Palu am fwyd

25th August 2015


[Scroll down for English]

Siom o'r ochr orau a gefais ar ôl cyrraedd adref wedi mis o deithio, wrth ddarganfod bocs cardfwrdd yn llawn cylchgronau Fforch i Fforc: teithiau bwyd lleol, wedi'i gadw'n ofalus i mi gan ein cymdogion.

Dyma un o'r prosiectau yr wyf wedi ei fwynhau fwyaf. Fe fum ar deithiau dwys a hectig i dynnu lluniau ar gyfer y gyfrol, ac felly, waeth i mi gyfaddef ddim, roeddwn yn llawn cyffro wrth agor y pecyn, oherwydd doeddwn i ddim wedi gweld proflen na pdf ymlaen llaw, a wyddwn i ddim beth i ddisgwyl.

A chwarae teg, mae'r dyluniad gan FBA yn wych, ffres a modern, a'r cynnwys yn ddifyr dros ben! Calon y cyhoeddiad yw nifer o deithiau gan awduron i ddysgu am fwydydd lleol Cymreig o ansawdd ardderchog.

Dyna i chi daith Jackie Bates, o'r Fenni i'r Gelli Gandryll, i Lanilltyd Fawr ac i Aberteifi i ddysgu am gynnyrch Cymreig o'r popty - bara a danteithion. Fe aeth Manon Steffan ar garlam o gwmpas Ceredigion a Sir Benfro i ddarganfod cynnyrch llaeth; caws Hafod a Teifi, a hufen iâ hynod Cowpots o Hendy-gwyn. Aeth Simon Wright i ddysgu am bysgota sewin o gwrwglau, ac yna i flasu cwrw a seidr, ac fe aeth Charles Williams i flasu cigoedd tra gwahanol i'r hyn a geir yn eich archfarchnad.

Yma hefyd fe gewch chi Dylan Iorwerth yn blasu gwledd o lysiau a ffrwythau lleol, a mêl hyfryta Cymru.

Mae'r awduron oll wedi llwyddo i grisialu bwrlwm ac egni'r maes yn eu cyfraniadau difyr a dadlennol, a'r ffotograffwyr oll wedi dal naws y gwaith a'r brwdfrydedd sy'n mynd i mewn i gynhyrchu bwydydd o'r fath - bwydydd llafur cariad.

Fe welwch y cylchgrawn (sydd ar gael am ddim) mewn marchnadoedd bwydydd lleol ac mewn siopau bach o gwmpas y lle. Bachwch un, mwynhewch, ac yna ewch ati i brofi drostoch eich hun rywbeth o gynnyrch gorau'n gwlad. Mae digonedd o ddewis at bob dant!Keep an eye out for 'From fork to fork: journeys in local food' which will be available at farmer's marts, local delis and so forth.

I was really glad on my return from an extended trip to Canada to find a box of them waiting for me in the hall. The publication is based on several road trips made by authors setting out to learn about Welsh food made by small 'local' producers.

Jakie Bates takes an epic journey from Abergavenny to Hay-on-wye, to Llantwit Major and Cardigan, all in the cause of great bread and bakery products. Manon Steffan visits Ceredigion and Pembrokeshire to see how cheese is produced in the old-fashioned way, finishing off with a big dollop of ice cream at Whitland. Simon Wright learns about the dark art of sewin fishing, and the complex craft of brewing, while Charles Williams tries meats you're hardly likely to find in the big supermarkets. Dylan Iorwerth samples fresh fruit and veg, and the very best Welsh honey and mead.

The design, by FBA is brilliant, fresh and modern.

So when you see one, grab a copy, enjoy reading, prove the passion and love poured into the products by the producers, and hopefully you'll try some of the wonderful food yourself - Welsh passion food!


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.