Cyfraith Hywel

23rd July 2012
Roeddwn ar berwyl ymchwil yn y Llyfrgell Genedlaethol y bore 'ma, pan sylwais bod cyffro yn Ystafell y Cyngor, ac yn wir i chi fe wnes i "gate-crashio" cyfarfod cyflwyno i'r Llyfrgell, lawysgrif Boston o gyfreithiau Hywel Dda. Dyma Dr Manon Williams o Gronfa Treftadaeth y Loteri yn cyflwyno'r llawysgrif i Andrew Green, y Llyfrgellydd. Heb gyfraniad sylweddol iawn gan GTL, ni fyddai wedi bod yn bosib prynu'r llawysgrif gan werthwr o America, yn Sotheby's.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.