Cyfannu cymuned - April Jones

01st October 2013
 blwyddyn ers diflaniad y ferch fach April Jones o stad Bryn y gôg ym Machynlleth, mae'r Lolfa wedi cyhoeddi llyfr Saesneg Pink Ribbons for April sy'n olrhain ymateb y gymuned i ddiflaniad a llofruddiaeth y ferch fach.

Awdur y llyfr yw Alun Gibbard, enw cyfarwydd iawn i'r gunulleidfa Gymraeg. Paratowyd y llyfr mewn cydweithrediad â Coral a Paul Jones, rhieni April. Fe fydd holl elw a breindal gwerthiant y gyfrol yn mynd tuag at Gronfa Goffa April.

Fe fues i'n dilyn y digwyddiadau gyda fy nghamera am gyfnod, gan greu archif fach o luniau. Trosglwyddwyd y rhan fwyaf o'r lluniau i archif ddigidol y Llyfrgell Genedlaethol, a phan fyddant yn barod i'w derbyn, fe drosglwyddaf y gweddill.

Mae rhai o'r lluniau i'w gweld yn y llyfr hwn, a braint oedd cael y gwahoddiad i'w cynnwys.Twelve months on from the disappearance of little April Jones, Y Lolfa has published Pink Ribbons for April by Alun Gibbard.

The volume concentrates on the remarkable community response to the tragedy, and has been written in co-operation with April's parents and community leaders. All profits and royalties from the sale of the book will go to the April Jones appeal.

I spent some time documenting the response to the events as they unfolded at Machynlleth, and a number of my pictures have been incorporated in the book. A CD of images was donated to the National Library of Wales digital archive. More recent work, covering the community events and April's funeral, will be offered to the Library in due course.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.