Gwas y neidr

04th August 2012
Nid nepell o'm cartref mae ffordd gul, eithriadol o serth, sy'n arwain tuag at y bryniau. Wrth gerdded i fyny'r lôn fe fydd dwndwr y ceir a'r loriau ar y ffordd fawr yn raddol droi'n hwmian cefndirol, ac wrth ddringo'r allt, fe fydd y sŵn hwnnw'n troi yn araf yn mwmian gwenyn a phryfetach.

Dyw'r ffordd ddim llawer lletach na llwybr cerdded, a gwae os bydd car, neu pick-up yn dod i'ch cwrdd, oherwydd does unman i ffoi rhwng y cloddiau uchel. Dyma rodfa ryfeddol o ran yr amrywiaeth o bryfetach, adar a phlanhigion a geir mewn un lle.

Mae'n ffurfio "M4" i bryfed o bob math, i lonynod byw ac i adar mân. Yma mae nhw'n gallu symud yn ddi-bryder, gan nad yw'r boda na'r barcud na'r hebog na'r wennol yn gallu'u gweld na'u cyrraedd rhwng y gwrychoedd hen.

Mae cerdded y llwybr hwn yn falm i'r enaid a'r galon ar ddiwrnod braf. Os fyddaf yn cychwyn y daith gyda gwg, fe fyddaf yn dychwelyd adref gyda gwên. Anaml iawn y byddaf yn cyrraedd adref heb weld rhywbeth newydd neu brofi ryw wefr fach a chael cyfle i dynnu llun o flodyn neu bry neu aderyn.

Petasai rhywun wedi gallu fy ngweld o bell y dydd o'r blaen, pan ddaeth haul cynnes rhwng cawodydd trymion, fe fyddant wedi meddwl fy mod yn chwil neu'n orffwyll. Ymddangosodd rhyw hanner dwsin gwas y neidr mawr du a melyn o'm blaen (Cordulegaster boltonii - Golden-ringed dragonfly). Sawl tro mae'r pryfyn rhyfeddol hwn wedi dianc rhag fy lens, ond y tro hwn, wrth gerdded nôl a blaen, yn igam ogam yn dilyn un gwas yn arbennig, fe gymerodd drugaredd arnaf, a sefyll yn llonydd yn ddigon hir i mi gael fy llun.Wrth gyrraedd adref, y glaw'n tresio, roedd y wên yn dal ar fy ngwep.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.