Mach

07th October 2012
Drylliwyd bob cynllun yr wythnos hon gyda'r newyddion ofnadwy o Fachynlleth am ddiflaniad y ferch fach April Jones.

Search for abducted 5 year old April Jones, Machynlleth, Wales, UK. 3 October 2012.

Gofynnwyd i mi fynd draw ben bore'r 2il i dynnu lluniau, a dyna lle y bum, nôl a mlaen o fore gwyn tan nos tan ddiwedd yr orymdaith i Eglwys Sant Pedr y bore 'ma.

Fe ddaeth hi'n amlwg bron yn syth na fyddai neb eisiau lluniau gan yr asiantaeth, oherwydd roedd y wasg a'r cyfryngau mawr prydeinig eisoes yno'n drwch. Ond fe ddaliais ati gan fy mod yn teimlo rhyw reidrwydd (efallai oherwydd fy nghefndir fel archifydd) i greu cofnod.

Fe allwn sgwennu cyfrol am y profiad, ond taw piau hi, heblaw am un datganiad bach, sef bod y gwirfoddolwyr, yr heddlu, a'r cyfryngau wedi gweithio'u hunain i sdop. Weles i 'rioed y fath ymroddiad gan cymaint o bobl yn fy myw. Roedd yn fy atgoffa o arwyr cyffredin Aberfan - digwyddiad a brofais drwy'r cyfryngau torfol, sydd wedi'i hoelio'n sownd yn fy nghof, ac yng nghof y genedl.

Mae mymryn o'r cofnod ffotograffig i'w gael yn y fan hyn.

Yn sicr fe fydd digwyddiadau'r wythnos a aeth yn aros am byth yng nghof bobl Maldwyn. Amser a ddengys a fydd yn asio'n rhan o'r psyche cenedlaethol. Mae'r profiadau a gefais, serch eu bod o ymylon pethau, yn mynd i lynu yn fy nghof tra byddaf. Fe gymerith sbel i'r rhai oedd yn nghanol pethau ddod i delerau â'u profiadau, fe fentraf.

Gyda'r parch mwyaf at bawb a wnaeth eu gorau, ac mewn cydymdeimlad dwys a diffuant.

______

All plans were set aside this week when I was asked to "cover" the tragic events in Machynlleth.

Y Prom yn Aber yn binc

With heavy heart, the stifling of many a tear, I tried to document what I saw unfold before me. At first I thought I was "doing news", but it dawned on me fairly quickly that I was really creating a minor documentary record of not only an unfolding tragedy, but also of a social and cultural phenomenon.

I've placed a little of the photographic record here.

Looking from the outside in, I saw how people teaming together created mutual bonds which made heroes of them all - the police, the local helpers, the specialist volunteers, even the media - together working themselves to exhaustion. All for the sake of one little child, who's tragic plight touched the heart of nations.

With deepest respect, and admiration for all who did their best, and with sincere condolence.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.