Ebrill - April

28th April 2014
[English synopsis follows below]Cawsom ddiwrnod i'r brenin gyda'n ymweliad â Sadwrn Barlys Aberteifi ar y 26 Ebrill. Hen ffair gyflogi a threfnu teithiau stalwyni yw'r digwyddiad, ond nawr wrth gwrs, mae'n sioe gyffrous i'r cyhoedd, sy'n leinio'r strydoedd yn eu cannoedd, os nad miloedd, er mwyn gweld stalwyni yn cael eu tywys a'u rhedeg ar hyd y stryd fawr.

Ceir hen dractorau a moduron hefyd, ond mymryn o siom oedd na chafwyd "injans stêm" yn rowlio'n araf drwy'r dre.

Roedd hi'n flynyddoedd maith ers i mi grwydro strydoedd a chamlesi dinas Birmingham ddiwethaf, ond fe ddaeth cyfle mewn aduniad teuluol i weld ychydig yn fwy nag arfer o ganol y dref. Roedd cymaint wedi newid ers i mi aros yno i weithio bron i ddeugain mlynedd ynghynt, ond eto roedd darnau o'r dref wedi aros yn reit debyg hefyd.

Fel cyn lyfrgellydd, roedd hi'n orfodol ymweld â llyfrgell ganolog newydd, anhygoel, y ddinas!
Yn sicr roedd y rhwydwaith camlesi yn edrych yn dipyn mwy deniadol (a saffach) nag ydoedd ers stalwm!Welson ni ddim wawr na machlud braf yn Birmingham, ond mae gweld yr haul yn suddo y tu hwnt i'r môr yn un o bleserau mawr byw ar ymyl Bae Ceredigion.
Mae misoedd Mawrth ac Ebrill fel arfer yn rhai arbennig am fachludoedd, ond ni welais un llachar iawn eleni. Yn hytrach, cafwyd sawl noson o fachludoedd meddal, hudolus a chynnil.Cynnil a phrydferth hefyd yw'r blodau gleision, clychau'r gôg, sydd wedi dod a'r "wow ffactor" yn ôl i'n coedwigoedd wedi dinistr mawr y gwyntoedd diweddar. Eu lliwiau hwy sy'n ein hatgoffa bod y coed ar fin deilio yn llawn, a bod yr haf yn nesau.Doedd dim blodau gleision ar y llethrau serth uwchben Ystrad Fflur, pan aeth Marian a finnau am dro dros y Pasg, a dod ar draws y pererin hwn ar ben un o'r bryniau cyfagos. Cerflun 14 troedfedd o uchder ydyw gan Glenn Morris, a gomisiynwyd gan CADW yn 2012.Yr unig aderyn bach oedd ar y bryn, neu'n hytrach fry uwchben, oedd yr ehedydd. Gwahanol iawn i'n ymweliad ag Ynys-hir, gwarchodfa natur yr RSPB ger Eglwysfach.Yno roedd adar mawr fel y gwyddau Canada,a lluaws o adar mân megis y dryw, cnocell y coed, ji-binc ac araill.Fe gefais ddyddiau difyr yn y Llyfrgell Genedlaethol hefyd, wrth chwilio am glipiau ffilm ar gyfer rhaglen deledu. Tra bod hynny'n waith, pleser pur oedd mynychu agoriad arddangosfa ffotograffau "60" Marian Delyth. Mae Marian wedi bod yn ddylanwad mawr ar sut rydym wedi gweld Cymru dros y 40 mlynedd diwethaf, ac mae'r arddangosfa cynnil yn dathlu ei phen-blwydd yn 60 oed eleni.
The highlight for April was definitely our trip down to Cardigan for "Barley Saturday". This was my second visit in about 38 years! There seemed to be more people and more barriers, but fewer horses, and no steam engines/rollers at all. Nevertheless, it was still worth the journey and the very heavy showers.It was also about 38 years ago that I last spent any real amount of time in Birmingham. Cardigan may have changed little, but Birmingham, in parts, is hardly recognisable. The old red brick area with tiny one room pubs on each street corner seemed to have disappeared, hi-rise buildings and cranes dominate the skyline, and the canals and their towpaths seem much more welcoming - if slightly gentrified.We really enjoyed our family birthday adventure in the city, and will be back for more as soon as time allows. Despite the lovely weather (always a help isn't it!), we didn't see either a beautiful sunrise (well. that was hardly likely), or a decent sunset.

March and April are some of the best months for wonderful sunsets over Cardigan Bay. This year hasn't seen quite so many flaming red skies as usual - the sunsets have been beautiful, but subtle, this year.Apart from seeing the birds nesting, and singing their hearts out as they draw mates, build nests and mark their territory, the defining event of April is the blossoming of bluebells, and this year has seen them in abundance.

As April melds with May, the stunning woodland flowers bridge the month as we begin to look forward to seeing trees and hedges in full leaf, a sign that summer is close by.There were no little blue flowers on the hill high above Strata Florida Abbey over Easter. There was however a 14 foot high pilgrim. The statue, commissioned by CADW, is the work of Glenn Morris, and was completed in 2012.There were few birds high on that hill, except for a skylark which soared so high it became invisible. Ynys-hir RSPB nature reserve was however brimming with birds of many colours and sizes, including a male Canada Goose which valiantly stood guard before the nest, complete with broody female. Hiss to you too!Most of the days between these excursions were filled with research at the National Library. Many days were spent trying to locate film clips for a TV programme, which reminded me of "work" - a very mixed pleasure indeed. However there was no need to qualify the true pleasure of attending the opening of the "60" exhibition by Marian Delyth at the Library. Marian's photographic work has provided us with a visual roadmap to the twists and turns our generation has taken over the last 40 years, especially in "Welsh Wales". Please visit if you can, or at least purchase the fully illustrated book that complements the exhibition.Thanks for reading

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.