Mawrth-Ebrill 2018

24th April 2018
Harbwr Mawr, Valletta
Grand Harbour, Valletta


Fe gefais gyfnod reit brysur yn ddiweddar, gan dynnu lluniau ar gyfer lansiad nofel, clawr llyfr, broliant un arall, lansiad cyfres o lyfrau addysgol yn y gogledd, a digwyddiad mawr i lawr yng ngwaelod y sir (Ceredigion). Ond y newyddion pennaf yw ein bod ni wedi bod ar wyliau! Y peth braf am wyliau mewn lle dieithr yw bod rhywun yn gweld popeth gyda llygaid ffresh.

I've had a busy time recently, covering the launch of a novel, a book cover, blurb for another, a series launch in north Wales and a big event in the south of Ceredigion. However the real news is that we've been on holiday! Follow the link below (Facebook) if you'd like to see some of the evidence.

detholiad o'r luniau - Malta selectionLeave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.