Lluniau'r Eisteddfod - National Eisteddfod pictures

14th August 2013
Os ydych yn chwilio am luniau o Eisteddfod Genedlaethol Dinbych, 2013 ar gyfer cyhoeddiad / blog / gwefan, mae gen i nifer ar gael i'w trwyddedu. Mae'r lluniau yn cynnwys lansio cyfrol Bro a Bywyd Hywel Teifi, Ciwiau (!), Yr Orsedd yn derbyn aelodau newydd, megis Malcolm Allen a David Davies, Perfformiad y monolog "Anweledig" yn y Lle Celf, a lluniau reit dda o gyngerdd olaf Edward H Dafis.

Gellir gweld rhai esiamplau yn y fan hyn.

Cysylltwch os oes gennych ddiddordeb.

______

If you're looking for pictures of the 2013 National Eisteddfod at Denbigh for a publication / blog / website etc, I have a number prepared and ready to licence, including the Bro a Bywyd Hywel Teifi book launch, queues and cute dogs (!), the Gorsedd of Bards induction procession and ceremony (including Malcolm Allen, Davied Davies and more), the remarkable "Anweledig" monologue, y Lle Celf, and some nice shots of the Edward H Dafis farewell gig.
You can see a selection here.

Get in touch if you'd like to use anything.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.