Mawrth - March

04th April 2014
March was a bit mad, up and down, here there and everywhere, and a cold, a very bad cold, no - a flu, no, no a massive man flu!

Nawr lanciau, rhoddwn glod, y mae'r gwanwyn wedi dod,
Y gaeaf a'r oerni aeth heibio
Daw y coed i wisgo'u dail,
A mwyniant mwyn yr haul
A'r ŵyn ar y dolydd i brancio
Moliannwn oll yn llon, mae amser gwell i ddyfod, Haleliwia!
Ac ar ôl y tywydd drwg, fe wnawn arian fel y mwg
Mae arwyddion dymunol o'n blaenau...

Wele'r gwanwyn yn cyrraedd y parthau hyn o'r diwedd

Yng Nghoedwig Gogerddan - At Gogerddan Woods, spring at last!March the 1st, and the Aberystwyth St. David's Day Parade.

Fe ddechreuodd y mis efo gorymdaith, neu Parêd Gwyl Ddewi Aberystwyth. Dyma'r eildro i'r digwyddiad hwn gael ei gynnal, y tro hwn Megan a Gwilym Tudur oedd yn arwain.Fe gefais sawl llun bach reit ddel, gydag un wedi ymddangos mewn print (yn Barn).The rest of the month saw me searching through my own archives as well as picture collections near and far, contacting photographers etc, to fulfill a number of requests.

My own work was used by the 'news', weather reports, for lectures, public awareness features, papurau bro, magazines, websites, and a couple even reached the USA. Also masses of work finding images for posters, pop-ups etc, and for books, including making a portrait of a lovely gentleman for a book cover.

Yn ystod gweddill y mis fe fues i'n ymateb i geisiadau am luniau o stormydd mis Ionawr i'w cynnwys mewn darlithoedd, papurau newyddion, ymgyrch codi ymwybyddiaeth peryglon y môr, papurau bro, a hyd yn oed papur Cymry UDA. Wedyn roedd cais diddorol ar gyfer creu posteri, pop-ups a chefnlenni oedd yn golygu lot fawr o waith chwilio am luniau gen i o Gymru benbaladr oedd yn ffitio'r brîff. Hefyd chwilio am luniau hanesyddol i Barddas, a lluniau ar gyfer cefndir i ddrama gymunedol, a lluniau oedd yn cyfleu syniadau gwahanol ar gyfer llyfr arall. Ar ben hynny wedyn oedd ceisio dal i fyny efo'r gwaith ar gyfer y prosiect tymor hir, ac uchafbwynt - creu portread o gymeriad hoffus iawn ar gyfer clawr llyfr. Hyn oll ar ben yr annwyd, neu'n debycach, y ffliw gwaetha i mi ei gael ers blynyddoedd maith!

Ymddangosodd sawl llun mewn cylchgronau, papurau newyddion a gwefannau drwy'r asiantaeth, gan gynnwys un bach, bach, bach, yng nghylchgrawn "Countryfile" y BBC.

One didn't have to wander far to find signs of spring (e.g. the outrageously blue - not "shopped" - river Dyfi at Glandyfi).

Doedd dim angen crwydro ymhell i ddarganfod lliwiau'r gwanwyn (Afon Dyfi)A quick trip to Llandeilo, to Salem Chapel...
Capel Salem, Llandeilo, llun bach cyflym cyn i mi adael. Roeddwn yno ar drywydd y llun nesaf...… to take a picture of this window. The photo now resides in India.
Roeddwn angen tynnu llun o'r ffenest lliw ar gyfer creu print i'w arddangos yn yr India.The EOY approaches; time to invest some earnings in a few items, such as a bank of portable LED lights. Having the flu meant I couldn't get to the big photo show in Birmingham NEC, so I took a gamble and bought one LED unit over the web, and finding it of reasonable quality and at an excellent price, I bought 2 more!

Cefais ychydig o drafferthion technegol efo fy system oleuo fflach, a rywbryd fe fydd rhaid i mi anfon y camera i ffwrdd i'w sortio unwaith ac am byth! Ond roedd y trafferthion yn hwb i mi fynd ati i brynu pentwr o oleuadau newydd LED. Roeddwn wedi bwriadu mynd i arddangosfa fawr yn Birmingham er mwyn cymharu goleuadau o'r fath, ond fe nadodd y ffliw fi rhag teithio o gwbl. Felly yn y diwedd fe brynais un uned oddi ar y we, a chan fod hwnnw'n plesio'n weddol, fe archebais 2 arall.

Doedd dim angen y goleuadau ar daith ddiddorol o gwmpas ardal Nant-y-moch. Roedd golau'r haul yn hyfryd, ac fe gefais sawl llun cofiadwy 'gwahanol' a fydd, efallai yn mynd tuag at y prosiect tymor hir.

Dyma'r argae.

A jaunt not too far from home, to Nant-y-moch reservoir.Ond yna ymhellach ar hyd y ffordd, wele fy ffrind newydd ar fin y ffordd! Rwyf wedi gweld y gwartheg hyn o bell nifer fawr o weithiau, ond dyma'r unig dro, yn ystod fy holl grwydriadau, i mi eu gweld mor agos.

And an amazing sight. In all my wanderings around the area, I'd never seen these photogenic cattle so close!Mis go lew felly, gyda llawer mwy o waith "desg" na gwaith tynnu lluniau newydd. Ond gyda'r mis yn tynnu tua'i derfyn, fe aeth Marian a finnau am "recce" i Dregaron, a thra oedd hithau'n darganfod y gemau hardd yn siop Rhiannon, fe sylwais innau ar y trysor hwn wrth chwilio am y llwybr i'r eglwys.

Another trip, this time to Tregaron, and a lovely garage window.Ac yna rhyw ddiwrnod, a finnau wedi cael llond bol o fod yn y tŷ, a'r llanw isel yn galw, dyma'r olygfa o'r traeth ger y Borth, gyda'r goedwig hynafol sydd agosaf at y pentref yn hynod o eglur.

Finally, the Spring Tide called me (twice) to y Borth. The ancient "sunken" forest nearest to the village looking quite spectacular.Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.