Llifogydd mis Mehefin

10th June 2012
Ddoe, 9ed Mehefin, fw welodd yr ardal yma yng ngogledd Ceredigion lifogydd difrifol iawn sydd wedi achosi dinistr a fydd yn cymryd misoedd lawer i'w drwsio. Fe fues i allan o fore gwyn tan nos yn ceisio dogfennu'r difrod a'r ymateb. Mae modd gweld y lluniau ar fy ffrwd flickr.

Y bore bach hyd y prynhawn - Parc gwyliau Riverside yn Llandre, Borth, Ynyslas a Thalybont.

Gyda'r nos braf, fel tasa dim wedi digwydd, yn Clarach


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.