Hydref 17

03rd November 2017
Dyddiadur darluniadol mis Hydref

Teimlais ias wrth dynnu'r llun hwn o graffito yn y Bont. Fe'i crafwyd i mewn i'r garreg gan y diweddar Dewi Sam Rees, a fu'n aelod o staff y Llyfrgell Genedlaethol flynyddoedd yn ôl. Roedd yn gymeriad unigryw, ac yn glên iawn wrthyf i a Marian, a thrist iawn oedd ei golli mor sydyn. Teimlad rhyfedd iawn oedd meddwl amdano'n ddyn ifanc yn cerfio'i enw ar garreg.

[This graffito was carved into the stone by D S Rees, an old work colleage, who passed away several years ago, shortly after his retirement. Discovering it triggered a wave of memories and emotions, and a touch of 'hiraeth' for times gone by.]

Crafiadau ar y cof
Etching memoryDoes gen i ddim cof o gwbl sut y glaniais yma, yn mynd i lawr y ffordd serth, gul tuag at Aberffrwd, ond wele Gwmrheidol

[I don't remember why I found myself driving down this precipitous lane towards Aberffrwd, but the visual rewards were surely worthwhile.]

Cnwch yr ArianTreuliais orig ddifyr yn tynnu lluniau i hen ffrind, ac roedd hwn ar y wal. Mae'r darlun yn gweddu'n berffaith i'r ystafell, ystafell gysurus gyda llyfrgell fechan - lle i'r enaid gael llonydd.

[A room to relax, read and ponder life.]

Tŷ BarclayMae gan y capel acw (a sawl un arall yn y cylch) weinidog newydd, Watcyn James, ac fe gefais y fraint o fynychu ei gyfarfod sefydlu.

[Installing the Rev Dr Watcyn James as pastorate minister at the local chapel.]

Sefydlu Watcyn JamesA dyma eitemau'r plant wedi'u gosod, sbel yn ddiweddarach, ar gyfer y cwrdd diolchgarwch. Rwyf braidd yn hoff o'r llun. Mae rhywbeth hiraethus, trist, diniwed amdano rywsut.

[Thanksgiving]

Bod yn ddiolchgar
With gratitudeTyrrodd nifer i'r dre i dynnu lluniau storm Ophelia yn curo ar ddrysau'r prom, ond roeddem ninnau'n teithio i'r gogledd, ac ar y ffordd i fyny, dyma oedi ar ochr y ffordd i gofnodi'r haul rhyfedd, ac ar y ffordd yn ôl, i gofnodi Ophelia yn colbio Branwen (y cwch) ar Lyn Tegid. Ymddangosodd y llun o'r llyn yn y cylchgrawn Golwg.

[As storm Ophelia rages across Cardigan Bay, we're off up north, capturing the red sun and the storm buffeting Llyn Tegid at y Bala.]

Wedi blino bod yn y tŷ, ac wedi ailfagu blas at ddefnyddio'r camera, dyma fynd ati i chwilio am liwiau hydrefol.

[The sun is out, the sky is blue.]

CwmrheidolMae lluniau o stormydd ar y prom yn Aber (a bron popeth arall ar y prom, am wn i!) wedi mynd mor dreuliedig a rhagweladwy, ers cwpwl o flynyddoedd rwyf wedi ceisio cadw draw, rhag i mi ailadrodd yr un hen cliché. Ond y drafferth yw fod y prom yn anhygoel o ddeniadol i'r llygaid, mae pentwr o bethau'n digwydd yno, ac mae'r stormydd yn gallu bod yn gyffrous iawn!

Dyma fi, felly, yn dilyn fy ngreddf yn hytrach na fy mhen, ac yn mynd yno fore a nos i gofnodi mymryn o effaith storm Brian.

Syniad treuliedig neu beidio, fe gafodd dyrnaid o luniau gen i filoedd ar filoedd o 'hits' mewn deuddydd, felly mae pobl yn sicr yn dal i hoffi eu gweld, yn enwedig pobl a fu'n byw yn Aber ers stalwm (rhai wedi'u geni yn y dref, neu gyn-fyfyrwyr yn bennaf).

[Not one to avoid a cliché - storm Brian taps on Aberystwyth windows.]

Storm BrianWrth ddychweld at y car un diwrnod, fe gyrhaeddodd y drudwy! Felly fe syrthiais i fagl y 'pasé' go iawn y mis hwn, ac wele haid o'r adar (yn smalio bod yn hwyaden, neu'n ddolffin, neu...)

[Yes, the starlings are back in Aberystwyth, but you probaly know that already.]

DrudwyRoedd hi mor braf cael ambell ddiwrnod braf gydag awyr las, ac o! y fath siom pan ddaeth yr awyr lwyd yn ôl. Ond hyd yn oed yn y tywydd diflas, tamp hwnnw, mae'n bosib darganfod ysbrydoliaeth a lliw.

[Back to grey, but even then there's something to brighten the soggy day.]

DiferionFe ddaeth diwrnod arall llachar, a chodwyd pac a mynd am dro arall, a dilyn ein trwynau i gyfeiriad Bro Dysynni.

[A trip to the Llanfihangel-y-pennant]

Llanfihangel-y-pennant, eglwys 'Mari Jones'

Ty'n y Ddôl, cartref bore oes Mari Jones, a gerddodd yr holl ffordd dros y mynyddoedd i'r Bala i brynu Beibl.
[Ty'n y Ddol, where Mary Jones, of bible fame, was brought up.]Castell y BereCraig yr AderynEglwys Sant Cadfan, Tywyn - yma fe welwch olion cynnar o'r Gymraeg (9fed ganrif)Adref, ac ymlaen at lansiad llyfr 'Darluniau o Gymru' Wynne Melville Jones. Fe dynnais nifer o bortreadau o Wynne, rhai ar gyfer y llyfr, felly roedd hi'n bleser cael mynychu'r diwrnod mawr. I gydfynd a'r llyfr y mae arddangosfa sylweddol o'i waith gwreiddiol i'w gweld yn siop Rhiannon yn Nhregaron.

[Launching 'Paintings of Wales' by Wynne Melville Jones, and his extensive exhibition at the Rhiannon shop in Tregaron.]

Lansio llyfr Wynne Melville Jones
Ar siwrne arall i'r gogledd, heibio Llyn Tegid, ac roedd wyneb y dŵr yn llonydd braf, a niwl ysgafn yn dawnsio arno mewn mannau. Roedd rhaid stopio ar fyrder a mentro i lawr yr hanner cant o risiau mawr at ymyl y llyn er mwyn dal yr olygfa hardd, a mwynhau'r llonyddwch.

[Another family journey northwards, and the morning mist on Bala Lake is stunning.]

Niwl ar Lyn Tegid
Misty lakeside morningA dyma gloi yn y ffordd arferol, gyda'r machlud, ond y tro hwn, nid dros Fae Ceredigion, ond ym Mro Dysynni.

[Ending as usual with a sunset - Dysynni Valley.]

Machlud Bro Dysynni


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.