Cyflwyno archif lluniau

06th July 2012
Mae'r tywydd ofnadwy "unwaith mewn oes" diweddar wedi'i gofnodi mewn llun a fideo gan nifer fawr o bobl. Os yw hanes yn ail-adrodd ei hun, fe fydd galw yn y dyfodol am y lluniau hynny. Rwyf felly wedi cyflwyno archif o'm lluniau digidol o lifogydd gogledd Ceredigion i'r Casgliad Ffotograffau Cenedlaethol, yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, gan obeithio y byddant yn gymorth i Gymry'r dyfodol i ddehongli yr hyn a ddigwyddodd.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.