Chwefror - February 2015

13th March 2015
Oherwydd prysurdeb anarferol a phoblemau cyfrifiadurol, rwyf wedi gorfod gadael llonydd i'r "newyddion misol" arferol ers sbel.

Yn ystod mis Chwefror fe fues i'n tynnu lluniau ar gyfer sawl peth, gan gynnwys rhai i'w gosod ar wefan Cymru Fyw y BBC.

Dyma linc i'r lluniau a ddewiswyd ganddynt i'w harddangos.

Nawr bod y gliniadur wedi'i drwsio, rwy'n gobeithio ail-ddechrau'r pytiau misol o ddiwedd mis Mawrth.

____

My regular monthly updates came to a grinding halt recently due to a combination of broken laptop and being just too busy.

I took quite a few pictures for the BBC Cymru Fyw website during February, and you can find their choice here.

Now that the laptop is repaired (I got it back today!), I hope to re-start my monthly ramblings from the end of March onwards.

Diolch am ddarllen / Thanks for reading.

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.