Fandaliaeth - Vandalism

18th August 2013
Mae rhywun neu rhywrai wedi ychwanegu "smiley" at wal "Cofiwch Dryweryn" ger Llanrhystud.

Oes ots? Onid "fandaliaeth" oedd y wal wreiddiol? Oes gwahaniaeth rhwng slogan gwleidyddol penodol v slogan o hapusrwydd. Ai dweud "get over it" mae "JK"?

Beth bynnag y rheswm, roeddwn i'n teimlo bod wyneb melyn, a hwnnw'n GWENU yn sarhad gan dwpsod. Tebyg i'r teimlad mae rhywun yn ei gael o glywed bod rhywun wedi peintio dros/malu cerrig beddau hen filwyr neu Iddewon.

Ydi'r difrod (y gellir ei adfer yn weddol hawdd, fe dybiwn) yn eich cythruddo chi?

Doedd gan y wasg Brydeinig (sydd gwaetha'r modd yn cynnwys y rhan fwyaf o'r wasg Gymreig o ran meddylfryd) â dim diddordeb o gwbl yn y stori, gyda llaw.The iconic "Cofiwch Dryweryn" wall near Aberystwyth was vandalised the other night. Putting a yellow smiley face over THE symbol of Welsh pissed-offness with having valleys drowned, language stamped upon etc is quite a provocative act. However graffito on top of graffito is somehow ironic. The replacement of 60s style popular angst-ridden protest with a gormless yellow smiley face seems somehow an apt symbol of our detached-from-history and who-cares-anyway, let's go for a McDonalds times. A kind of sub-anarchy based on ignorance perhaps.

Decide for yourself. Should we be wound-up about what this represents, or is it a case of "move on please, there's really nothing to see"?

As an aside, the press really didn't seem bothered about this. But they're so out of tune with "national regions" thinking and feelings, one wouldn't expect better, would one. A few kids jump into the sea to cool down, and a town gets 5 minutes of fame, someone does this and the UK press takes no notice.


Comments

Photo comment By Nic Dafis: Dw i'm amau bod yr "artist" ag unrhyw syniad o arwyddocâd y wal. Mae'r rhan fwya o'r bobl dw i'n dysgu yn nabod y wal, ond ddim yn gwybod dim am hanes Tryweryn.

Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.