Cerdyn? Holi barn. A card? Just asking.

06th August 2013
Roedd hi mor llonydd a chynnes y prynhawn yma, wedi dyddiau o weithio ar y cyfrifiadur a thwtio a gwneud yr hyn a'r llall, fe ddaeth ysfa anorchfygol arnaf i ddianc at lan y môr. Fe lwythais y caiac (sydd ddim yn hawdd pan mae rhywun wedi blino!) ac anelu at Fae Clarach.

Wedi sbel reit hir o badlo yn groes i'r llif i gyrraedd Aberystwyth, fe dynnais y llun hwn. Roedd y llif yn mynnu troi'r caiac i wynebu nôl am Clarach, felly rhwng popeth doedd hi ddim mor hawdd a'r disgwyl i gael "siot".

Prin bod angen rhwyfo ar y ffordd yn ôl - a theimlad hyfryd oedd cael fy nghludo yn hamddenol, a gwres yr haul ar fy wyneb, yn ddi-ymdrech nôl i'r bae.

Wedi cyrraedd adref a llwytho'r llun sylweddolais ei fod, i mi o leiaf, mymryn bach yn arbennig. Meddyliais yn syth y byddai'n gwneud cerdyn cyfarch newydd. Beth ydych chi'n ei feddwl. A fyddech chi'n hoffi neu'n prynu cerdyn o'r llun hwn pe bai rhai ar gael?

Gadewch sylw os hoffech. jest holi ydw i, nid ceisio ymrwymo neb i brynu!

aber-2642


The fine weather drew me out of the house this afternoon for a paddle along the coast between Clarach and Aberystwyth.

It was a tiny bit of a struggle getting to Aber, as there was an incoming tide, and it was much harder than I'd imagined to get a decent shot of the town from the sea, as the boat kept rocking and turning quickly away from the view.

But after getting home (after a lovely lazy free ride on the current back to the bay), I thought this picture was a little cracker.

What do you think? I fancy adding it to my stable of greetings cards. Do you think it would sell - would you buy one? (Just asking, no pressure!)

Leave a comment to let me know what you think.

Thanks

Iestyn


Comments

Photo comment By Nia: Cytuno - heb weld llun o Aber o'r ongl yma o'r blaen. Arbennig.

Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.