Gwerthu printiau - Selling prints

12th December 2012
Am y tro, rwyf wedi diffodd y gallu i archebu printiau neu nwyddau drwy'r wefan. Felly, ni fydd y linc "Archebu" yn ymddangos ger y lluniau sydd ar werth.

Os hoffech chi brynu print o unrhyw lun, cysylltwch gyda'r botwm "cysylltu" ar frig y wefan er mwyn trafod eich anghenion.

For now, I've disabled the ability to order prints via the website. So the "Order" link next to images for sale will no longer appear.

If you'd like to purchase a print, please drop me a line via "contact" on the website header so that we can discuss options.

Diolch / thanks

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.