Hydref 14 October

31st October 2014
Wel, mae'n ymddangos fy mod i wedi llwyddo i wneud y nesa peth i ddim o ran tynnu lluniau y mis hwn!

Cefais un sesiwn olaf i helpu efo llyfr coginio, sesiwn olaf o dynnu lluniau eitemau celf y diweddar Mary Hughes, a chwpwl o ymweliadau ag Aberystwyth i ddal y stormydd diweddar (Gonzalo ac un cynt). O, a sesiwn deuddydd yn tynnu lluniau peth o "Daith y Teifi" - gŵyl ar gyfer clybiau ceufadau prifysgolion yn bennaf.

_______

I've obviously been busy doing nothing as regards getting out and about with the camera this month!

I had one final session helping to prepare a cookery book, a final session recording the work of the late Mary Hughes, a couple of days of storm-chasing pre and post Gonzalo, and a couple of days photographing Teifi Tour 2014. The 'Tour" is a get-together mainly for university kayaking clubs from aound the UK, but there were also other clubs there, and some very young and very talented white-water kayakers. The logistics were all down to Llandysul Paddlers.

Afalau hydrefol yn Llannefydd
Autumn apples in north Wales. I love the Chinese dragon on the one in the foreground.


Gwlith yn yr ardd gefn
Dew, dew, what a sunny damp morning in the back garden


Tomatos aeddfed i'w coginio
A cookery lesson.


Storm - tamaid i aros pryd
The storm the world ignored


Gonzalo yn yr oriau mân. Defnyddiwyd fy lluniau a fideo Gonzalo o leia 12 gwaith gan safleoedd/papurau newyddion.
The storm the world didn't forget, despite the fact that the previous storm was worse. Gonzalo hits Aberystwyth in the early hours.


Gonzalo yn herio'r Borth, ond Borth yn ennill.
Gonzalo attacks Borth, but Borth wins thanks to the artificial reefs.


Eisteddfa Gurig rhwng cawodydd enbyd o gesair.
Can't see where I'm going because of violent hailstorms at Eisteddfa Gurig


Taith y Teifi - Teifi Tour
Cafodd lluniau yr ŵyl hon dros 57 mil o hits ar y we - Over 57K hits to my kayaking pictures over a couple of days.


Ac ychydig o luniau gen i sydd wedi cyrraedd print neu wefannau newyddion ac ati. Sylwer ar y llun braf o Caryl Lewis a'i theulu yn darllen ei chyfrol newydd, ac ar gefn y gyfrol, llun ohonynt yn darllen y gyfrol...!

A few uses I found of some of my pictures.

Diolch am ddarllen

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.