteddfod Genedlaethol.

Os ydych fel fi yn gweld lluniau stoc ym mhobman o'ch cwmpas, ac yn ceisio tynnu lluniau a fydd o ddiddordeb i'r wasg Gymreig, nid yw gwyliau byth yn wyliau yn yr ystyr arferol. Cyfle i dynnu hyd yn oed mwy o luniau yw "gwyliau", heb sôn am eisteddfod, sy'n llawn cyfleuon i'r un sydd a llygaid i weld.

Lleoliad da oedd San Clêr. Dyma lle fuon ni'n aros, yn Ysgubor Blaencaerau efo eraill o'r teulu.

Wyddwn i ddim nes cyrraedd bod San Clêr yn enwog am derfysg Beca!Oddi yno, hawdd yw cyrraedd aberoedd hardd, ymweld â Thalacharn,
a Llansteffan
neu Phen Tywyn
a Llanmiloeac i gyrraedd cwr Sir Benfro.

Arberth

A gweld tristwch ar ymyl y ffordd ger Llanddowror


Gardd Hywel Dda yn Hendy-gwyn
A diolch i'r ffyrdd da, doedd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli ddim yn bell ychwaith.

Dim ond am ddau ddiwrnod y bues i ar y Maes yn Llanelli, yn hytrach na'r tri neu bedwar disgwyliedig. Felly roedd rhaid ceisio gwneud y gorau o gyfleuon fel roedden nhw'n ymddangos, rhwng cwrdd â hen ffrindiau a chloncan.


Huw Owen gyda'i deulu yn lansio ei gyfrol ddiweddaraf ar hanes Cwm Gwendraeth.


Coed deri eisteddfodol


Lleucu Roberts - enillydd y Fedal Ryddiaith a Gwobr Daniel Owen.


Ar y ffordd i gyngerdd Bryn Fôn


Merched Honky Tonk!

Ond y peth cyntaf ar fy meddwl oedd cael gafael mewn copi o DVD Gig Olaf Edward H, a hynny er mwyn gweld y clawr!

Yr ail beth ar fy meddwl oedd cael fy machau ar gopi o gylchgrawn Barddas, gan fy mod wedi cyfrannu'n fwy helaeth nag arfer at rifyn yr Eisteddfod. Ond rhywsut, oherwydd bod bardd y goron yno ar stondin Barddas, gyda'i wraig hyfryd, roeddwn mor 'star struck' fe anghofiais bopeth am brynu copi!


Guto a Lisa Dafydd yn dod a gwên i stondin Barddas.

Dipyn o ras ar garlam oedd yr Eisteddfod a dweud y gwir, ond roedd y cyfan yn bleser, ac yn ŵyl gofiadwy iawn.

Wn i ddim i ble'r aeth yr wythnosau wedi'r Eisteddfod. Cafwyd storm yn Aberystwyth, a dydw i rioed wedi bod yn un am fethu cyfle i dynnu llun tywydd gwyllt.


Pwy faga blant


Y gysgodfan druan

Yna fe fues i'n gweithio ar baratoi nifer fawr o luniau ar gyfer llyfr a fydd yn ymddangos erbyn y farchnad Nadolig. Fe fydd yn lyfr blasus iawn! Dyma damaid i aros pryd.Fe ddaeth yn amser i uwchraddio meddalwedd, ac fe aeth diwrnod neu ddau heibio yn potsian efo hynny; ond gwae, mae dal oriau o waith ar ôl gan bod yr uwchraddiad wedi cawlio pob math o addasiadau a plug-ins oedd gen i'n gweithio'n llyfn efo'r hen fersiwn. Gwyliwch eich hun os ydych yn uwchraddio i Photoshop CC '14 o'r hen Photoshop CC.

Cyn yr Eisteddfod, cofrestrwyd dros 2 filiwn o 'hits' i'r lluniau sydd gen i yma ac ar flickr. Roedd gweld y ffigwr yn ysgogiad i mi 'rafflo' llun ymhlith fy nilynwyr Trydar, a'r person lwcus i gael print panoramig o goedwig y Borth yw Geraint Morgan o Gaerdydd.

Argraffwyd y llun ar bapur 'rag' meddal hyfryd, ac fe fydd ar ei ffordd at Geraint yn fuan iawn.Mwy o'r un peth fydd gen i dros yr wythnosau nesaf, gobeithio, sef cau pen y mwdwl ar gwpwl o brosiectau i awduron a gweisg, a fydd yn gweld golau dydd cyn ac ar ar ôl y Nadolig. Ond yr wythnos hon, rwyf yn gorfod bodloni i aros yn dawel yn y tŷ, gan fy mod wedi anafu fy nhroed (plantar fasciitis). Aflwydd rhedwyr marathon yn ôl y wê, felly dyna fy nghosb am fentro'r filltir ychwanegol dros fy nghlieintiau bob amser!

Diolch am ddarllen

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.