Ebrill - April 2015

02nd May 2015
[Scroll down for the English bit]

Arwydd o'r gwanwyn ger Llyn Brianne : Signs of spring at Llyn Brianne.


Eglwys - St Paulinus, Ystradffin - Church


Prysurdeb yn Hendy-gwyn : The busy streets of Whitland


Dim lliwiau prudd ym Mhentregalar - Brigh blue in Pentregalar


Rhwyf-fyrddio yn y Bae : Laura lights up the Bay


Penawdau hurt a hyll yn y papur lleol : Take care of the truth, it's election time.


Eironi Ebrill yw mai dyma'r mis mwya cyffrous a'r prysuraf erioed i mi o ran gweithgarwch gyda'r camera, ond eto dyma'r prinaf o ran nifer y lluniau yr wyf yn gallu eu dangos!

Y mis hwn mae fy nhrwyn wedi bod ar y maen (neu ar gefn y camera), a'r ddwy law ar yr olwyn yrru ar gyfer prosiect cyffrous a fydd yn dwyn ffrwyth ym mis Mehefin. Taw piau hi tan hynny.

Ar ben hynny, mae prosiect cyhoeddi arall y bues i'n ymwneud ag ef ar raddfa fach iawn, ar fin ymddangos o'r wasg unrhyw funud, a does wiw i mi blabio am hwnnw 'chwaith, rhag cawlio yr ymdrechion swyddogol i'w hyrwyddo.

Ciwio am wledd o wrando - Côr Cymru - Single file please for the final.


Fe ddechreuodd y mis yn dda iawn, gyda gwahoddiad i adrodd stori 'gefn llwyfan' ffeinal cystadleuaeth Côr Cymru i Cymry Fyw. Piciwch yma i weld eu detholiad hwy o'r lluniau.

A'r côr gorau yw... awê : And the winner is...


Rwy'n arfer gorffen gyda machlud, felly dyma chi un arbennig. Bae Ceredigion - ble arall!Ag o ran y prosiect diwetha - wel, dyma damaid i aros pryd.


_________________

April was incredibly busy this year with commissions filling most of the time. If I wasn't actually on the road taking pictures, I was preparing for the journeys or doing the post-production. I had intended to visit fotofringe, a kind of speed dating event for picture researchers and picture libraries held in London, but it was not to be.

The month started well, with a day spent back stage at the Côr Cymru (Welsh Choir of the Year) final, taking pictures for BBC Cymru Fyw. You can see their choice of my pictures here.

The rest of the month was spent mainly preparing/ travelling/ shooting/ post-production for another project. Indeed, for me a 'dream project' as it combined my love of photography with my passion for Welsh produce and small rural businesses. All will be revealed in good time!

Here's a morsel to whet the appetite.


And as usual, I leave you with another glorious Cardigan Bay sunset.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.