O'r Corau i Coburn

30th April 2017
Bore dydd Sadwrn olaf mis Ebrill fe aeth Marian a finnau draw i Hwyl Llên Llandeilo. Roeddwn i ac awdur 'Melinau Gwlân', Branwen Davies, yn cael ein holi gan Elinor Wyn Reynolds am y gyfrol. Diolch i bawb ddaeth i wrando arnom. Dim ond ar y ffordd yn ôl adref gofiais am yr holl bethau roeddwn wedi bwriadu'i crybwyll! Roedd yn braf gweld hen ffrindiau a chyfeillion newydd yno'n cefnogi.

Gan fod y sgwrs am hanner dydd, roedden wedi clemio erbyn y diwedd, ac ar ôl crwydro o un bwyty brysur i'r llall yn y dre fach orlawn, cawsom seddau yn Cafe Braz (os ydw i'n cofio'n iawn) ac yno fe gefais y pei cyw/cennin/bacwn gorau a flasais erioed. Seren aur i'r caffi bach hwn. Gwell pastai hyd yn oed na hwnnw a brofais yn y Talbot, yn dilyn diwrnod hir o dynnu lluniau ar Gors Caron ers stalwm!

Dyma ddiweddglo i fis eithriadol o brysur, oedd yn cynnwys tynnu lluniau cefn llwyfan yn ystod ffeinal Côr Cymru, a chofnodi 'datganiad' Uchel Siryf newydd Dyfed.

Ond beth am Coburn? Wel, fe fues i yn adral Bae Colwyn y diwrnod cyn Llandeilo, i ymchwilio ar gyfer sgwrs arall, pur wahanol i'r arfer, y byddaf (os byw ac iach) yn ei thraddodi i Ŵyl Gregynog, yn Harlech ar yr 2 Gorffennaf. Testun y sgwrs fydd 'Alvin Langdon Coburn', sef ffotograffydd o America, oedd yn ddylanwadol iawn yn ei ddydd. Fe ymsefydlodd yng Nghymru, gan fyw yn Harlech a Rhos-on-sea.

Wrth ysgrifennu hwn, rwy'n gwylio dangosiad cyntaf ffilm 'Y Llyfrgelll' ar y sgrin fach, a wele ymddangosodd hwn, at wefan y BBC,

___

My April was showered by work and personal "must do's", including taking 'back stage' views of a choral competition for the BBC, and covering the Installation day of the new High Sheriff of Dyfed.

The month ended with a trip to the Llandeilo LitFest, where Branwen Davies, the author of 'Woollen Mills of Wales' and I were questioned by Elinor Wyn Reynolds about the volume. Thanks to all those who attended, for turning up to lend us their ears. The previous day had been spent partly in the Rhos-on-sea area, carrying out a little research for a forthcoming talk on Alvin Langdon Coburn to the Gregynog Festival. For those not acquainted, he was an influential American photographer who made his home in Wales. All being well, the talk will take place on 2 July at Harlech.

I'm writing this as the film 'Library Suicides' is being broadcast on the small screen for the first time, and the BBC kindly rejuvinated a previous post - one of my favourite projects.

The rest of the month was something like this ...

Onglau difyr. Interesting angles. Tanybwlch


Tlws - Côr Cymru - Trophy


Tiwlip. Tulip.


Beiciwr ar draeth. Biker on a beach.


Y Borth


Llyn Tegid, y Bala


Rhos-on-sea


Cwm Mabws


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.