Eisteddfod Dinbych

10th August 2013
Ychydig luniau o Eisteddfod Genedlaethol Dinbych

Ever wondered what the Eisteddfod's like?

Dydd Iau
Thursday

Lansio Bro a Bywyd Hywel Teifi
Book launch
Lansio cyfrol Bro a Bywyd Hywel Teifio-6363

Cyfarfodydd syber
Serious topics
Meri Huws -6513

Y Lle Celf
Arts exhibition
maes-6539


Iau a Gwener / Thursday-Friday

Monolog
Monologue

Ffion Dafis yn perfformio monolog newydd Aled Jones Williams yn Y Lle Celf -6606

Bonllefau o gymeradwyaeth i Ffion Dafis yn perfformio monolog newydd Aled Jones Williams yn Y Lle Celf -6620

mono-7030

mono-7026

mono-7049

Yr Orsedd - derbyn aelodau newydd
The Gorsedd - inducting new members
boreGwener-6736

boreGwener-6860

boreGwener-6857

boreGwener-6866

Cyngerdd ffarwel Edward H
Edward H Dafis farewell concert
ehd3-7407

ehd-7169

ehd4-7569

ehd2-7258
Perfformiadau ar stondinau
Performances here and there

boreGwener-6895

Dydd Sadwrn
Saturday

Corau
Choirs
Cor y Rhos -7697

Stondinwyr
Stall holders
Jeff Towns -7723

Llinos -7728


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.