Cardiau newydd - new cards

21st May 2013
Rwy'n disgwyl stoc newydd o gardiau cyfrach yn fuan, gan gynnwys 6 dyluniad newydd, a rhagor o'r hen ffefrynnau.

Cynigir gostyngiad sylweddol iawn ar y pris arferol o £1.60 y cerdyn i fanwerthwyr ac i'r sawl sy'n archebu dros 10 cerdyn ar y tro.

Cysylltwch ("Cysylltu" ar dop y dudalen) os oes gennych ddiddordeb mewn gosod archeb.
Gellir gweld y lluniau yn y fan hyn. Fe fydd mymryn o effaith "cropio" ar y cardiau gorffenedig.
____

I'll shortly be receiving more greetings cards, including 6 new designs and a top-up of my best sellers.

Very generous discounts are available on the list price of £1.60 per card to retailers and those ordering over 10 cards.

If you're interested in placing an order, please drop me a line via the "Contact" link at the top of the page.

You can see the images used for the cards here (there will be some cropping on the finished product).


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.