Chwefror - Mawrth 2018

08th March 2018


There isn't much to say regarding February / beginning of March. I still had a never-ending cold and the weather was freezing, but I somehow managed to make a good number of photographs.

I've placed a few of them below. Apologies for the lack of a coherent narrative.

_____

Roedd annwyd Ionawr yn dal ei afael arnaf ar ddechrau mis Chwefror, felly doedd dim llawer o hwyl arnaf! Ond wrth i mi deimlo'n well, fe gawson ni dywydd 'diddorol', ac felly esgus i droi allan am dro, ac ailddarganfod yr awch am greu lluniau.

Dyma ddetholiad i ffwrdd â hi o rai o ffotograffau'r mis.

Wesleyan chapel (for sale) in Tre'r Ddôl.
Wrth grwydro, fe dynnais lun y capel Wesle hwn, Soar, sydd nawr ar werth. Mae mymryn o hanes y lle i'w ganfod ar Coflein.


Bu llawer iawn o gerdded y prom yn Aberystwyth.
We did a lot of promenading.


Stars


Braf oedd mentro i'r Llyfrgell Genedlaethol unwaith yn rhagor, wedi absenoldeb o sawl wythnos, i agoriad arddangosfa i ddathlu gwaith Kyffin Williams. Dyma Dr Paul Joyner, gynt o'r Llyfrgell yn annerch y gynulleidfa niferus.

Opening of the Kyffin 100 exhibition at the National Library.


Mae Cymdeithas Lenyddol y Garn yn cynnal sgyrsiau, darlithoedd, a nosweithiau difyr misol yng Nghapel y Garn yn Bow Street. Serch y teitl, nid yw'r Gymdeithas yn cyfyngu ei hun i weithgaredd llenyddol, nac i aelodaeth capel.

A very talented family perform ar the Garn Literary Society.
Dyma deulu hynod ddawnus 'Elgar' y mis hwn, yn cadw noson hwyliog o eitemau cerddorol.


Tan-y-bwlch dragon.
Traeth Tan-y-bwlch. Roedd hi'n arbennig o oer - arwydd o'r hyn oedd i ddod o ran y tywydd.


Fe gododd yr ymweliad yr awydd arnaf i fynd ati i chwilio am ragor o luniau, ac ar noson fendigedig, yn y bryniau uwchlaw Penrhyn-coch, fe gefais yr hyn yr oeddwn yn chwennych. Dyma farcud yn hedfan i gyfeiriad y machlud, a'r cymylau fel petaent yn agor o flaen y creadur. Wrth dynnu'r llun fe deimlais ias arallfydol yn codi blew fy ngwar (wel, efallai mai'r oerfel oedd yn gyfrifol!), ac o edrych ar y llun nawr, mae'n corddi teimladau.

A picture which raises the hairs on the back of my neck - an other-wordly red kite heads for the heavens.


Mae'r bore bach, a fin nos yn gyfle i weld y byd mewn golau gwahanol.
It snowed several times.
Un bore, dyma ddeffro i eira ysgafn, a'r gerddi llwm wedi'u trawsnewid.
Ac yna gyda'r nos, fachlud hardd y tu hwnt i'r bryniau.


Eglwys Mallwyd.
Bwlch yr Oerddrws


Llanidloes


Jez Danks performs at a tea party for an old friend.
Te parti i hen ffrind, a Jez Danks yn ei serenadio.


Cloc y dre - town clock


Afon Dyfi


Cyffordd Dyfi - Dovey Junction
Afon Ystwyth ger harbwr Aberystwyth
Ystwyth river a bit frozen
Rhydypennau
Aderyn du llwglyd - Hungry bird


Warming Welsh lamb cawl


Trydar - Twitter


Diolch am ddarllen.
Thanks for reading thus far.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.