Dyddiau'r cŵn a ddaeth i ben

26th November 2012
A'r dyddiau cyffrous diweddar wedi pasio, fe ddaeth cyfnod bach tawel iawn o ran tynnu lluniau newydd. Gyda'r dyddiau nawr yn fyr, llwyd a gwlyb, mae'n briodol troi at ochr ymchwil archifau'r busnes. Mae 3 prosiect ar y gweill ar hyn o bryd, a fydd, gobeithio, oll wedi dwyn ffrwyth erbyn y gwanwyn.

Fues i'n helpu ychydig ar griw Ffotomarathon Aberystwyth yn gynharach yn y mis. Pleser mawr oedd cymryd rhan fach mewn gŵyl o'r fath, a gweld cymaint o gynnyrch gwych gan tua 60 o ffotograffwyr o bob oed, a phawb yn llawn egni a brwdfrydedd.

Proses ddiddorol oedd gynhyrchu gwaith ar gyfer arddangosfa "Nadolig" canolfan y Morlan. Y dasg oedd creu darn o gelf i ddehongli cerdd neu gerddi gan feirdd blaenllaw. Fe ddewisais i gerdd "Seren" gan Tudur Dylan, a thestun fy llun yw "llusern gobaith" April Jones, y ferch fach a gipiwyd o Fachynlleth. Os gewch chi hanner cyfle, galwch draw yno, da chi, oherwydd mae'r arddangosfa yn ysbrydoledig, ac yn cynnwys gwaith i danio'r dychymyg gan nifer o artistiaid a beirdd penigamp. Wir i chi, gwnewch yr ymdrech! Os oes gennych y mymryn lleiaf o ddiddordeb mewn celf/crefydd/yr ysbrydol, ni chewch eich siomi.

Fe gefais swp o gardiau Nadolig wedi'u hargraffu ar gyfer eu gwerthu i godi arian i'r capel lleol, ac at "Ymgyrch Guatemala". Mae rhyw gant ar ôl yn y bocs. Os ydych yn achos da yng nghylch Aberystwyth, cysylltwch yn fuan os hoffech gael rhai cardiau i'w gwerthu. Cardiau bach A6 ydyn nhw. Brysiwch!
Abereira-

Wnaeth fy ymgais ddiwethaf at dynnu lluniau "newyddion" ddim lles o gwbl i fy iechyd, ac wedi rhynnu yn y gwynt a'r glaw, fe aeth fy annwyd styfnig yn saith gwaeth, ac ers rhai dyddiau rwyf wedi bod yn "miserable git" o gwmpas y tŷ.

Doedd dim dyddiau cŵn eleni, gwaethau'r modd. Gobeithiwn am ddyddiau gwell a haf hir felyn tesog y flwyddyn nesaf.

Prom Aber


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.