Gwobr Golwg

15th September 2014
[English follows below]

Roedd yn syndod go iawn i mi glywed nos Sul, bod un o fy lluniau wedi dod i'r brig mewn pleidlais am 'lun newyddion gorau'r flwyddyn' gan y cylchgrawn Golwg.

Hoffwn ddiolch i Golwg a Golwg360 am drefnu'r gystadleuaeth, sydd â'r bwriad i godi ymwybyddiaeth o ffotograffiaeth newyddiadurol gyfoes yn y cyd-destun Cymreig. A diolch yn fawr iawn wrth gwrs i bawb a bleidleisiodd dros y llun "Cantre'r Gwaelod" - sef llun o'r goedwig o'r Oes Efydd, ger y Borth yng Ngheredigion, a ddadorchuddiwyd gan y ddrycin. Fe dynnais y llun mewn 'hoe' rhwng y stormydd eithafol a gawsom, fel roedd yr haul yn machlud dros y gorwel, gan roi lliw coch hyfryd i'r boncyffion oedd heb weld golau dydd, efallai ers canrifoedd.Tra oeddwn i wrthi, roedd dau ffotograffydd tirlun uchel iawn eu parch yno, wrthi'n ddyfal yn tynnu lluniau o'r un olygfa. Ymhen dim fe ddaeth y stormydd yn eu hôl, a'r llanw yn chwithig, ac roedd hi'n sbel cyn y gallai neb dynnu rhagor o luniau tebyg. Felly 'gap' cul iawn iawn o amser oedd gan y ddau arall a finnau i gael y lluniau hyn. Ymhen awr neu ddwy, roedd yr olygfa wedi hen fynd. Felly yn y llun hwn, fe welwch chi'r boncyffion bron yn syth wedi iddyn nhw ddod i'r golwg. Mae nhw'n dal yno i'w gweld (gwnewch yr ymdrech i fynd yno ar adeg o lanw isel iawn), ond dyma ennyd eu datguddio, fel petai, wedi'i ddal ar gamera.

Llongyfarchiadau i'r holl ffotograffwyr a oedd ar y rhestr fer, a diolch i Golwg am gyhoeddi ein lluniau.
___

Many thanks to the Welsh news weekly Golwg and the news website Golwg360 for their 'news photo of the year' people's choice competition.

I was surprised and grateful to learn that my picture of the sunken forest at Borth, Ceredigion, won with some 38% of the vote.

Well done to all the shortlisted photographers, and thanks to everyone who took the trouble to vote for the pictures. It's good to know that readers appreciate the effort made by photographers to capture contemporary life and events, and the efforts of the Welsh press to publish them.

Diolch yn fawr

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.