Counting blessings and other things - Diolch i'r drefn

05th November 2013
Blessings

Last week I wasn't feeling too well at all, and somehow ended up being referred to A&E at Bronglais hospital. After several hours of being monitored, x-ray'd and prodded, they couldn't find anything in particular wrong, and sent me home. The team who looked after me were absolutely wonderful, and I thank them for their care, humanity and professionalism. I really, really do count my blessings, and am truly glad that Bronglais has not imploded under the strain of the constant "restructuring" imposed from a distant power base.

Diolch i'r drefn

Cefais rhyw "dro rhyfedd" yr wythnos diwethaf, a rhywsut fe anfonwyd fi i uned frys Ysbyty Bronglais i gael bob math o brofion. Fe fues i yno am oriau wedi fy mhlygio i mewn i fonitorau, a chael profion gwaed a phelydrau-X. Darganfyddwyd dim o bwys, oedd yn ryddhad mawr. Hoffwn ddiolch i staff yr uned am eu gofal anhygoel o fanwl a gofalus, eu hwyliau da a'u tynerwch. Mae Ysbyty Bronglais wedi bod yn brwydro yn ddiflino yn erbyn ail-strwythuro di-ddiwedd gan feistri sy'n byw yn bell i ffwrdd. Mae'n rhyfeddol, ac yn glod i ddycnwch y staff bod y lle cystal heddiw ac ydw. Hir oes i Bronglais, meddai fi.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.