Deunaw mis... 18 months gone

03rd October 2013
Hi. Here's my September round up, which ranges from back garden wonderment at spider webs enhanced by morning dew - but taken as quite intense macros, through various trips around Ceredigion - Aberystwyth Food Festival, Pen-lon artisan brewery, Tŷ Mawr Buffalo herd (FANTASTIC hard cheese), a nice romantic storm, a couple of chapel scenes, a couple of portraits for a book and a magazine, and a big effort in photographing and making available pictures of Aberystwyth Triathlon ;-). Then finally Pink Ribbons for April by Alun Gibbard, with lots of my pictures is now out in the shops. Please buy, as all the profits and royalties go to the April Jones Appeal.

____


Mae'n ddiwedd mis (yn wir yn ddiwedd 18 mis) ac yn amser cofnodi'r hyn a aeth heibio yn y "dyddiadur" bach hwn.

Cawfyd naid o'r haf i'r hydref yn syth ar ddechrau'r mis. Wele'r gwe pry cop hwn yn yr ardd gefn.
Hints of autumn in mid Wales.

Roedd yn amlwg bod raid i mi ruthro i fanteisio ar y tywydd braf llonydd i gael llun roeddwn wedi dyheu i'w gael, neu cicio fy hun yn wythnosol am fethu fy nghyfle. Wele y llun hwn, sef yn fy marn bach i yn un o'r lluniau gorau i mi dynnu erioed (oherwydd yr ymdrech i'w gael, efallai). Fedra i ddim ei bostio yma oherwydd ei siap. Cliciwch ar y linc ar ôl gorffen darllen, plis.

Yna daeth gwibdaith arall o gwmpas rhai ardaloedd o Geredigion, a chael ambell i lun reit ddiddorol, megis hwn o gapel Bwlchllan.
Capel Bwlchllan-8650
Bwlchllan chapel interior

Yna stormydd - a chariadon!
Stormy celebration at Aberystwyth.
Celebrating 12 months together (in a storm!)

Gweinidogion o'r India yn ymweld â'r capel lleol, ac yn canu emyn Cymreig yn eu iaith hwy.

Canu emyn (cyfieithiad Meirion Lloyd) yn ddigyfeiliant -9234
Christian ministers from Shillong visit Wales.

Gŵyl Fwyd Aberystwyth

Nosh da
Aberystwyth Food Festival

Bragdy bach Pen-lon ger Llanarth

Cwrw Pen Lon -9429
Pen-lon artisan brewery near Llanarth

Fferm buffalos Tŷ Mawr (caws caled HYFRYD).

Buches Byffalo Tŷ Mawr -9573
Tŷ Mawr buffalo herd, Llanon

Ac ymhen hir a hwyr - Triathlon Aberystwyth. Tra bod yr oll yr wyf wedi sôn amdanynt ynghynt wedi bod yn weddol hamddenol (er nad yw'r gair hamddenol yn perthyn i fy null o weithio, rywsut), roedd y gwaith ar y Triathlon yn sobor o galed.

Rhwng paratoi'r wefan hon i dderbyn a galluogi gwerthu ffeiliau o luniau'r ras, y ffotograffiaeth ei hun, ac yna'r llwytho a'r mynegeio, gwnaed tua 60 awr o waith mewn 4 diwrnod. Sy'n eitha lot i hen foi fel fi! Ond tydi'r gwaith yn ddim oll mewn cymhariaeth â'r ymdrech a wnaed gan y cystadleuwyr. RHyfeddwch at ystod oedran y rhai oedd yn rasio! Piciwch draw i'r oriel i fusnesu!

Mae oriel o'r lluniau yma, am y tro. Fe fydd raid i mi eu dileu rywbryd i wneud lle i waith arall. Ymddiheuriadau os ydych yn darllen hwn rywbryd yn y dyfodol, a'r linc ddim yn gweithio!

Cyrch ar Gantre'r Gwaelod - Attack on Atlantis ... Aberystwyth Triathlon
Diving in at Aberystwyth Triathlon

Fe fues i'n tynnu lluniau hefyd ar gyfer clawr llyfr, ac ar gyfer cylchgrawn. Mae nhw ar y wefan, os chwiliwch yn ddyfal efallai y gwelwch chi nhw, ond tydw i ddim yn mynd i weiddi amdanyn nhw eto! Gwell aros i'r cyhoeddiadau ymddangos.

Trwyddedwyd rhai lluniau drwy asiantaeth, ond dyn â ŵyr i ble, gan gynnwys un a ddigwyddais ddarganfod ar wefan Rough Guide (a wedi'i ddwyn gan wefannau Rwsiaidd). Disgwylir gweld miloedd o Rwsiaid yn tyrru i ynys yr 20,000 o saint yr ha nesaf ;-)

Wedi cyrraedd y Rough Guide (i lefydd anghysbell!). Britain's most remote places!
Is Bardsey Island really THAT remote? Rough Guide to Britain's most remote places.

Fe soniais mewn blogiad cynharach fy mod wedi bod wrthi'n helpu'r Lolfa efo llyfr ar hanes April Jones, sef Pink Ribbons for April gan Alun Gibbard. Fe brynais gopi heddiw, ac mae'r llyfr yn darllen yn rhwydd o ran arddull a mynegiant, er yn ddarllen anodd oherwydd ei gynnwys dirdynnol. Mynnwch gopi da chi, oherwydd mae'n gofnod cynnil o'r digwyddiadau ac mae'r elw yn mynd at achos da.

A dyna ni am fis arall, siwr o fod.

A natur ryfedd ac ansefydlog y gwaith hwn, wn i ddim beth a ddaw i'm rhan yn ystod mis Hydref, os daw gwaith o gwbl; ond mae gen i ddigon o haearn a fydd yn cynhesu yn y tân am sbel.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.