Cymru benbaladr - around Wales

23rd April 2012
Dros y mis neu ddau nesaf fe fyddaf ar grwydr helaeth o gwmpas Cymru yn tynnu lluniau penodol ar gyfer llyfr. Os welwch chi fi, cofiwch ddweud "helo"!

Yn y cyfamser, mae mwy o luniau gennyf ar gael i'w prynu ar ffurf printiau a chardiau cyfarch. Edrychwch yn yr orielau "lluniau ar werth". Os hoffech brynu deg neu fwy o gardiau cyfarch, holwch am ddisgownt.

Over the next couple of months, I'll be trudging around Wales taking specific photographs for a new book. If you see me, do stop and say "hello"!

In the meantime, I've got quite a few more pictures set-up for sale as prints or greetings cards. Take a look in the "pictures for sale" galleries. If you'd like to buy 10 or more greetings cards, contact me for a discount.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.