Coron Maldwyn

19th June 2015
Rwyf wedi sôn droeon yn y fan hyn fy mod i'n methu dangos lluniau am ryw reswn neu'i gilydd.

Un o'r achlysuron hynny yr oeddwn eisiau bloeddio amdano, ond yn bendant doedd wiw yngan gair, oedd pan y gwahoddwyd fi i roi cynnig ar dynnu llun Coron Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau.

Fe ddaeth y gwneuthurwr rhadlon, Mr John Price draw efo'r goron un noson (wedi'i chuddio mewn blwch sylweddol) Trwy gydol y diwrnod canlynol, fe fues i'n potsian 'ar ben y bwrdd' yn ceisio tynnu llun a fyddai'n gwneud cyfiawnder â gwaith cain y gof arian o Fachynlleth.

Mae'r Goron yn gylch o arian, gydag enw'r Eisteddfod ar y blaen, a hollt bob ochr sy'n cynrychioli yr Afon Camwy. Mae nod yr Orsedd, fel pont ar y blaen, wedi'i osod ar garreg fach glan môr a ddaeth o'r traeth lle glaniodd y Mimosa, ac yna bob ochr, mae darnau llyfn o arian sy'n cynrychioli cofebau'r glanio, ac yna mae blodau sy'n nodweddiadol o'r paith, wedi'u ffurfio o arian, a chyda phetalau o ledr coch. Yn olaf, mae'r Goron wedi'i leinio efo cap glas o ddefnydd gwisg Gorsedd y Wladfa.

I'r rhai ohonoch sydd ddim wedi ceisio tynnu llun rhywbeth sgleiniog o'r fath - mae'n anhygoel o anodd! Fel arfer mae rhywun yn goleuo'r gwrthrych ei hun, ond yng nghyd destun gwrthrych sy'n fandiau o arian 'adlewyrchol', rhaid meddwl mwy am oleuo'r cefndir 360 gradd, na'r gwrthrych ei hun - oherwydd yr adlewyrchiadau fyddwch chi'n gweld yn y metel mewn gwirionedd, nid y metel ei hun. Meddyliwch eich bod yn gorfod tynnu llun drych sydd ar ffurf cylch, a bod wiw dangos eich adlewyrchiad chi, na'r ystafell yn y llun! Hyn yn ogystal â goleuo'r gwrthrych yn uniongyrchol er mwyn gallu gweld y cap glas yn ogystal a'r darnau arian.

Fel sy'n gallu digwydd, yr ymgais gyntaf i gael llun oedd un o'r gorau, o ran defnyddio cefndir glas (glas o ddefnydd Gorsedd y Wladfa). Wedyn aethpwyd trwy sawl cynnig ar onglau gwahanol, a chefndiroedd gwahanol. Ceisiwyd smwddio mwy ar y defnydd cefndir, ac fe weithiodd hynny'n dda. Dro ar ôl tro, roedd llun yn edrych yn reit ddau 'yn y camera', ond wrth ei chwyddo'n fawr ar y cyfrifiadur, fe fyddai adlewyrchiad oedd ddim i fod yno, yn ymddangos!Yn y diwedd (roeddwn wedi llawn fwriadu gwneud hyn), tynnwyd y cefndir glas i ffwrdd, a gosodwyd un gwyn, pur yn ei le (hynny yw, wedi hyd yn oed mwy o waith smwddio...). Os rywbeth, roedd hi'n anoddach cael llun efo'r cefndir gwyn. Roedd raid creu 'pabell' o ddefnydd, a gosod dau olau LED bach iawn y tu mewn i'r 'babell', a rheini wedi'i gorchuddio mewn defnydd gwyn tryloyw, ac yna 3 golau (i gael yn agos i 360 gradd) yn sgleinio i mewn o ochr y babell, trwy ddefnydd gwyn tryloyw, ac yna un fflach isel yn tanio i lawr i oleuo'r cap glas.

Rwy'n hoffi rhai o'r lluniau glas, ond y rhai gwyn sy'n gweithio orau i mi. Wn i ddim a ydych chi'n cytuno?

Roeddwn i'n teimlo fel curadur yn y Llyfrgell Genedlaethol eto, yn gwisgo menyg gwynion wrth leoli a symud y goron - mymryn y ffordd hyn, mymryn y ffordd arall...

Rwy'n hollol hapus efo'r canlyniad, ac nawr bod y Goron wedi'i throsglwyddo gan Cymdeithas Cymru-Ariannin i Bwyllgor Lleol yr Eisteddfod, mae'n saff i mi ddangos cwpwl o'r lluniau i chi.

Os daw byth gyfle arall i dynnu llun coron, rwy'n meddwl mod i wedi dysgu dipyn go lew am reoli adlewyrchiadau cymleth, ac fe ddylwn allu cyflawni'r dasg mewn tipyn llai o amser! Ond efallai na chai'r fath gyfle euraid eto. Pwy â ŵyr.

Roedd hi'n fraint cael gwneud hyn, ac roedd yn brofiad byth-gofiadwy, ac yn ymarfer ardderchog mewn hunan ddisgyblaeth o ran symud goleuadau fesul milimetr, a dysgu peidio agor fy ngheg fawr!

Diolch am ddarllen

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.