Llyfr Ceredigion Book

18th February 2016


Rwy'n falch o allu dweud bod y llyfr 'Ceredigion: wrth fy nhraed / at my feet' wedi'i argraffu ac ar y ffordd i'r siopau!

Fe fyddaf yn lansio'r gyfrol yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, am 7 o'r gloch ar y 3 Mawrth. Cysylltwch efo Gwasg Gomer os hoffech fynychu - ebostiwch elen (at) gomer.co.uk, neu ffonio nhw ar 01559 363090.

Yn ystod y noson fe fyddaf yn sôn ychydig am yr ysgogiad oedd tu cefn i'r prosiect, ac yn datgelu ychydig o hanes tynnu rai o'r delweddau sydd yn y llyfr.

Yna ar ddydd Sadwrn y 5ed, fe fyddaf yn arwyddo copiau yn Siop Inc a Siop y Pethe, Aberystwyth. Croeso cynnes i bawb.

I'm pleased to say that 'Ceredigion: wrth fy nhraed / at my feet' has been printed, and is on its way to the bookstores.

I'll be launching it at the Drwm, National Library of Wales, at 7p.m. on 3 March. If you'd like to attend, please contact Gwasg Gomer - email elen (at) gomer.co.uk to reserve a seat, or telephone 01559 363090. At the event, I'll reveal a little about the background to the project and introduce some of my favourite images.

On Daturday 5th, I'll be briefly signing copies at Siop Inc and Siop y Pethe, Aberystwyth.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.