Cardiau yn Aber - Cards in Aberystwyth

22nd July 2013
NEWYDD! Mae siop Polly yn stryd y Ffynnon Haearn (drws nesaf i Tasha) nawr yn stocio rhai o'm cardiau
STOP PRESS! Polly's in Chalybeate St (next to Tasha) now stocks some of my cards.

Mae'r siopau canlynol yn ardal Aberystwyth yn stocio fy nghardiau cyfarch:
The following shops in the Aberystwyth area stock my cards:

Canolfan y Celfyddydau - Aberystwyth Arts Centre shop

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
National Library of Wales

Newman's Garden Centre (Capel Dewi)
Canolfan Arddio Newmans

Oriel Tir a Môr y Borth

Spar Bow Street

Spar Penparcau

Spar Talybont

Swyddfa Post - Bow Street - Post OfficeIf you'd like a few cards, but can't get to the shops, please contact me for a great deal on 10+ cards.

Click here to see the current range.
Cliciwch yma i weld yr hyn sydd ar gael.

Diolch/Thanks


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.