Edrych ymlaen - looking forward

20th November 2016


[Scroll down for English]
Gair bach, yn dilyn cyfnod o ddistawrwydd - i ddweud fy mod i yma o hyd!

Rwyf wedi cadw'n brysur ers y blogiad diwethaf yn ysgrifennu ac adolygu. Nawr rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at weld y llyfr 'Tywydd Mawr mewn lluniau', a gyhoeddir gan y Lolfa, yn cyrraedd y siopau. Hanes rhywfaint o dywydd gwael Cymru a geir rhwng y cloriau, wedi'i adrodd trwy gyfrwng dros gant a hanner o luniau. Daw'r rheini o nifer o lyfrgelloedd ac archifau, gan unigolion, ffotograffwyr ac artistiaid, ac ambell i un gen i.

Roedd paratoi'r gyfrol yn golygu nad oedd gen i amser i dynnu llawer o luniau newydd yn ystod y flwyddyn, ac yn sicr ddim ers yr Eisteddfod. Eithriad i hynny oedd lluniau ar gyfer cloriau hunangofiannau Gareth Lewis

a Dai Jones Llanilar.


Ers rhyw fis rwyf hefyd wedi bod wrthi'n gweithio'n galed iawn ar brosiect diddorol iawn. Fe fydd hwnnw'n dod i ben cyn y Nadolig, ac fe soniaf fwy yn y flwyddyn newydd, os caf fyw ac iach.

_________

Despite the recent silence, I'm still here!

It's been quite hectic since the Eisteddfod, hence the lack of new photographs - though I have taken a couple of cover pictures recently.

Very shortly 'Tywydd Mawr mewn lluniau' (Extreme weather in Wales - in pictures) will reach the bookshops. The volume, published by y Lolfa, tells some of the history of our wild Welsh weather through the medium of over 150 photographs and pictures - which are presented with bilingual captions. So hopefully those who aren't fluent in the language of heaven, will be able to appreciate the images.

In addition to finishing-off the book I've been, and still am, working on producing pictures for another book project. It's rather too soon to go into any details. I'm sorry to be so woolly about it. I'll update the blog early next year, if all goes well.

Diolch am ddarllen / Thanks for reading

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.