Dwy Fil o Filoedd

01st August 2014
[Eng. at bottom of page]

Mae hi'n Awst, a'r tywydd wedi troi. Rhaid bod hi'n wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol. Ydych chi'n ddigon hen i gofio'r ymgyrch "Cronfa'r mil o filoedd" ys gwn i? Roedd o'n swnio'n ffigwr anghyraeddadwy ers stalwm.

Rwy'n bwriadu trampio mwy o gwmpas y Maes nag arfer y flwyddyn hon, a chael cyfle i gyfarfod â hen gydnabod a chyd-weithwyr, a gobeithio hefyd llu o gymeriadau diddorol newydd i mi.

Fwy na thebyg, fe fydd y bag camera gen i ar fy nghefn, jest rhag ofn bod galw. Os welwch chi fi, stopiwch i ddweud helo. Tydw i ddim mor hyll na blin ag y mae'r portread ar flaen y wefan hon yn awgrymu, meddai nhw wrthyf i. Heblaw ar fore dydd Llun, neu os ydw i wedi blino neu jest â llwgu, efallai! Fe fyddwn wrth fy modd yn cyfarfod â'r rhai ohonoch sy'n gwneud yr ymdrech i ddarllen fy newyddion misol, a phori trwy'r lluniau sydd gen i ar y we. Rwyf wedi croesi'r trothwy 2,000,000 o drawiadau i'm lluniau unigol ddoe (sydd mewn gwirionedd tua 2,25 miliwn, ond feda i ddim profi hynny bellach oherwydd blerwch cwmni adnabyddus!).

Rwyf am nodi'r garreg filltir efo anrheg! Fe fydd print neis yn cael mynd i un dilynwr/wraig drydarol. Fe fyddaf yn cynhyrchu darlun gwerth dros £50 (ddim yn rhy fawr, ddim yn rhy fach!) wedi'i wneud ar bapur 'rag' bendigedig. Fe fyddaf yn gofyn i rywun di-duedd bigo enw unigolyn (nid sefydliad na chwmni) o restr fy nilynwyr ar Trydar (@Traedmawr + @AtgofCymru). Yr enw cyntaf o'r 'het rhithiol' fydd yn derbyn y print. Gwnewch yn siwr eich bod yn dilyn fy nhrydar cyn diwedd cyfnod yr Eisteddfod am gyfle i gael y "wobr" maes o law. Os ydych yn dilyn y ddau gyfrif - fe fydd gennych ddwywaith y siawns!

Hwn efallai?


Neu hwn


Neu..


...

Yn ôl at yr Eisteddfod...Os byddwch chi angen tynnu llun o rywbeth - rhowch wybod ac fe geisiaf eich helpu os gallaf.

Fe fydd llond dwrn o gyhoeddiadau newydd sy'n cynnwys rhai lluniau gen i allan ar stondinau'r Maes. Dyna i chi gylchgrawn Barn, a Barddas, a 'Bywyd wrth ben-ôl buwch, a Cymry'r Rhyfel Byd Cyntaf, a DVD Gig Olaf Edward H Dafis… felly cefnogwch hwy :-) Mae lot o waith arwrol yn mynd i mewn i gynhyrchu deunydd deniadol a diddorol sy'n cefnogi'r diwylliant Cymraeg - ond mae angen i bobl ei brynu!

_______

This is just a 'hello' to those I might meet on the Eisteddfod 'Maes' in Llanelli, and to shout out and boast that my recorded picture hits have exceeded two million (again - don't ask where another 250,000 hits disappeared!). To celebrate this, I'll be picking out one Twitter follower (from @Traedmawr and @AtgofCymru) who'll get a nice print worth over £50 for nowt - shortly after the Eisteddfod. To be in with the best chance - follow both accounts (@AtgofCymru is just straight-faced work related, while @Traedmawr is manic-me).

Thanks for reading this far.

Diolch am ddarllen.

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.