Dianc i'r glaw

04th May 2013
Mis o ymchwil ar gyfer 2 cyfrol a 2 gylchgrawn oedd Ebrill. Roeddwn wedi trefnu taith ar gyfer diwedd y mis, a fyddai'n mynd a ni i Lundain ar gyfer Fotofringe 13 (rhyw fath o speed dating rhwng llyfrgelloedd lluniau ac ymchwilwyr/cyhoeddwyr), yna i Sevilla, Cordoba, Granada, a phasio heibio Malaga ar y ffordd nôl. Felly roedd rhaid gwneud y gorau o'r amser "adre" i orffen be allwn ar gyfer y cyfrolau, a fydd yn gweld golau dydd, gobeithio, fis nesaf a'r mis canlynol.

I fyny i gogledd heibio Llyn Tegid. Dim golwg o Tegi, ond roedd sawl adyn ar gyfeiliorn mewn kayak yn crychu wyneb y dŵr.
Llyn Tegid

Mae'n ddydd Mawrth, rhaid bod ni yn Rhuddlan.
Castell Rhuddlan

Nôl i lawr i Geredigion a tynnu lluniau ar gyfer llyfr, a digwydd gweld yr olygfa ryfeddol hon o eglwys Aberarth.
Aberarth2-1569

Wedyn Ynyshir ar gyfer llyfr arall, a landio yn ymuno â'r RSPB
Cuddfan RST

Draw yn y car i gyffiniau Llundain ac i mewn ar fws ar gyfer Fotofringe, mewn lle swanc reit newydd ger gorsaf King's Cross.
Llundain 026

Hedfan wedyn o Gatwick i Sevilla gyda Easyjet. Yn fuan wedi cyrraedd Andalusia, fe dderbyniais neges yn dweud bod y Llyfrgell Genedlaethol yn "newyddion sy'n torri", a bod tân difrifol yno. Fues i ar bigau'r drain am ddeuddydd yn poeni am fy ffrindiau yno, ac yn dychmygu be allai'r difrod fod i werth blynyddoedd lawer o ymdrech cymaint o bobl ddisglair ac ymroddgar. Rhwng hynny, a'r ffaith nad oeddwn yn teimlo'n dda o gwbl, doedd dim llawer o hwyl arnaf i fentro allan i dynnu lluniau.

Doedd y ffaith ei bod hi'n glawio am sawl diwrnod, a'r tymheredd ond yn dringo'n araf i ryw 7 gradd ddim llawer o ysgogiad i fentro allan ychwaith, yn enwedig o ystyried bod y rhagolygon wedi addo tua 25 gradd, a finnau wedi gwisgo ar gyfer hynny.

Doeddwn i ddim am fynd â chamera "mawr" ar y trip, oherwydd y pwysau a'r drafferth o gario offer drud ar daith o'r fath (car, bws, bws, tren, tiwb, tiwb, bws, bws, bws, awyren, tacsi, bws, tacsi, tren, tacsi, tacsi, tacsi, bws, tacsi, tacsi, bws, bws, tacsi, tacsi, awyren, bws, car). Felly Samsung NX1000 oedd gen i, efo zoom bach ongl-lydan. Mae'r NX1000 yn cymryd lluniau sy'n ddigon o faint ar gyfer asiantaethau, ond er ei fod yn fach ac ysgafn iawn, mae'n rhy fawr o drwch blewyn i'w roi yn eich poced, oherwydd maint y lens. Dyna'r manteision. Yr anfanteision yw bod hi'n anodd rheoli'r camera oherwydd strwythur "arlwy" annealladwy o gymleth. Felly mae'n drafferthus iawn i ffidlan efo fo, ac mae'n haws o lawer iawn i'w osod i weithio'n lled-awtomatig. Ail broblem - ac mae hyn yn wir am unrhyw gamera sydd heb "viewfinder" yw bod hi'n amhosib weithiau, yn enwedig mewn haul llachar, gweld ar y sgrin beth yn union sy'n cael ei fframio, nac unrhyw wybodaeth neu rybuddion.

Roedd Seville yn braf iawn, yr haul yn gynnes, a'r machludoedd yn llachar.

Machlud Sevilla

Marchnad agored mewn sgwar yn Sevilla
Sevilla-2416

Ond roedd Cordoba yn llwyd, oer iawn a gwlyb. A doedd y gwesty ddim yn un da iawn 'chwaith. Fyddwn ni ddim yn prysuro'n ôl i'r dref honno.

Ffenest yn y Mezquita hynod (safle treftadaeth y byd, sy'n werth ei weld) yn Cordoba.
cordoba2 562

Doedd hi ddim yn bwrw drwy'r adeg, fel mae'r llun hwn yn profi. Death-wish dressage ar ganol stryd weddol brysur.

Cordoba-2519

Wedi cyrraedd Granada ar y bws (mae gwasanaeth bysiau pellter hir Andalusia yn wych iawn, ac yn rhad) roedd mynyddoedd y Sierra Nevada yn dal yn wyn, ac roedd hi'n bwrw glaw ac yn oer iawn yn y dref.

Ond, ar brynhawn olaf ein taith ddiwylliannol, fe ymddangosodd yr haul cynnes braf a goleuo'r mannau tywyll a llwyd.

Cwrt y tu mewn i Balas Nasrid yr Alhambra, yn Granada
Alhambra (Granada)

Rhan filwrol yr Alhambra
alhambra

Fy hoff lun o'r wythnos (yn Mhalas y Nasrid)

Alhambra -3022

Wedi dychwelyd adref, braf iawn oedd gweld bod cylchgrawn Barn wedi cynnwys 4 o luniau gennyf yn eu rhifyn cyfredol - lluniau o beth? - wel, beth arall ond - glaw a thywydd garw!

tan tro nesaf

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.