Brêc!

18th November 2017
Rwy'n rhag-weld na fyddaf yn gosod rhyw lawer rhagor o eiriau i orwedd yma tan y flwyddyn newydd, felly dyma bwt bach diog, cyn i hwrlibwrli tymor y Gwyliau ddechrau o ddifrif!

A few pictures before it becomes a bit too hectic to post much on here.

Digwyddiad cyntaf y mis oedd cynhadledd undydd LENS, yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae LENS yn mynd ers blynyddoedd, ac efallai ei bod hi'n bryd newid y fformat rhywfaint i gymryd ystyriaeth o'r twf aruthrol (a'r gystadleuaeth yn ei sgil) sydd wedi bod mewn digwyddiadau ffotograffig yn ystod y blynyddoedd diweddar.

I attended LENS at the National Library recently, and was pleased to meet a couple of old photo friends from the good ol' days who were speaking there, as well as meeting a couple of new faces. The number of people attending this year was not that brilliant, which was a shame, as it's a lovely event with an eclectic mix of characters and papers. There seems to be so much photographic 'on' nowadays, especially in and around Cardiff. Perhaps it's time to re-imagine LENS and link it more robustly to a strategy for the development and exhibition of documentary photography at the National Library?


Richard Jones


Gerallt Llewelyn


Bernard Mitchell


Sebastian Bruno


Christopher Webster van Tonder


Aeth Marian a finnau draw i'r Wystog un dydd Sul, i oedfa arbennig, cartrefol a dyrchafol, i uno dwy eglwys.

Marian and I went down to Woodstock (Pembrokeshire) to attend a very homely and upbeat service which united two chapels to form a new entity.

Cyn y cwymp - Pre-calamity portrait


Capel Wystog
Ar y ffordd yn ôl adref (wedi ciniawa yn Cross Inn, Clarbeston Road - bwyd swmpus a blasus) aethom heibio Pentre Ifan.

On the way home we had a somewhat inspiring journey via Pentre Ifan, where the sun peeked through the clouds providing an otherwordly light show. It was bitterly cold!

Och a gwae. Cwympodd Marian ar ôl cyrraedd adref, a thorrodd ei garddwrn. Ond o leiaf fe gafodd gast lliwgar am ei braich sydd yn 'matsio' un o'i siwmperi!

Calamity - after such a nice day out, it was such a shame that after returning home, Marian should slip and break her wrist. However she did eventually get a colourful cast, which is small compensation, but it does at least match one of her cardigans!

Y Borth yn y newyddion oherwydd marwolaeth dwy gath wyllt.

Our little backwater has again been in the news for all the wrong reasons, this time due to the escape and demise of a lynx (and the death of another) from a local 'zoo'. People have been very quick to criticise the authorities, and the twittersphere and Facebook are puffed up with righteous indignation and, dare one say it - by a great deal of 'fake news' regarding the situation.

It was a sad and preventable event and there are many lessons to be learned from it.

Animal Kingdom


Yr awyr uwchben y Borth


Yn ól i'r Borth unwaith eto, y tro hwn i weld ffilm mewn hen gapel!

At Borth, yet again, this time at the former 'Gerlan' chapel, which is now opened as a cinema and restaurant by a local entrepreneur as 'Libanus 1877'

We were there to see a film 'Cofia'n Gwlad' based around a community inspired project to gather memories of WWI

Y tywydd llaith yn dychwelyd.
Miserable weather returns.Blodyn piws


Cafwyd noson hyfryd yng nghwmni yr artist a'r cyn-athro Gareth Owen yng Nghymdeithas Lenyddol y Garn. Cyflwynodd beth o'i gyfrol hunangofiannol 'Rhyw LUN o hunangofiant', sef golwg ar ei fywyd drwy lygad ei gelf.

The artist Gareth Owen gave a very interesting talk at the local chapel literary society about his book 'Rhyw LUN o hunangofiant', - his life reflected through the prism of his art.


Rwyf wedi cael nifer o luniau yn y wasg Gymraeg yn ddiweddar, gan gynnwys dau bortread yn y cylchgrawn Golwg - ac fe fydd portread arall gennyf yn ymddangos ar glawr llyfr yn fuan iawn. Mwy am hynny rywbryd eto, efallai. Rwy'n gwneud tipyn go lew o waith i achosion da a chyfeillion, ac mae'n rhyfeddol pa mor aml a phell y mae rhai yn teithio.

After a bit of a hiatus some of my pictures have been featured in a few publications, including two portraits which I like very much, in the weekly news magazine 'Golwg'. There'll be another portrait shortly on a book cover. More on that maybe next time.


Gan gloi yn y modd arferol, machlud (dan y pier yn Aberystwyth)
Good night!


Diolch am ddarllen.
Thanks for reading.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.