Cadw cyfri - Keeping count

16th September 2013
Mae'n hanner ffordd drwy'r mis yn barod, tywydd gwael y tu allan. Amser efallai i gyfri'r stoc cyn y gaeaf. Felly fe chwiliais drwy fy mocs "tear sheets" a chreu cofnod o beth o'r cynnwys. Yn anffodus, does gen i ddim cofnod gweledol o fy lluniau yn y papurau newyddion, rhan amla, oherwydd tydw i ddim yn gwybod am wythnosau bod llun wedi ymddangos! Yr un peth efo e-lyfrau a chyhoeddiadau tramor. Dim gobaith cael cofnod syml i gofnodi'r defnydd.

Ta waeth, dyma lun o rai o'r cyhoeddiadau - hynny yw y rhai mae gen i gopi ohonynt. Hint hint i cwpwl o gyhoeddwyr...I don't have "tear sheets" for the majority of uses of my pictures in publications, but here's a picture of some of the ones I have to hand.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.