Bedwen Lyfrau

31st May 2017
Pethau annisgwyl a welwch o gwmpas ffatrioedd gwlân.


Dyma fi ar ddiwedd mis y Fedwen Fai, neu yn fwy perthnasol i mi, y Fedwen Lyfrau, yn sgwennu gyferbyn â'r olygfa isod a welir drwy ffenest y swyddfa.Trefnir y Fedwen Lyfrau flynyddol gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru, sef grŵp o gyhoeddwyr sy'n cynhyrchu llyfrau Cymraeg. Mae'n gyfle iddyn nhw i gyd gyfarfod ac arwain gweithgareddau difyr sy'n hyrwyddo darllen eu cynnyrch.

Fe fues i yno nid yn unig o ran diddordeb, ond hefyd oherwydd fy mod i'n tynnu lluniau'r digwyddiadau ac yn cymryd rhan mewn 'panel' trafod.

Ateb cwestiynau am 'Melinau Gwlân / Woollen Mills of Wales' oeddwn i, gyda Dana Edwards yn cadeirio, a Tom Jones (na nid y Tom Jones hwnnw!) a Gareth Owen yno i sôn am eu cyfrolau hwy.

Hwn, fe dybiaf, oedd y tro olaf y byddai gofyn i mi drafod neu hyrwyddo'r gyfrol, a chyda newidiadau yn y wasg eisoes wedi'i gweithredu, roedd rhyw deimlad o 'ddiwedd cyfnod' fel cwmwl o'm cwmpas rhywffordd.

Dyma'r cyfle priodol felly i mi ddiolch i bawb oedd ynghlwm â'r llyfr:- staff y melinau, staff Gwasg Gomer (cynt a phresennol), Branwen yr awdures, ac yn arbennig iawn rwyf am ddiolch i fy nghymar Marian, a oedd yn gwmni ac yn gymorth mawr, yn bâr ychwanegol o ddwylo, coesau a llygaid mewn sawl melin dywyll.


Marian - ar ein 'recce' i Lanwrtyd.

Diolch hefyd i wasg y Lolfa am eu cefnogaeth hwy yn ystod y flwyddyn, ac am gyhoeddi Tywydd Mawr - sef peth o stori eithafion tywydd Cymru, wedi'i hadrodd drwy gyfrwng lluniau hanesyddol - cyfrol rwy'n falch iawn ohoni!

Rwy'n cael hoe fach o weithio ar lyfrau nawr, ond gobeithio y daw cyfle i ail-afael mewn camera ac ysgrifbin eto cyn hir.Diolch am ddarllen

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.