Blwyddyn Newydd Dda

01st January 2018
Blwyddyn Newydd Dda!

Happy New Year! (Scroll for English)


2018. Rhai darluniau o'r flwyddyn.
Ionawr, Gwartheg gwlyb sopian yn y niwl (Pumlumon). Chwefror, Wynne Melville Jones wrth ei waith (ar gyfer Darluniau o Gymru) Y Lolfa. Mawrth, lansio Melinau Gwlân Branwen Davies Gwasg Gomer / Gomer Press. Ebrill, Côr Cymru BBC Cymru Fyw. Mai, Barddoniaeth traws-ffiniau (Making Literature Travel). Mehefin, dim defnydd penodol, ond un o fy hoff luniau o arfordir Bae Ceredigion. Gorffennaf, darlith Gregynog Festival yn Harlech (ar Alvin Langdon Coburn). Awst, Steddfod y gwynt a'r glaw. Medi, protest yn Aberystwyth dros ddemocratiaeth yng Nghatalonia. Hydref, Storm Brian, Tachwedd, storm arall! Barn, Rhagfyr, eira Melindwr S4C Tywydd. + Llun clawr 'Y Meini Llafar' gan Lyn Ebenezer Ylolfa. Câr Di - ffenest gan John Petts yn eglwys Llanfair ar y Bryn (man claddu Wm Williams, Pantycelyn). Llanymddyfri - ceflun hynod Llywelyn ap Gruffydd Fychan.
Blwyddyn Newydd Dda i bawb!Happy New Year to all!
2018. A few pictures taken durig the year.
January, Cows in the moisty mist (Pumlumon). February, Wynne Melville Jones at work (for 'Pictures of Wales') Y Lolfa. March, the Gomer Press team at the launch of Woollen Mills of Wales by Branwen Davies. April, Côr Cymru, for BBC Cymru Fyw. May, live international, multi-lingual poetry event (Making Literature Travel). June, one of my favourite pictures of the north Cardigan Bay coastline. July, Gregynog Festival lecture at Coleg Harlech (on Alvin Langdon Coburn). August, blowin' in the wind at the National Eisteddfod. September, pro Catalunya democracy rally at Aberystwyth. October, Storm Brian, November, some other storm! (Barn), December, snow - Melindwr valley (S4C Weather). + Original cover pic for 'Y Meini Llafar' by Lyn Ebenezer, Ylolfa. Câr Di - window by John Petts in Llanfair ar y Bryn church (Wm Williams, Pantycelyn is buried in the churchyard). Llanymddyfri - the striking memorial statue to Llywelyn ap Gruffydd Fychan.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.