Gorymdeithio - Marching on

02nd March 2013
Gorymdaith Aber - Siencyn Garmon yn dathlu

Mae'n anghredadwy i mi nad ydi Mawrth 1af yn wyliau swyddogol yng Nghymru. Mae'n drist meddwl bod ein Cynulliad mor ddi-rym fel nad yw'n gallu deddfu ar fater mor Gymreig a hyn.

Neges glir Gorymdaith (Parêd) Dewi Sant ddoe yn Aberystwyth, oedd bod angen i rywrai mewn grym wneud rhywbeth am y peth. Fe ddaeth sawl ysgol yr ardal i mewn i'r dre, yn llawn cyffro i chwifio baneri Cymru a Dewi Sant, i ddawnsio ac i ganu ac i wrando ar weddi. Ond y rhyfeddod oedd y cannoedd o oedolion a ddaeth o'u swyddfeydd a'u cartrefi i gymryd rhan hefyd.

Mae angen i'r orymdaith fod ar galendr blynyddol Aberystwyth!

Llongyfarchiadau i Siôn Jobbins a'i gyfeillion am drefnu'r holl beth. Roedd yn awr ginio estynedig gwych.

___

It annoys me that St David's Day is not an official holiday in Wales. It angers me that our Assembly is so powerless that it can't do anything about something so purely Welsh. Only Westminster is wise enough to judge such difficult and far reaching matters. After all, the UK might fall into ruin if Wales had a day off.

The message from the huge crowd that took part in a St David's Day Parade in Aberystwyth is "do something about it". Hundreds of children from local schools attended during their lunch break, hundreds more adults took time off from their work to participate celebrate, dance and give thanks to our patron saint.

Gorymdaith Aber


Gorymdaith Aber Merêd y Tywysydd

DGDS -4303

Gorymdaith Aber -4386

Gorymdaith Aber


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.