Eisteddfod Y Fro

13th August 2012
Treuliais yr wythnos ddiwethaf yng Nghaerdydd a'r Fro, yn tynnu lluniau ar gyfer llyfr, ac yn mwynhau trampio o gwmpas maes yr Eisteddfod Genedlaethol.Mae ychydig o luniau o Gaerdydd a'r Fro i'w gweld yma ar fy ffrwd flickr

Ceir ychydig o luniau'r eisteddfod yma (hefyd ar flickr)

Mae cannoedd rhagor o luniau gen i o'r wibdaith ar y cyfrifiadur, felly os ydych yn chwilio am luniau stoc o leoliadau (heulog) yng Nghaerdydd, cysylltwch. Efallai bod gen i jest y peth i chi.Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.